Ugifte samlevende med fællesbørn

Uden et testamente kan ugifte samlevende ikke arve hinanden. Hvis en af jer går bort, arver jeres børn alt efter den førstafdøde. Det har ingen betydning, hvor længe I har boet sammen – så længe I er ugifte, arver I intet efter hinanden.

Med et testamente kan du sikre din samlever

I et samlevertestamente kan I frit bestemme over 75 % af arven efter jer. De resterende 25 % er tvangsarv og denne tilfalder jeres børn, børnebørn eller oldebørn. I kan således f.eks. bestemme, at jeres kæreste/samlever skal arve friarven (75%).

Har I har boet sammen i mere end 2 år, har I mulighed for at få lavet et udvidet samlevertestamente. I dette testamente kan I bestemme, at I skal arve hinanden, som var I ægtefæller. Her vil I kunne sikre hinanden bedst muligt ved at testamentere 87,5 % af arven til den længstlevende.

Hvis I har planer om at blive gift på et senere tidspunkt, kan testamentet tage højde for dette, så det stadig vil være gyldigt, hvis I indgår ægteskab.

Der er dog en forskel i boafgiften (arveafgiften), hvis man kun er samlevende. Som samlevende skal man betale 15% i boafgift, mens ægtefæller ikke betaler boafgift af arven efter førstafdøde. Se evt. mere på ”Hvem arver” Mulighed for børnetestamente og evt. særeje i testamentet

Hvis I har børn under 18 år, kan I desuden i et børnetestamente angive, hvem I ønsker, skal have forældremyndigheden over børnene, såfremt I begge går bort. I kan desuden sammen bestemme, hvorledes arven efter den længstlevende af jer skal fordeles, og om arven skal være særeje for børnene, så denne ikke skal deles med deres ægtefæller i tilfælde af, at de bliver skilt. I kan også båndlægge arven, så den først kan frigives til evt. børnearvinger, når de fylder 25 år.

 

Andre situationer:

Ugifte samlevende, fællesbørn & særbørn
Ugifte samlevende med særbørn
Ægtefæller med fællesbørn
Ægtefæller med særbørn
Alene med børn
Ægtefæller med særbørn og fællesbørn

 

Hvad sker der med testamentet hvis vi går fra hinanden?

Vi kan lave en bestemmelse i testamentet om at det skal bortfalde i tilfælde af samlivsophør. Der bør dog oprettes et nyt testamente, hvor det gamle samtidig tilbagekaldes.

Hvordan sikrer du at din samlever arver dig?

I modsætning hvad mange tror, så er den eneste løsning, hvor din samlever arver dig, at oprette et testamente. Det har ingen betydning om I har boet sammen i 20 år.

Hvad sker der, hvis jeg ikke opretter et testamente?

Din formue vil blive fordelt efter reglerne i arveloven. Først arver din ægtefælle og børn, børnebørn mv. Derefter forældre, søskende, bedsteforældre og deres børn. Ugifte samlevere arver ikke hinanden, det er kun muligt med et testamente.

Vi er to som gerne vil lave et testamente sammen?

Man kan lave det man kalder et gensidigt testamente for at sikre hinanden bedst muligt. Et gensidigt testamente vil være ét juridisk dokument.