Samejeoverenkomst

En samejeoverenskomst er en aftale mellem jer, der ejer fast ejendom sammen (det kan f.eks. være en fælles bolig). Aftalen klarlægger jeres rettigheder og forpligtelser over den fælles ejendom.

Pris: 299
Nemt udfyldt
10 min.
Oprettelse
Spar 2.500
Ift. advokater
Trustpilot ®
5 stjerner

Hvad er samejeoverenskomst?

Ved at oprette en samejeoverenskomst kan I sikre, at der i tilfælde af en konflikt allerede er en aftale mellem jer som ejere af ejendommen, der regulerer den pågældende konfliktsituation. I er dermed sikret imod yderligere konflikter.

Aftalen er f.eks. med til at gøre det klart, hvordan samejet skal opløses, hvis I som samlevende går fra hinanden og ejer fast ejendom sammen. I aftalen kan der også tages højde for, hvis den ene af jer har indskudt et større beløb i forbindelse med købet af ejendommen.

En samejeoverenskomst er dermed med til at give jer tryghed og klarhed, da der lavet nogle klare spilleregler, som skal følges i tilfælde af en eventuel konflikt, i forbindelse med samejets ophør.

En samejeoverenskomst kan derfor være relevant for jer, som køber fast ejendom sammen, hvad enten I er kærester, venner, eller i familie sammen.

Samejeoverenskomst

 • Håndter konflikter omkring boligen
 • Modtag straks på mail
 • Vi hjælper hele vejen
 • Skab klarhed for boligen

 

Hvad indeholder en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst skal i udgangspunktet dække alle tænkelige forhold vedrørende ejendommen og det fælles ejerskab. Det kan for eksempel være følgende punkter:

 • Hvordan boligudgifterne skal fordeles mellem jer
 • Hvordan ejerforholdet er fordelt
 • Kan den ene part optage lån i sin del af ejendommen?
 • Hvad der sker, hvis en part stopper med at betale boligudgifter
 • Kan den ene part på eget initiativ udleje boligen til en tredjepart?
 • Hvad der sker, hvis I flytter fra hinanden efter at have boet sammen
 • Hvordan et eventuelt salg mellem parterne fungerer
 • Hvad der der sker, hvis I er uenige om salgspris ved eventuelt salg af ejendommen
 • Hvad der sker, hvis en af jer afgår ved døden (hvad der skal ske med ejerandelen kan dog udelukkende reguleres i et testamente)

Hvem behøver en samejeoverenskomst?

Det bliver mere og mere udbredt at købe fast ejendom som sameje uden at være gift. Men nogle er måske bekymrede for at købe lejlighed, hus eller andelsbolig med en kæreste eller ugift partner. Disse bekymringer skal dog ikke komme i vejen for jeres boligkøb, og I kan sagtens købe en bolig sammen, selvom I ikke er gift.

Hvis I køber et fælles hus eller lejlighed, bør I overveje at sikre jer selv, og indgå en samejeoverenskomst. Med sådan en, sættes der en sikker og tryg ramme for jeres store fælles investering, da en samejeoverenskomst indeholder rettigheder og vilkår for begge parter i forhold til ejendommen.En samejeoverenskomst er derfor relevant for alle, som ejer fast ejendom sammen. Den er dog særlig relevant for ugifte samlevende, da der ikke er fastsat regler for, hvordan man deler aktiver, når man ikke er gift. Som ugifte samlevende er det derfor en rigtig god ide at have aftalt sig ud af en eventuel konfliktsituation med en samejeoverenskomst, inden konflikten opstår.

Opret Samejeoverenskomst
Kom på forkant med eventuelle fremtidige konflikter!
Opret Nu - 299 kr.

Er man gift, er det ikke relevant at oprette en samejeoverenskomst. Det kan i stedet være en god ide at have en ægtepagt med særeje, for at sikre sig ved en eventuel skilsmisse.

En samejeoverenskomst er et praktisk redskab, hvis I skulle gå hen og blive uvenner ved et samlivsophør. For så har I allerede aftalt vilkår og rettigheder på forhånd, så I kan gå hver til sit på den bedst mulige måde.

Hvorfor lave en samejeoverenskomst?

Selv hvis I er på god fod, og aldrig kan forestille jer at komme i en konflikt med hinanden i ejendoms-købet, kan det være en rigtig god idé med en samejeoverenskomst. Den er nemlig med til at løse konflikter hurtigt og fredeligt, fordi I allerede har nedskrevet hvad der skal gælde i en eventuel konfliktsituation .

Selv hvis der aldrig kommer til at opstå en konflikt, har I i hvert fald sikret jer, hvis nu det alligevel skulle ske. For kommer der en konflikt, og har I ikke lavet en samejeoverenskomst, kan det få store økonomiske konsekvenser.

Hvis nu den ene part ønsker boligen solgt, mens den anden part ønsker at beholde boligen, kan det blive en krævende proces, både tidsmæssigt og økonomisk.

Begge parter skal nemlig skrive under på at sælge boligen, før det overhovedet er muligt. Hvis der er en uenighed om dette, eller hvis nu en af parterne stopper med at betale, kan långiver opkræve betaling af den anden part.

Hvis der opstår store konflikter uden samejeoverenskomst, vil I ofte risikere, at sagen ender med at skulle afgøres i retten, hvilket koster begge parter tid og penge.

Eksempel uden samejeoverenskomst - Her går det galt for Preben og Bente

Preben og Bente er stormende forelskede, og de har besluttet at flytte ind sammen, og køber derfor sammen en lejlighed i Valby. Men de har ikke oprettet en samejeoverenskomst.

Efter halvandet år i lejligheden, har Bente fundet en anden mand og går derfor fra Preben.

Bente ønsker derfor, at deres fælles lejlighed skal sælges. Men Preben er knust og har ingen interesse i at sælge lejligheden. Han modsætter sig derfor salget, og derfor kan Bente ingenting gøre. Hun ejer derfor stadig en lejlighed med sin ekskæreste, Preben.

Bente fortsætter med at forsøge at overbevise Preben om at sælge lejligheden, eller i det mindste købe Bente ud af lejligheden. Preben er dog stadig knust og håber stadig, at han kan vinde Bente tilbage. Derfor ønsker han stadig ikke at gøre noget som helst.

Bente er dog ved at løbe tør for tålmodighed, og vil gerne videre med sit liv. Derfor truer hun med ikke at betale sine afdrag på lånene. Dette sætter Preben i en kattepine, da de hæfter solidarisk. Bente har samtidig sat en advokat på sagen for at løse situationen, hvilket ikke er en billig fornøjelse.

Bente vil gerne købe en ny bolig med sin nye kæreste, Jens, men banken vil ikke låne hende penge, før den gamle lejlighed er solgt. Dermed er Preben og Bente havnet i en situation, hvor de ikke er i stand til at finde en løsning.

Hvis Preben og Bente havde oprettet en samejeoverenskomst inden købet af lejligheden, ville de have haft klare retningslinjer omkring situationen og ville derfor ikke være i samme kattepine.

Gyldighed og tinglysning

Når du skal lave en samejeoverenskomst, kan du vælge at lave den selv, eller du kan få hjælp fra en advokat eller jurist. I udgangspunktet er den lige så gyldig, når du laver den selv, som hvis du får hjælp til den. Hvis du laver den selv, er der dog en risiko for, at du ikke har taget højde for alle tænkelige scenarier, hvilket skaber potentiale for konflikter i fremtiden. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning til det.

Du kan sagtens vælge at tinglyse en samejeoverenskomst, men dokumentet bliver hverken mere eller mindre gyldigt af det. Derfor er det ikke nødvendigt at tinglyse.

Opret Samejeoverenskomst
Undgå at ende i retten, hvis I skulle blive uenige om boligen!
Opret Nu - 299 kr.

Opløsning af sameje

Hvis samejet af en bolig skal opløses, skal det ske i forhold til de aftalte vilkår i en eventuel samejeoverenskomst. Hvis man ikke har en samejeoverenskomst, skal samejet opløses efter de gældende regler på området.

Det betyder, at alle beslutninger vedrørende ejendommen skal træffes i enighed. Hvis der ikke kan opnås enighed om vilkårene for salg af ejendommen, må salget ske ved hjælp af en frivillig auktion. Dette kan medføre store udgifter og en risiko for et økonomisk tab på ejendommen.

Få hjælp til samejeoverenskomst af Jura-docs

Hos Jura-docs står vi klar til at hjælpe med udarbejdelse af samejeoverenskomst til en fast pris på 2.495 kr. med ubegrænset rådgivning af en Jurist. Der er også en "lav-selv" løsning til kun 299 kr.

Jura-docs er søsterselskab til Din-Bolighandel, som pt. er Danmarks nr. 1 vurderet rådgiver inden for kategorien ‘juridiske services’ på Trustpilot. De ligger nr. 1, fordi de tror på glade kunder og vil gå langt, for at give en god oplevelse.

Vi tilbyder også hjælp til udarbejdelse af fremtidsfuldmagt, testamente og ægtepagt.

Ring på 42 90 13 00 eller skriv til os på [email protected]

Hvad er en samejeoverenskomst?

Det er en skriftlig aftale mellem ejere af en fast ejendom. Det kan både være samlevende og f.eks. familie, der ejer et hus sammen – eller ejere af en villalejlighed. Samejekontrakten skal hjælpe med at undgå fremtidige konflikter og samtidig diktere, hvad der skal ske, såfremt forskellige forhold opstår.

Hvad indeholder en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst kan indeholde forhold omkring hvordan beslutninger træffes, hvordan fællesudgifter fordeles. Den kan også indeholde bestemmelser om forkøbsret, oplysninger om skævdeling ift. indskud.

Hvem opretter en samejeoverenskomst?

Oftest vil det være ugifte samlevende, der opretter en samejeoverenskomst. F.eks. kan den ene part komme med et større indskud eller den anden. En ejerkreds af mange personer der ejer sommerhus sammen er også nogen der typisk får lavet sådan et dokument.

Hvad koster en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst koster 2.950 inkl. moms og ubegrænset rådgivning.

Opret online nu
 • 299 kr
 • Tager kun 10 min
 • Tre lette trin:
 • 1. Udfyld formular
 • 2. Få samejen på mail
 • 3. Underskriv dokumentet