Gældsbreve

I dag findes der mange forskellige måder at låne penge på. Et af disse måder er via et gældsbrev. Et gældsbrev er et skriftligt løfte om at betale en bestemt sum penge til en bestemt person på en bestemt dato.

Pris: 245
Nemt udfyldt
5 min.
Oprettelse
Spar 1.750
Ift. advokater
Trustpilot ®
5 stjerner

Skyldbrevet angiver det skyldige beløb samt forfaldsdatoen. Det kan også indeholde oplysninger om rentesatsen og eventuelle andre gebyrer, der er forbundet med lånet. På denne side gør vi dog klogere på hvad et gældsbrev er, og hvornår du bør overveje at tegne et.

Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er et skriftligt løfte om at betale et bestemt pengebeløb til en bestemt person på en bestemt dato. Et gældsbrev kan både udskrives imellem privatpersoner samt imellem virksomheder. Et gældsbrev imellem virksomheder kaldes dog også for en kommerciel låneaftale.

Man bruger ofte et gældsbrev til at låne penge af en ven eller et familiemedlem eller til at låne penge af en bank. Når du låner penge i en bank, oprettes der dog et officielt lån, og der tegnes en låneaftale. Dette er langt fra altid tilfældet ved såkaldte private lån imellem venner, bekendte eller familiemedlemmer. I disse tilfælde laves lånene oftest som annuitetslån eller ‘anfordringslån’ som det også kaldes.

I gældsbrevet angives det skyldige beløb og forfaldsdatoen. Den kan også indeholde oplysninger om den rentesats og andre omkostninger i forbindelse med lånet.

Selvom et gældsbrev ikke lyder lige så formelt som et banklån, så er det vigtigt, at du som låntager er opmærksom på, at et gældsbrev er et juridisk bindende dokument.

Det betyder, at hvis du ikke betaler de penge, du har lånt, tilbage, kan den person, der har lånt dig pengene, køre en sag mod dig i retten. Derfor er det vigtigt, at du kun låner penge af en person, du har tillid til, og at du er 100% forpligtet til at tilbagebetale lånet.

Gældsbrev

 • Modtag straks på mail
 • Vi hjælper hele vejen
 • Få styr på dokumenterne

Fordele og ulemper ved at anvende et gældsbrev

Der er både fordele og ulemper ved at oprette et gældsbrev. Det mest indlysende fordele er, at det kan være en billig måde at låne penge på sammenlignet med at tage et banklån eller at åbne en kassekredit.

For ved at oprette et gældsbrev slipper du for at skulle betale oprettelsesgebyr på lånet og andre former for provision, som typisk vil gå til låneudbyderen.

Derudover kan du i princippet låne så mange penge du vil via et gældsbrev, hvorimod banker og pengeinstitutter ofte har nogle meget klare rammer for, hvor meget de vil låne ud og til hvem.

Ulemperne kan omvendt være, at du ikke har den samme grad af privatliv omkring dit lån, hvis du låner penge af venner eller familiemedlemmer som du har, hvis du låner pengene i banken. Hvis der skulle opstå en tvist imellem dig selv og långiveren eller låntageren, kan dette ligeledes påvirke jeres relation. Det er netop derfor det er afgørende, at dit gældsbrev tydeligt kortlægger betingelserne for lånet, så eventuelle tvister kan håndteres på den bedste måde.

Opret Gældsbrev
Lån penge på favorable vilkår
Opret Nu - 245 kr.

Hvornår skal jeg bruge et gældsbrev?

Der er mange forskellige situationer, hvor det giver mening at optage et gældsbrev. Som udgangspunkt bør du aldrig låne beløb ud, uden at have udarbejdet et gældsbrev, særligt ikke hvis der er tale om større summer.

Nogle af de mest oplagte situationer, hvor det er en god ide at oprette et gældsbrev omfatter:

 • Tilfælde hvor du låner penge enten af eller til familiemedlemmer eller venner
 • Situationer hvor du har brug for at låne penge hurtigt og har ikke tid til at gennemgå en langvarig ansøgningsproces
 • Tilfælde hvor en af partnerne har dårlig kredit og er derfor ikke i stand til at optage et traditionelt lån via en bank eller pengeinstitut

 

Alt i alt kan gældsbreve bruges i mange forskellige situationer. Det vigtigste er, at du føler dig tryg ved den person, du låner penge af eller til, og at du er sikker på, at du vil være i stand til at tilbagebetale lånet.

Hvad skal et gældsbrev indeholde?

Et gældsbrev kan udformes på flere forskellige måder. Derudover kan man også to parter imellem selv definere specifikke vilkår for långivningen. Dog er der flere elementer, der som minimum bør indgå i et formelt gældsbrev.

Nogle af de vigitgste elementer at have med er:

 • Information om de involverede parter:
 • Lånebeløbet og rente forhold
 • Lånets løbetid
 • Betingelser i tilfælde af misligholdelse
 • Lovvalg og værneting
 • Tvangsfuldbyrdelse

Opret Gældsbrev
Lån penge til familie eller venner på særlige vilkår
Opret Nu - 245 kr.

Information om de involverede parter:

Både långiver og lånetagers vigtigste informationer bør fremgå tydeligt at et gældsbrev. På den måde sikres det, at alle involverede parter kan identificeres.

Lånebeløbet:

Lånebeløbet bør altid fremgå af dit gældsbrev. På den måde kan der ikke være nogen tvivl om, hvad der skyldes. Udover lånebeløbet bør eventuelle renter og rentetilskrivning fremgå.

Lånets løbetid:

En anden afgørende ting at inkludere i dit gældsbrev er lånets løbetid. Det vil sige, den dato hvor lånet er trådt i kraft samt den dato hvor pengene skal være betalt tilbage.

Betingelser i tilfælde af misligholdelse

I et gældsbrev bør det også fremgå hvad konsekvenserne vil være, hvis lånet misligholdes.

Tvangsfuldbyrdelse:

En sidste ting der bør fremgå af gældsbrevet, er reglerne for tvangsfuldbyrdelse. Dette omfatter kort sagt, hvordan långiveren kan inddrive lånet.

Opret Gældsbrev
Lån penge ud på favorable vilkår
Opret Nu - 245 kr.

Hvad koster et gældsbrev?

Et gældsbrev koster 245 kr. Et gældsbrev skal modsat andre typer lån ikke tinglyses, stemples eller lignende. Det eneste du skal gøre, er at udfylde gældsbrevet, få det underskrevet og herefter overføre lånebeløbet.

Kontakt os og få gratis rådgivning

Hos Jura Docs kan vi hjælpe dig med rådgivning omkring udarbejdelse af gældsbreve samt gøre processen let og hurtig. Gældsbreve behøves ikke at blive udarbejdet af autoriserede advokater, men kan i princippet udstedes af alle. Vi har dog stor erfaring med denne slags sager, hvilket gør at vi kan give dig fuld tryghed igennem hele processen uanset om du er långiver eller låntager. Hvis vi skal lave det hele for dig inkl. rådgivning koster det 1.495 kr.

Det eneste du skal gøre, er at udfylde vores kontaktformular i dag og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Ring på 42 90 13 00 eller skriv til os på [email protected]

Hvad kan man bruge et gældsbrev til?

Et gældsbrev er det dokument, man laver, når man skal låne penge/låne penge ud. Gældsbrevet er dokumentation for, at der er ydet et lån og ikke givet en gave.

Hvad koster det at lave et gældsbrev?

Prisen for at få udarbejdet et gældsbrev afhænger af, hvem man får til at udarbejde gældsbrevet. Advokater tager tit en høj pris for det, mens en juridisk rådgiver kan gøre det billigere.

Hvordan skal et gældsbrev se ud?

Der er ingen formkrav til et gældsbrev, men det skal selvfølgelig beskrive betingelserne for lånet, f.eks. om lånet er afdrags- og rentefrit.

Hvornår er der tale om et lån?

Der er tale om et lån, når der er dokumentation for, at der ikke er tale om en gave. Er der f.eks. udarbejdet et gældsbrev, så er der tale om et lån.

Hvornår er et gældsbrev gyldigt?

Når det er underskrevet af begge parter.

Opret online nu
 • 245 kr
 • Tager kun 5 min
 • Tre lette trin:
 • 1. Udfyld formular
 • 2. Få lånet på mail
 • 3. Underskriv dokumentet