Forretningsbetingelser og samtykke til behandling af persondata

Gyldighed

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende fra 3. november 2022 hvor de seneste er opdateret og gælder for enhver form for rådgivning og/eller ekspedition til kunder, ydet af Jura Docs ApS formidlet gennem hjemmesiden og navnet ”Jura-Docs” efter denne dato medmindre anden skriftlig aftale er indgået.

Rådgivningsydelser, forsikring og oplysninger til kunden

Jura Docs ApS forbeholder sig ret til at afslå en sag såfremt denne skulle vise sig at ligge uden for vores normale kompetenceområde. Såfremt vi afslår en sag, giver vi besked hurtigst muligt.

Jura Docs ApS yder ikke rådgivning om finansieringsmæssige spørgsmål – der henvises til økonomisk rådgiver.

Jura Docs ApS er ansvarsforsikret igennem HDI Speciality (DJØF professionel ansvarsforsikring) med en dækningssum på 5.000.000 kr. pr. skade pr. år (selvrisiko på 10.000 kr. pr. skade). Der er p.t. ikke rejst krav mod Jura Docs ApS.

Fortrolighedspolitik (gældende sagsbehandlingen og hjemmeside)

Vi vil aldrig bruge dine kontaktoplysninger til markedsføring, nyhedsbreve eller lignende uden dit specifikke samtykke. Dine private kontaktoplysninger, som du oplyser os, bruges udelukkende til behandling af din sag. Vi forbeholder os ret til at kontakte dig med henblik på at høre om du har været tilfreds med sagsbehandlingen. Jura Docs vil aldrig videregive dine personlige oplysninger til 3. part, medmindre det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Juridiske ejerforhold

Jura Docs ApS
Jungshovedvej 82, 4720 Præstø
CVR 42435597.

Sagsbehandlings ydelser og udførelse

En typisk sagsbehandling ved oprettelse af et produkt med juridisk rådgivning:

  • Rådgivningssamtale med kunden
  • Fremsendelse af udkast
  • Eventuelle korrektioner

Såfremt 3. parts ydelser skulle være nødvendige, vil Jura Docs ApS altid oplyse kunden omkring priser, mulige interessekonflikter mv.

Salær & betalingsbetingelser

Omkostninger/gebyrer og eventuelle udlæg relateret til sagen, herunder tinglysningsafgift til staten, betales af kunden udover salæret.

For dokumenter uden rådgivning betales der direkte på hjemmesiden med kortbetaling når formularen er udfyldt og dokumentet modtages straks via link på e-mail.

For sager der indeholder rådgivning, så faktureres kunden når udkastet er godkendt med 8 dages betalingsfrist via faktura og bankoverførsel.

Hvis kunden har fået et udkast uden at reagere på dette vil vi dog fakturere kunden efter 2 opfølgninger. (maksimalt 14 dage uden svar retur).

For skødeudarbejdelser så faktureres kunder når et skøde udkast er klar og til omgående betaling via faktura og bankoverførsel.

Ovenstående sager der indeholder en tinglysningsekspedition sælges som en samlet pakke inkl. tinglysningsafgift som Jura Docs afregner med retten.

Vores priser oplyst på vores hjemmeside www.jura-docs.dk er inkl. moms.

De anførte priser på hjemmesiden omfatter en sædvanlig rådgivning om arveretslige og andre juridiske ydelser og de dertilhørende arbejdsopgaver. Såfremt der måtte opstå specielle komplikationer som vil medføre yderlige arbejdsopgaver eller ekstraordinære arbejdstimer vil Jura Docs tage kontakt til kunden for at aftale om Jura Docs skal påbegynde ekstraordinært arbejde mod et øget salær. Vi påbegynder aldrig ekstraordinært arbejde uden forudgående tilladelse fra kunden.

Ansvarsbegrænsninger og værneting

Jura Docs ApS og dets ansatte er ikke ansvarlige for indirekte tab og følgeskader.

Den leverede rådgivning gør Jura Docs ApS ansvarlig i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i dansk ret.

Jura Docs ApS hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere som Jura Docs ApS har henvist kunden til.

Rådgivning udøvet af Jura Docs ApS og dets ansatte samt nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal afgøres ved en dansk domstol.

Såfremt der måtte opstå uenighed mellem kunden og Jura Docs opfordres kunden til at tage kontakt til Jura Docs således at sagen kan forsøges løst i god mindelighed.

Særligt om køb af juridiske dokumenter uden rådgivning på hjemmesiden

Vi er ansvarlig for at dokument skabelonen er udarbejdet juridisk korrekt, men kan ikke gøres ansvarlig for anvendelsen af skabelonen på vores hjemmeside. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, at skabelonen på hjemmesiden ikke bliver korrekt anvendt. Indhold på hjemmesidens udgør ikke juridisk rådgivning af nogen art. Korrespondance eller anden kontakt med os omkring juridiske dokument skabeloner udgør heller ikke juridisk rådgivning af nogen art.

Der er ikke fortrydelsesret på juridiske dokumentskabeloner, da det er et unikt skræddersyet juridisk dokument. Vi tilbyder dog en 100% tilfredsgaranti - så hvis du ikke er tilfreds med køb af dit juridiske dokument UDEN rådgivning kan dette leveres tilbage og du vil få det betalt beløb tilbage. Evt. gebyrer til 3. part kan ikke refunderes. (f.eks. tinglysningsafgift).

Hvidvaskning og arkivering

Jura Docs er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, og kunder vil blive bedt om at identificere sig ved NEM-ID eller i nogen tilfælde anden løsning, således vi overholder lovgivningen.

Jura Docs opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning.

Behandling af persondata

For information omkring hvordan vi behandler persondata henvises til vores særskilte persondata / privatlivs politik – tryk her

Samtykke til behandling af persondata ifm. oprettelse af juridiske dokument skabeloner

Da det ikke er muligt at oprette flere af de juridiske dokumenter uden at afgive CPR oplysninger, gives der ved accept af disse betingelser samtykke til at vi må behandle CPR oplysningerne i forbindelse med at vi opretter dokumenter. Det er udelukkende den eneste behandling af CPR, det bruges ikke i andre sammenhæng eller videregives til andre end parterne samt tinglysningsretten.