Arveafkald

Når en person går bort, vil der ofte være en arv tilbage efter afdøde. Og selvom mange både bliver glade og spændte med henblik på at skulle arve, så har man mulighed for at frasige sig en arv ved at lave et arveafkald.

Pris: 199
Nemt udfyldt
5 min.
Oprettelse
Spar 1.750
Ift. advokater
Trustpilot ®
5 stjerner

På denne side kan du læse alt, du bør vide om arveafkald.

Et dødsfald hos et familiemedlem eller en ven kan være en svær proces at håndtere både på et praktisk og ikke mindst et følelsesmæssigt aspekt.

Rent juridisk er en af de mere krævende processer, man skal igennem som nært familiemedlem, opgørelsen af boet. Her opgøres alle afdødes aktiver, og eventuelle aktiver skal fordeles til dets arvinger, som foreskrevet i vedkommendes testamente. I denne forbindelse tages der også højde for om nogle af arvingerne har fået et arveforskud.

For mange er det en stor ting at arve fra nære venner eller familiemedlemmer, både fordi det kan have praktiske indvirkninger på ens tilværelse, men også fordi det for mange opfattes som en positiv anerkendelse fra afdøde.

Men der kan også være tilfælde, hvor man som arving har større gavn af eller lyst til at give afkald på sin arv.

Arveafkald

  • Modtag straks på mail
  • Vi hjælper hele vejen
  • Få styr på dokumenterne

Hvornår kan det give mening at give afkald på sin arv?

Der kan være flere situationer hvor det kan give mening at give afkald på sin arv. Nogle af de typiske årsager til, at der gives et arveafkald er:

1: Arvingen er allerede velhavende

En udbredt årsag til at nogle vælger at sige nej til en arv er, at de allerede er velhavende. I disse situationer kan et afkald betyde, at andre arvinger kan få større økonomisk gavn af arven end dem selv. Dette kan både være deres egne børn eller eventuelt søskende.

Hvis man ønsker, at den pågældende arv fra øvrige slægtninge skal overgå til sine børn, kan man lave et såkaldt personligt arveafkald. Ved et personligt afkald sørger man for, at ens børn vil træde i stedet for en, selv når boet skal gøres op.

2: Arvingen er forgældet

En anden årsag til, at nogle vælger at give afkald på en arv, kan være, at de er økonomisk forgældet. Hvis man har en stor gæld til det private eller det offentlige, så vil eventuelle kreditorer kunne gøre krav på arven, hvorfor man ikke vil få noget ud af arven personligt - udover at det vil bidrage til at nedbringe gælden.

Men hvis man har en meget stor gæld, kan man med et arveafkald bidrage til, at andre arvinger får gavn af arven.

Opret Arveafkald
Giv afkald på arv!
Opret Nu - 199 kr.

3: Ægtefæller med særbørn: blankt arveafkald

Hvis et ægtepar, der kun har børn fra et tidligere forhold, ønsker, at deres arv går til deres biologiske børn, så kan de hver især afgive et såkaldt blankt arveafkald.

Ved et blankt arveafkald sørger ægtefællerne for, at de ikke arver efter hinanden, men at deres arv i stedet gives til deres biologiske børn. Dette er meget almindeligt i sammenbragte familier, hvor der er blevet indgået ægteskab i en sen alder.

4: Arveafkald mod vederlag

Sidst men ikke mindst, så kan man også gøre brug af et vederlag i forbindelse med et arveafkald.

Hvis du ønsker at modtage en afdød persons arv, uden at de andre arvinger skal deltage i boets afvikling, kan du bede de andre arvinger om at give afkald på deres arv.

Dette sker ofte til gengæld for en betaling til de andre arvinger. Beløbet svarer ofte til den arv, som de ellers ville have modtaget.

Et sådant arveafkald mod vederlag kan være en nyttig måde at sikre, at alle får det, de har krav på, uden at skulle igennem besværet og udgifterne ved boets afvikling.

Det er dog vigtigt at sikre sig, at alle arvingerne forstår og accepterer afkaldet, inden der foretages udbetalinger, da der kan være juridiske konsekvenser, hvis nogen senere beslutter, at de ikke blev kompenseret tilstrækkeligt for deres afkald.

Arveafkald

Typer af arveafkald: Afkald på ventende arv eller afkald på falden arv

Man kan give arveafkald på to måder. Man kan enten give afkald på en forventet arv eller på en forfalden arv.

Afkald på en forventet arv

Når man giver afkald på en forventet arv – eller ventende arv, betyder det, at man giver afkald på sin arv, inden vedkommende, man skal arve fra, er død.

Et afkald på forventet arv skal gives overfor arveladeren, således at vedkommende er bekendt med, at man ikke ønsker at arve noget.

Afkald på falden arv

Hvis man giver afkald på en potentiel arv, efter at vedkommende er død, giver man afkald på falden arv. Hvis man ønsker at give afkald på en falden arv, skal man give besked til skifteretten, de øvrige arvinger eller over for en eventuel bobestyrer.

Opret Arveafkald
Giv afkald på arv!
Opret Nu - 199 kr.

Hvem får din arv, hvis du giver afkald på den?

Hvis du har givet afkald på en arv, vil arven som udgangspunkt overgå til dine børn, hvis der er tale om, at du er arving efter arveloven (og ikke arving i et testamente). Er du arving i et testamente, vil arven kun overgå til dine børn, hvis det er bestemt i testamentet, at dine børn er subsidiære arvinger. Er de ikke det, vil arven i stedet tilfalde de øvrige arvinger i testamentet. Hvis du vil give et arveafkald, der kun er gældende for dig selv og ikke dine børn, så er det vigtigt, at du i arveafkaldet oplyser, at arveafkaldet ikke skal gælde for dine børn.

Hvis du ikke har børn, vil arven i stedet overgå til afdødes øvrige arvinger, som eventuelt er angivet i vedkommendes testamente.

Indhold og udformning af dit arveafkald

Ligesom det er tilfældet med andre juridiske dokumenter, er det afgørende, at dit arveafkald er korrekt udformet for at være gyldigt.

Et arveafkald skal indeholde følgende:

Parterne:

Du skal både angive hvem, der giver afkald på en given arv (typisk dig selv) samt hvem du ikke ønsker at modtage arv fra. Dette kan være alle i din familie eller kun et bestemt familiemedlem.

Omfanget af dit arveafkald

Du skal også angive, om du ønsker at afgive et blankt arveafkald eller et personligt arveafkald. Som før nævnt så betyder et blankt arveafkald, at hverken dig selv eller dine arvinger skal modtage arv fra afdøde.

Ved et personligt arveafkald vil arven dog kunne gå videre fra afdøde til dine egne slægtninge, såsom dine egne børn.

Angivelse af vederlag

Du bør også angive om afkaldet er givet mod betaling af vederlag eller ikke. Her skal det angives, om personen, der giver afkaldet, skal modtage nogen form for betaling for at skrive under på afkaldet.

Betaling af gaveafgift

Sidst men ikke mindst bør det også angives i et arveafkald, hvem der skal betale en eventuel gaveafgift af vederlaget, da et vederlag opfattes som en pengegave.

Opret Arveafkald
Giv afkald på arv!
Opret Nu - 199 kr.

Kontakt os og få gratis rådgivning

Hos Jura Docs kan vi hjælpe dig med rådgivning omkring arveafkald. Vi kan hjælpe med at gøre processen let og hurtig.

Et arveafkald behøver ikke at blive udarbejdet af autoriserede advokater, men kan i princippet udarbejdes af alle.

Vi har dog stor erfaring med denne slags sager, hvilket gør, at vi kan give dig fuld tryghed igennem hele processen.

Det eneste du skal gøre, er at udfylde vores kontaktformular i dag og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Ring på 42 90 13 00 eller skriv til os på [email protected]

Hvem arver, når der er givet arveafkald?

Hvis du har givet et personligt arveafkald, så vil det være dine børn, som træder i dit sted og arver. Har du givet et blankt arveafkald, vil dette også gælde for dine børn, og så er det arveladers øvrige arvinger, der arver.

Kan man give delvist arveafkald?

Ja, men kan sagtens nøjes med at give afkald på en andel af arven eller et bestemt beløb.

Hvordan giver jeg afkald på arv?

Hvis arvelader endnu ikke er død, skal du give arveafkald ved at skrive under på et dokument, der beskriver arveafkaldet, og dette skal gives til arvelader. Hvis arvelader er død, så skal arveafkaldet gives til skifteretten.

Opret online nu
  • 199 kr
  • Tager kun 5 min
  • Tre lette trin:
  • 1. Udfyld formular
  • 2. Få arveafkaldet på mail
  • 3. Underskriv dokumentet