Testamente for enlige

Selvom mange ikke skænker det en tanke, så er det rent faktisk vigtigt at have et testamente, også hvis du er enlig og dermed ikke gift. For når du er enlig, afhænger den videre fordeling af din arv, om du har børn eller ej.

Pris: 595
Nemt udfyldt
10-15  min.
Oprettelse
Spar 3.000
Ift. advokater
Trustpilot ®
5 stjerner

Hvis du har børn, så vil de arve alt efter dig. Hvis du ikke har børn, så vil din arv i stedet tilfalde dine slægtninge. Og hvis du ikke har specificeret, hvem der skal arve efter dig, vil arven blive fordelt efter arvelovens bestemmelser, hvilket ikke altid er det mest hensigtsmæssige.

Ifølge arveloven vil dine forældre, dine søskende eller dine bedsteforældre arve alt efter dig i nævnte rækkefølge. I værste fald kan det også betyde, at din formue kan tilfalde staten, hvis du ikke efterlader dig slægtninge. Hvert år tjener den danske stat et større milliardbeløb, fordi mange glemmer at angive arvinger i deres testamente.

Du bør derfor som enlig oprette et testamente, hvis du ønsker:

 • at ændre på fordelingen mellem dine børn,
 • at ændre på den arverækkefølge, der følger af arveloven,
 • at andre end dine slægtninge skal arve dig,
 • at din formue skal doneres til en velgørende organisation (herunder 30 % løsningen)
 • at arven til dine arvinger skal være særeje.

 

Vigtigst af alt kan du med et testamente sikre, at arven efter dig bliver fordelt præcis, som du ønsker det.

Derudover kan du sikre arven til dine arvinger yderligere ved at gøre den til særeje. Med særeje kan du sikre, at dine arvinger ikke skal dele din arv med andre i tilfælde af en skilsmisse. Du kan også båndlægge arven, så den først kan frigives til eventuelle børnearvinger, når de fylder 25 år.

Testamente

 • Fordel arven til dem du ønsker
 • Modtag straks på mail
 • Vi hjælper hele vejen
 • Få sikret dig og din familie

Hvad siger arveloven?

Hvis du ikke er gift eller har børn, vil dine forældre arve efter dig, såfremt de er i live ved din død. Hvis dine forældre er gået bort, vil det i stedet være dine søskende, der arver efter dig. Hvis du heller ikke har nogle søskende, vil arven gå videre til dine bedsteforældre. Hvis dine bedsteforældrene også er gået bort, vil dine bedsteforældres børn arve, dvs. din morbror, moster, farbror eller faster.

Hvis ingen af ovenstående slægtninge er i live, vil din formue i stedet tilfalde staten.

Hvis du ikke efterlader dig livsarvinger (dvs. børn, børnebørn eller oldebørn), er der ingen tvangsarv, og du kan derfor helt frit bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles. I disse tilfælde kan du vælge, at nære venner skal arve efter dig. Du kan også vælge at en bestemt organisation som Kræftens Bekæmpelse skal arve din formue.

Du kan læse mere om hvem der arver dig her og du kan tage vores gratis test, hvis du er i tvivl om, hvem der arver dig.

ENLIG MED BØRN

Er du enlig, og har du børn, vil dine børn arve alt efter dig til lige deling. Hvis du ikke ønsker, at dine børn skal arve alt ligeligt efter dig, eller hvis du har en anden person, som du også vil tilgodese, så skal du oprette et testamente.

Hvis du har børn, og du opretter et testamente (hvis du f.eks. vil begrænse arven til en eller flere af dine børn), er du begrænset af, at dine børn som minimum skal arve deres tvangsarv efter dig. Tvangsarven til dine børn udgør 25 % af dit efterladte bo, og du vil derfor kun kunne bestemme over 75 % af arven i et testamente. Tvangsarven til det enkelte barn afhænger af, hvor mange børn du efterlader dig. Har du f.eks. to børn, så vil tvangsarven til dem hver udgøre 12,50 % af dit efterladte bo. Har du tre børn, så vil tvangsarven til dem hver udgøre 8,33 % af dit efterladte bo.

Opret Testamente
Bestem hvad der skal ske med din arv når du går bort!
Opret Nu - 595 kr.

TESTAMENTER TIL ENLIGE UDEN BØRN

Er du enlig, og har du ikke børn, vil din øvrige familie arve dig. Arvens fordeling følger i denne situation arvelovens regler for slægtsarv.

I første omgang vil dine forældre hver arve halvdelen af dit efterladte bo. Er én eller begge af dine forældre døde, vil deres øvrige børn arve i stedet (dvs. dine søskende). Er én eller flere af dine søskende døde, vil deres børn træde i deres sted og arve. Har du ikke nogen søskende eller søskendebørn, går arven i stedet videre op til dine bedsteforældre. Er disse ikke i live, falder arven videre til deres børn (dvs. din eventuelle farbror, faster, morbror, eller moster).

Ved at oprette et testamente for enlige kan du selv bestemme, hvem der skal arve dig, og hvordan arven skal fordeles mellem dine arvinger. Du kan frit bestemme over hele dit efterladte bo og har altså ingen begrænsninger i forhold til fordelingen. Hvis du ikke har oprettet et testamente, og du heller ikke har familie, der arver efter reglerne om slægtsarv, vil staten arve alt efter dig.

Testamente process

30 % løsningen for enlige uden børn

Når du ikke efterlader dig børn, har du den mulighed både at betænke en velgørende organisation og andre arvinger, uden at de andre arvinger vil modtage mindre i arv. Det kan du gøre ved at benytte den såkaldte ”30 % løsning”.

30 % løsningen går kort fortalt ud på, at en velgørende organisation, som er fritaget fra at betale boafgift efter Ligningslovens § 8 A, skal arve (typisk) 30 % af dit efterladte bo. De øvrige arvinger skal arve de resterende 70 %.

Den velgørende organisation skal betale den boafgift, som de andre arvinger ellers skulle have betalt, hvis de arvede hele boet. Herved sikrer du, at dine arvinger modtager arv efter dig uden at skulle betale boafgift. Samtidig sikrer du, at der vil være et overskydende beløb til den velgørende organisation, efter at denne har betalt boafgiften for de øvrige arvinger.

Ved at benytte 30 % løsningen kan du sikre, at dine arvinger rent faktisk vil få udbetalt en større del af arven, end hvis de arvede hele boet og selv skulle betale boafgiften. For at benytte sig af 30 % løsningen, så kræver det, at du kun har arvinger, som skal betale både almindelig boafgift og tillægsboafgift (i alt 36,25 %).

Opret Testamente
Fordel arven som du ønsker nu!
Opret Nu - 595 kr.

Er et håndskrevet testamente gyldigt?

Ja, hvis et håndskrevet testamente er lavet med vidnepåtegninger, kan det være gyldigt oprettet. Det kan også være gyldigt, hvis det er oprettet som et nødtestamente, og betingelserne herfor er opfyldte.

Hvad sker der med min formue når jeg dør?

Når du dør, skal din formue gøres op, dine kreditorer skal betales, og den resterende andel af din formue falder i arv efter dig til dine arvinger.

Hvem betaler udgifter til begravelse?

Udgifter til begravelse bliver betalt af dødsboet, inden arven udbetales til arvinger. Har en arving lagt ud fra udgifterne, vil disse blive refunderet.

Kan mine børn arve forskelligt?

Ja, det kan de sagtens. Den eneste begrænsning er, at alle børn som minimum skal arve deres tvangsarv – denne kan du ikke tage fra dem.

Hvem åbner et testamente?

Et notartestamente bliver automatisk sendt til skifteretten ved dødsfald. Herefter kommer det til arvingernes kendskab enten gennem arvingerne selv eller gennem en bobestyrer.

Hvad koster det at få annulleret et testamente?

Det koster 300 kr. at få annulleret et testamente hos notaren. Hertil kommer udgifter til jurist/advokat for at få udarbejdet selve annullationen. Disse udgifter varierer afhængig af, hvem man vælger.

Opret online nu
 • 595 kr
 • Tager kun 10-15 min
 • Fire lette trin:
 • 1. Udfyld formular
 • 2. Få testamentet på mail
 • 3. Underskriv dokumentet
 • 4. Valgfrit: Notar