Ægtepagt / Samejeoverenskomst

Samejeoverenskomst og Ægtepagt – hvad er forskellen på de to?

Udlagt så simpelt som muligt, så bruges en ægtepagt til at regulere formueforholdet for ægtefæller, som ønsker en anden fordeling end formuefælleskab.

Du kan se mere om formuefællesskab nederst på denne side. Man bruger en samejeoverenskomst mellem ugifte samlevende i forbindelse med, at man ejer fast ejendom sammen og ønsker at regulere det fælles ejerskab.

<a href="https://www.pexels.com/photo/administration-agreement-banking-blur-618158/" target="_blank" rel="noopener">Matthias Zomer</a> at Pexels

Hvorfor ægtepagt eller samejerkontrakt ?

Hvis man som ægtefæller ønsker særeje på noget af formuen, skal der oprettes en ægtepagt. Det kan også være, at man ønsker at fordele pensionsopsparingen ligeligt mellem ægtefællerne. I den situation vil det også være påkrævet med en ægtepagt. En ægtepagt er også nødvendig, hvis der er særlige ønsker til boligen i forbindelse med enten dødsfald eller skilsmisse.

Særeje betyder, at man ønsker, at aktiver eller formue ikke skal være en del af reglerne om formuefælleskab. Der findes dog forskellige former for særeje. Yderligere kan enkelte ting ikke gøres til særeje ifølge gældende lovgivning.

Vi udarbejder ægtepagt for en fast pris på kr. 1.950 inkl. moms

I forbindelse med tinglysning af ægtepagt betaler man endvidere en tinglysningsafgift på kr. 1.660 til staten.

Hvorfor udarbejde en samejeoverenskomst?

Ethvert fælles ejerskab af villa, lejlighed eller sommerhus sammen med andre parter end en ægtefælle bør reguleres af en samejeoverenskomst. Samejen kan regulere forhold såsom hvad der sker, hvis en part ikke betaler sine løbende ydelser, hvis en part ønsker at sælge din andel, hvad der sker ved dødsfald eller andre uoverensstemmelser. Forpligtelser på ejendommen hæfter man solidarisk for , så det kan potentielt blive dyrt, hvis man ikke på forhånd har aftalt på skrift, hvad aftalerne er.

Vi udarbejder en samejeoverenskomst til en fast pris på kr. 1.950. inkl. moms

Formuefællesskab – hvad er det?

Et formuefælleskab indgås automatisk, når man bliver gift. Betydningen er ikke så stor, før man står i en situation som separation eller skilsmisse. Statistikken siger, at ca. halvdelen af alle ægteskaber havner i sådan en situation, så det er jo desværre relevant for de fleste af os.

I tilfælde af skilsmisse skal hver part opgøre sin bodel. Hver part har krav på halvdelen af den positive værdi af hinandens bodel. Anden fordeling end ovenstående skal aftales i en ægtepagt særskilt.

 

Forside, Om os, Kontakt.

Hvornår bør der laves en ægtepagt?

Hvis I ikke ønsker formuefællesskab, skal der oprettes en ægtepagt. Hvis man er indehaver af en virksomhed, kan det være en rigtig god ide for at undgå, at virksomheden skal deles. Andre situationer kan det også være oplagt at få lavet en ægtepagt: sammenbragte familier, en ægtefælle med enten stor gæld eller stor pensionsopsparing.

Hvad koster en ægtepagt?

En ægtepagt koster 1.950 kr. inkl. moms og ubegrænset rådgivning

Skal en ægtepagt tinglyses?

Ja, en ægtepagt skal altid tinglyses for at være gyldig. Det er ikke nok, at begge parter underskriver den. Afgiften koster 1.750 i tinglysningsafgift.

Hvad indeholder en ægtepagt typisk?

Vilkår om hvilke aktiver ægtepagten omfatter. Vilkår om hvilken salgs særeje der skal være tale om. Man kan f.eks. gøre ægtepagten tidsbegrænset eller trappebestemt (nedtrapning efter X antal år).

Hvad er en samejeoverenskomst?

Det er en skriftlig aftale mellem ejere af en fast ejendom. Det kan både være samlevende og f.eks. familie, der ejer et sommerhus sammen – eller ejere af en villalejlighed. Samejekontrakten skal hjælpe med at undgå fremtidige konflikter og samtidig diktere, hvad der skal ske, såfremt forskellige forhold opstår.

Hvad indeholder en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst kan indeholde forhold omkring hvordan beslutninger træffes, hvordan fællesudgifter fordeles. Den kan også indeholde bestemmelser om forkøbsret, oplysninger om skævdeling ift. indskud.

Hvem opretter en samejeoverenskomst?

Oftest vil det være ugifte samlevende, der opretter en samejeoverenskomst. F.eks. kan den ene part komme med et større indskud eller den anden. En ejerkreds af mange personer der ejer sommerhus sammen er også nogen der typisk får lavet sådan et dokument.

Hvad koster en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst koster 1.950 inkl. moms og ubegrænset rådgivning.

Thanks!

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.