Ugifte samlevende med fællesbørn og særbørn

Består jeres familie også af ”dine”, ”mine” og ”vores” børn? Så er et samlevertestamente særligt vigtigt for jer, der ikke er gift.

Som samlevende arver I intet efter hinanden, og hele jeres formue vil derfor tilfalde jeres biologiske børn. Hverken jeres kæreste/samlever eller stedbørn vil arve noget efter jer.

Du kan sikre din samlever og evt. stedbørn i et testamente

I et samlevertestamente kan I frit bestemme over 75 % af arven efter jer. De resterende 25 % er tvangsarv og denne tilfalder jeres børn, børnebørn eller oldebørn. I kan således f.eks. bestemme, at jeres kæreste/samlever skal arve friarven (75%).

Hvis I har boet sammen i mere end 2 år, kan I i testamentet bestemme, at I skal arve hinanden, som var I ægtefæller. Dette kaldes for et udvidet samlevertestamente. Her vil I kunne sikre hinanden bedst muligt ved at testamentere 87,5 % af arven til den længstlevende.

Der er dog en forskel i boafgiften (arveafgiften), hvis man kun er samlevende. Som samlevende skal man betale 15% i boafgift, mens ægtefæller ikke betaler boafgift af arven efter førstafdøde. Se evt. mere på ”Hvem arver

Hvad sker der med boligen når en af Jer går bort

Når en af jer går bort, skal boet efter jer som udgangspunkts skiftes med det samme, og det betyder, at arven til afdødes særbørn skal udbetales kort tid efter, at deres forældre er gået bort.

I et testamente kan I således bl.a. beslutte,

  • at den længstlevende af jer skal arve mest muligt efter førstafdøde (svarende til 87,5 % af arven)
  • at arven efter længstlevende skal deles ligeligt mellem alle børnene,
  • om arven til livsarvingerne skal være deres særeje
  • hvem I ønsker skal have forældremyndigheden over evt. mindreårige børn, såfremt I begge går bort
  • om arven til børnene skal båndlægges til de fylder 25 år

Andre situationer:

Ugifte samlevende med fællesbørn
Ugifte samlevende med særbørn
Ægtefæller med fællesbørn
Ægtefæller med særbørn
Alene med børn
Ægtefæller med særbørn og fællesbørn

Hvordan sikrer du at din samlever arver dig?

I modsætning hvad mange tror, så er den eneste løsning, hvor din samlever arver dig, at oprette et testamente. Det har ingen betydning om I har boet sammen i 20 år.

Hvad sker der, hvis jeg ikke opretter et testamente?

Din formue vil blive fordelt efter reglerne i arveloven. Først arver din ægtefælle og børn, børnebørn mv. Derefter forældre, søskende, bedsteforældre og deres børn. Ugifte samlevere arver ikke hinanden, det er kun muligt med et testamente.

Vi er to som gerne vil lave et testamente sammen?

Man kan lave det man kalder et gensidigt testamente for at sikre hinanden bedst muligt. Et gensidigt testamente vil være ét juridisk dokument.

Hvordan sikrer du arven til børn fra tidligere ægteskab (også kaldet særbørn)?

Dette gøres i testamentet. Der er flere spørgsmål der skal tages stilling til ift. hvordan arven skal fordeles, også i forhold til hvem af forældrene der først går bort. Det er vigtigt at modtage korrekt rådgivning omkring dette, da det er meget komplekst.