Ægtefæller med særbørn

Jeres ægtefæller arver ikke alt efter jer, som mange fejlagtigt tror. Lovgivningen bestemmer, at jeres børn og ægtefælle deler arven efter jer med halvdelen til hver. Derfor er det vigtigt at få oprettet et testamente.

Jeres ægtefælle kan være nødt til at skifte boet efter jer, således at arven på 50% til jeres særbørn kan udbetales. Den længstlevende af jer kan nemlig ikke selv vælge at sidde i uskiftet bo, hvis førstafdøde efterlader sig særbørn. At sidde i uskiftet bo med særbørn, kræver børnenes samtykke, hvilket kan ordnes medens man er i live. Dette skulle gerne forhindre en masse konflikter, da forældre vil kunne forklare deres børn, hvorfor de ønsker at sidde i uskiftet bo. Du kan få forhåndssamtykket gratis her.

Der er dog visse betingelser for at få lov til at sidde i uskiftet bo:

 1. Ægtefællerne skal have formuefælleskab.
  Det betyder, at de ikke må have oprettet en ægtepagt om særeje
 2. Særbørnene skal give samtykke til den længstlevende ægtefælle må sidde i uskiftet bo
 3. Den længstlevende ægtefælle må ikke være personligt konkurs
 4. Den længstlevende ægtefælle skal være myndig.

Ligedeling ift. børn ved hjælp af et testamente

Når længstlevende dør, vil der være forskel på, hvor meget de enkelte børn arver, da det kommer an på hvem af ægtefællerne, der dør først. I kan dog bestemme i et testamente, at børnene skal arve lige uanset hvilken ægtefælle, der går bort først. På den måde sikrer I, at alle børn bliver stillet lige med hinanden.

I kan desuden sammen bestemme, om arven skal være særeje for børnene, så denne ikke skal deles med deres ægtefæller i tilfælde af, at de bliver skilt. I kan også vælge at båndlægge arven, så den først kan frigives til evt. børnearvinger, når de fylder 25 år.

Alle disse forhold kan kun sikres ved oprettelse af et testamente.

Uskiftet bo

Den længstlevende af jer kan ikke selv vælge at sidde i uskiftet bo, hvis førstafdøde efterlader sig særbørn. At sidde i uskiftet bo med særbørn, kræver børnenes samtykke, hvilket kan ordnes mens man er i live. Dette skulle gerne forhindre en masse konflikter, da forældrene vil kunne forklare deres børn, hvorfor de ønsker at sidde i uskiftet bo. Du kan få forhåndssamtykket gratis her.

Der dog visse betingelser for at få lov til at sidde i uskiftet bo:

 1. Ægtefællerne skal have formuefælleskab
  Det betyder, at de ikke må have oprettet en ægtepagt om særeje
 2. Særbørnene skal give samtykke til at den længstlevende ægtefælle må sidde i uskiftet bo
 3. Den længstlevende ægtefælle må ikke være personligt konkurs
 4. Den længstlevende ægtefælle skal være myndig

Lav børnetestamente og evt. særeje

I kan desuden sammen bestemme, hvorledes arven efter den længstlevende af jer skal fordeles, og om arven skal være særeje for børnene, så denne ikke skal deles med deres ægtefæller i tilfælde af, at de bliver skilt. Hvis I har børn under 18 år, kan I desuden i et børnetestamente angive, hvem I ønsker, skal have forældremyndigheden over børnene, såfremt I begge går bort. I kan også vælge at båndlægge arven, så den først kan frigives til evt. børnearvinger, når de fylder 25 år.

Andre situationer:

Ugifte samlevende med fællesbørn
Ugifte samlevende, fællesbørn & særbørn
Ugifte samlevende med særbørn
Ægtefæller, særbørn & fællesbørn
Ægtefæller med fællesbørn
Alene med børn

Vi har børn fra tidligere forhold. Vi vil dog gerne have, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo?

Den længstlevende af jer kan ikke selv vælge at sidde i uskiftet bo, hvis førstafdøde efterlader sig særbørn. At sidde i uskiftet bo med særbørn, kræver børnenes samtykke, hvilket kan ordnes imens man er i live. 

Hvad indeholder et testamente?

Din livssituation og behov vil afgøre, hvad testamentet indeholder, og hvordan det udformes. Det, der har størst betydning, er, om du er gift, samlevende, har børn, særbørn eller om du vil tilgodese specielle personer.

Vi er to som gerne vil lave et testamente sammen?

Man kan lave det man kalder et gensidigt testamente for at sikre hinanden bedst muligt. Et gensidigt testamente vil være ét juridisk dokument.

Kan man skrive testamente selv?

Du kan godt lave dit eget testamente, men der er stor risiko for fejl og mangler. Hvis testamentet er lavet forkert, risikerer du at arven ikke fordeles jf. dine ønsker.

Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

For at have medbestemmelse på fordelingen af din formue skal der oprettes et testamente. Hvis der ikke er et testamente, er det arvelovens bestemmelser, der gælder. I et testamente kan du også godtgøre venner, foreninger eller lignende, det behøver ikke være familie. Du undgår også at evt. arv går til statskassen.