Bestil skøde online fra 1.395 kr. eller læs mere om skøder

Bestil din skøde skrivning til 1.395,- her i formularen nedenfor på 2 minutter. Prisen er inkl. tinglysning af skøde, ekskl. afgift. Bemærk tillæg på 995,- for erhvervsejendomme eller hvis køber er et firma. Ved handler gennem mægler SKAL der tilkøbes refusionsopgørelse.

Hvad er et skøde?

Et skøde, er siden 2009, et digitalt dokument der beviser hvem der har adkomst (ejerskab) over en fast ejendom. Både villaer, grunde, lejligheder mv. er fast ejendom.

Skødet vil normalt kun indeholde de vigtigste informationer om en handel af fast ejendom, herunder overtagelsesdato, købesum og hvem køber og sælger er. Det vil også angive hvilke pantehæftelser og evt. servitutter som overtages af køber.

Normalt, men ikke altid, vil skødet blive lavet på baggrund af en købsaftale der vil indeholde uddybende vilkår om aftalen mellem køber og sælger.

Vi sørger for, at skødet på baggrund af jeres oplysninger bliver tinglyst. Vi kan både gøre det ud fra en mundtlig aftale, ellers hvis I har en købsaftale eller slutseddel.

Forskellige former for skøder og processen

Nedenfor og i de efterfølgende afsnit kan du læse om de forskellige former for skøder der findes samt mere om skødeskrivning processen og endnu flere detaljer.

Skøde på hus, sommerhus, lejlighed

Skøde familiehandel

Skilsmisseskøde

Skøde grundkøb kommune

Auktionsskøde

Skøde ægtefæller

Ændring af skøde / ejerandel

Skifteretsattest

Skøde samlivsophør

Tinglysningsafgift skøde

Hvordan laves et skøde?

 • 1 Hvis der er udarbejdet en købsaftale vil vi lave et skødeudkast (prøvetinglysning) på baggrund af dine oplysninger og købsaftalen
 • 2 Skødet sendes til parternes signering med NemID/MitID og gennemlæsning/godkendelse
 • 3 Parterne signerer og betaler afgiften og vi anmelder skødet til tinglysning derefter
 • 4 Retten godkender skødet og vi sender skødet til Jer (og evt. bankforbindelser) hvis der er gamle lån som skal slettes eller overtages
 • 5 Hvis der en købesum der skal frigives til sælger (når alt omkring de gamle lån er på plads), så sørger vi også for det
 • 6 Nu er skødet på plads!

Bemærk at retten ikke kontrollerer om skødet er oprettet korrekt. Derfor anbefales det ikke at lave det selv, men overlade det til en professionel part der har ansvarsforsikring som dækker såfremt det måtte ske fejl. Det kan hurtigt blive meget dyre 1.395,- kr. at spare.

Sådan finder du dit skøde!

Nedenfor kort vejledning til hvordan du finder dit skøde som sker på tinglysning.dk

 • 1 Gå ind på tinglysning.dk
 • 2 Tryk på ”Forespørg med log in”
 • 3 Log ind med dit NemID/MitID
 • 4 Indtast ejendommens adresse og søg
 • 5 Vælg ejendommen og tryk på ”Adkomster”
 • 6 Klik datoangivelse under ordet ”Skøde”