Ægtefæller uden børn

Hvis I ikke har nogen børn, vil den længstlevende af jer arve alt efter den førstafdøde.

I kan sikre Jer at staten ikke arver Jer med et testamente

Når den længstlevende går bort, vil arven efter denne blive fordelt i henhold til arvelovens regler og den deri værende arverækkefølge. Dette betyder, at arven efter længstlevende går til dennes forældre eller dennes søskende – eller deres børn. I værste fald kan arven gå til staten, hvis længstlevende ikke efterlader sig nogen slægtninge.

Når I laver et testamente, kan I begge få indflydelse på, hvordan arven efter længstlevende skal fordeles. Det kan f.eks. være I ønsker at arven skal gå til en velgørende organisation eller til en god ven. Du kan læse om hvordan du kan begrænse boafgiften, der skal betales til staten, og hvor meget der skal betales lige her.

Derudover kan I også bestemme i testamentet, at arven, som tilfalder arvingerne, skal være deres særeje. Derved sikrer man, at arven ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse.

Andre situationer:

Ugifte samlevende uden børn
Alene uden børn

Hvad indeholder et testamente?

Din livssituation og behov vil afgøre, hvad testamentet indeholder, og hvordan det udformes. Det, der har størst betydning, er, om du er gift, samlevende, har børn, særbørn eller om du vil tilgodese specielle personer.

Vi er to som gerne vil lave et testamente sammen?

Man kan lave det man kalder et gensidigt testamente for at sikre hinanden bedst muligt. Et gensidigt testamente vil være ét juridisk dokument.

Hvordan giver jeg arv til velgørenhed eller foreninger?

Hvis du ønsker at donere et beløb eller hele din arv til en velgørende organisation, så er det muligt i testamentet. Der kan dog være noget tvangsarv, som ikke kan doneres.

Kan man skrive testamente selv?

Du kan godt lave dit eget testamente, men der er stor risiko for fejl og mangler. Hvis testamentet er lavet forkert, risikerer du at arven ikke fordeles jf. dine ønsker.

Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

For at have medbestemmelse på fordelingen af din formue, skal der oprettes et testamente. Hvis der ikke er et testamente, er det arvelovens bestemmelser, der gælder. I et testamente kan du også godtgøre venner, foreninger eller lignende - det behøver ikke være familie. Du undgår også at evt. arv går til statskassen.