Arveforskudskontrakt

Med en arveforskudskontrakt har du mulighed for at give dine børn et forskud på din arv. Et arveforskud kan bestå af både kontanter samt fysiske ejendele. På denne side kan du læse alt, du bør vide om udarbejdelse af arveforskudskontrakter.

Pris: 199
Nemt udfyldt
5 min.
Oprettelse
Spar 1.750
Ift. advokater
Trustpilot ®
5 stjerner

Indholdet af et arveforskud

Danske familier har i dag i overvejende grad både store formuer og mange aktiver som en del af deres formue.

For mange kan det derfor give god mening at give et forskud på en kommende arv for at hjælpe særligt sine børn, stedbørn eller nære bekendte.

Man kan til en vis grad selv vælge, hvad man vil give som forskud på en arv.

Et arveforskud kan således bestå af flere ting herunder:

 • Penge - også rede penge
 • Smykker
 • Møbler
 • Aktier

 

Arveforskud

 • Modtag straks på mail
 • Vi hjælper hele vejen
 • Få styr på dokumenterne
 • Afgiftsfrit arveforskud

Du skal dog være opmærksom på, at hvis dit arveforskud til dine børn overstiger en værdi på 74.100 kr. i 2024, så skal der betales gaveafgift af arven.

Hvis du derfor ønsker at give et forskud på 100.000 kr. af din arv, skal modtageren betale en gaveafgift af den del af beløbet, der overstiger det afgiftsfrie beløb. I dette tilfælde ville man derfor skulle betale gaveafgift af 25.900 kr.

Gaveafgiften er på 15% for nære familiemedlemmer. For stedforældre og bedsteforældre skal der betales 36,25% i gaveafgift.

Det bør også tydeligt fremgå, om arveforskuddet skal være fælleseje, fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje. Dette er særligt relevant, hvis du ønsker at sikre dig, at bestemte ejendele bliver i familien, hvis dine børn er/bliver gift.

Fordele ved at lave et arveforskud

Der er flere fordele ved at lave en arveforskudskontrakt.

De mest åbenlyse fordele inkluderer:

 • Du får mulighed for at se din arv blive disponeret over, imens du er i live
 • Alle arvinger vil fortsat få den arv, de har ret til, selvom der gives et forskud
 • Du får maksimal tryghed omkring de skattemæssige forhold omkring arveforskuddet

Opret Arveforskud
Få forskud på arven, juridisk korrekt!
Opret Nu - 199 kr.

Se din arv blive disponeret over, mens du er i live

En af de mest åbenlyse fordele ved at give et arveforskud er, at man selv kan se, hvordan ens arvinger disponerer over ens arv, da man stadig er i live.

Dette kan både være tilfældet, hvis man har givet et konkret beløb som arveforskud, som man gerne vil sikre sig bliver brugt rigtigt, men det kan også gøre sig gældende, hvis man ønsker at give en særlig arvegenstand videre til sine børn.

Alle arvinger får, hvad de har krav på

En anden fordel ved at give et arveforskud er, at alle dine arvinger vil få, hvad de har krav på. Hvis du for eksempel har 5 familiemedlemmer, der skal arve, og du vælger at give et arveforskud til en af dine arvinger, så vil forskuddet blot blive modregnet i den samlede arv, når denne skal fordeles.

På den måde skal du ikke frygte for at nogle af dine øvrige arvinger føler sig snydt eller forbigået, hvis de ikke også får et forskud på deres arv. Den eneste måde hvorpå dine arvinger kan undgå at modtage sin del af din arv, vil være, hvis de selv har valgt at give afkald på deres arv.

Arveforskud oprettelse

Få tryghed omkring de skattemæssige aspekter af dit arveforskud

Den sidste fordel ved at give et arveforskud og at få lavet en arveforskudskontakt er, at man kan sikre sig, at man får styr på de skattemæssige aspekter af at give sine børn et arveforskud. Et arveforskud og en dertilhørende arveforskudskontrakt er således en helt legitim måde, hvorpå I kan få mest muligt ud af jeres aktiver, fremfor at I skal betale en stor del af jeres fremtidige arv til staten.

Jo større og jo mere komplekst ens formueforhold er, jo vigtigere er dette at have styr på.

Alternativer til arveforskud: rentefrit familielån

Hvis du ønsker at hjælpe dine børn økonomisk, findes der flere alternativer til at give et arveforskud. Som før nævnt kan du give et arveforskud op til 74.100 kr. i 2024, hvilket er det samme beløb, som du må give pengegaver for til nær familie.

Men et alternativ til dette er at oprette et rentefrit familielån.

Et rentefrit familielån er, som navnet angiver, et lån, der kan gives rente- og afdragsfrit mellem familiemedlemmer eller andre bekendte. Ved et rentefrit familielån er der ingen øvre grænse for, hvor mange penge du må give eller låne.

Derudover er der ingen grænse for, hvem du kan give eller låne penge til. Så hvis du ønsker at give personer, som ikke betegnes som nær familie, en pengegave, så kan du i stedet oprette et familielån - også selvom modtageren ikke er i familie med dig.

Et rentefrit familielån skal dog oprettes som et anfordringslån, hvilket betyder, at långiver kan kræve, at lånet skal tilbagebetales med meget kort varsel, og at lånet skal tilbagebetales, hvis långiver går bort.

Men hvis man frygter for dette, så kan man vælge at opdatere sit testamente, så man ikke ender i en situation hvor dine børn skal tilbagebetale et meget stort beløb med kort varsel.

Du kan læse meget mere om rentefrit familielån på denne side.

Opret Arveforskud
Få forskud på arven, juridisk korrekt!
Opret Nu - 199 kr.

Arveforskud fremfor pengegaver

Som forklaret ovenfor kan man både vælge at give et forskud på en arv eller en skattefri pengegave op til maksimalbeløbet.

Selvom beløbet er det samme for skattefrie pengegaver og arveforskud, så vil vi altid anbefale at man opretter et unikt juridisk dokument i forbindelse med arveforskud i form af en arveforskudskontrakt og et gavebrev i tilfælde hvor man 'bare' ønsker at give en pengegave, da det er vigtigt at kunne dokumentere over for SKAT, at der er tale om et arveforskud eller blot en gave.

Opdatering af testamente

Du bør altid være opmærksom på dit testamente, hvis du overvejer at give et forskud på din arv. Det er særligt vigtigt, at dem du giver forskud til, står oplistet som arvinger i dit testamente.

Ellers kan du risikere at dit arveforskud bliver erklæret ugyldigt, hvilket vil få skattemæssige konsekvenser for dig. Det bedste er derfor både at få opdateret dit testamente samt at få lavet en formel arveforskudskontrakt.

Hvad skal arveforskudskontrakten indeholde?

Din arveforskudskontrakt bør følgende aspekter:

Parterne i aftalen:

Med parterne menes, hvem der skal modtage arveforskuddet og fra hvem, samt hvilken relation der er imellem parterne.

Selve arven:

Som før nævnt så kan et arveforskud både bestå af penge, personlige ejendele og andre aktiver som eksempelvis aktier. I arveforskudskontrakten bør der derfor fremgå, hvad der helt præcist gives forskud på arv på.

Regler for særeje:

Sidst men ikke mindst så bør det også blive anført, om arvelader ønsker, at arveforskuddet skal være særeje.

Opret Arveforskud
Få forskud på arven, juridisk korrekt!
Opret Nu - 199 kr.

Godkendelse af arveforskudskontrakter

I modsætning til andre juridiske dokumenter, så skal en arveforskudskontakt hverken registreres eller stemples af myndighederne.

Det eneste, I skal gøre er, at det skal underskrives af både arvelader og modtager. Derudover bør man med god grund altid datere dokumentet. Derudover vil vi altid anbefale at kontrakten opbevares på en sådan måde, at den ikke bliver glemt eller således at de øvrige arvinger får kendskab til den.

Kontakt os og få gratis rådgivning

Hos Jura Docs kan vi hjælpe dig med rådgivning omkring udarbejdelse af en arveforskudskontrakt. Vi kan hjælpe med at gøre processen let og hurtig.

En arveforskudskontrakt behøver ikke at blive udarbejdet af en traditionel advokat, men kan i princippet udarbejdes af alle.

Vi har dog stor erfaring med denne slags sager, hvilket gør, at vi kan give dig fuld tryghed igennem hele processen.

Det eneste, du skal gøre, er at udfylde vores kontaktformular i dag og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Ring på 42 90 13 00 eller skriv til os på [email protected]

Er arveforskud særeje?

Nej, arveforskud er ikke automatisk særeje. Hvis et arveforskud skal være særeje, skal man skrive det i arveforskudskontrakten eller i et testamente.

Hvad er forskellen på arveforskud og gave?

Arveforskud gives som en forskud på arv, og beløbet skal derfor fratrækkes en eventuel senere arv fra arvelader. En gave er en gave, og skal ikke fratrækkes arv senere hen.

Hvor meget må børn få i arveforskud?

Der er ingen grænse for, hvor meget børn må få i arveforskud, men overstiger arveforskuddet den skattefrie grænse (74.100 kr. i 2024), så skal der betales gaveafgift af det overskydende beløb.

Hvem må man give arveforskud?

Man kan give arveforskud til alle, som står til at arve enten i medfør af arvelovens regler eller arvinger i et testamente.

Kan man både give gave og arveforskud?

Ja, man kan både giver gaver og arveforskud til de samme personer. Man skal dog være opmærksom på, at der skal betales afgift, hvis beløbet overstiger det afgiftsfrie beløb samlet set.

Opret online nu
 • 199 kr
 • Tager kun 5 min
 • Tre lette trin:
 • 1. Udfyld formular
 • 2. Få kontrakten på mail
 • 3. Underskriv dokumentet