Samtykke uskiftet bo

Et samtykke til et uskiftet bo er et juridisk dokument, der er relevant for ægtepar med voksne børn fra tidligere forhold. Dette dokument sikrer, at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med den førstafdøde ægtefælles børn.

Pris: 99
Nemt udfyldt
5 min.
Oprettelse
Spar 950
Ift. advokater
Trustpilot ®
5 stjerner

Et samtykke til uskiftet bo er vigtigt, fordi det giver begge ægtefæller ro i sindet og beskytter deres interesser i tilfælde af dødsfald. Det er en god idé at få dette dokument udarbejdet af en advokat, så det opfylder alle juridiske krav.

På denne side kan du læse alt, du bør vide om samtykkeerklæringer til uskiftet bo.

Betydningen af uskiftet bo

Uskiftet bo henviser til en situation, hvor en ægtefælle dør, men hvor enken eller enkemanden får råderet over den dødes formue (altså det uskiftede bo).

Normalt vil boet efter en afdød person skulle skiftes. Dette betyder, at den afdødes arv skal fordeles imellem hans eller hendes arvinger, enten i medfør af arvelovens regler eller som angivet i et testamente. Arvingerne vil ofte være ens nære venner eller børn.

Der kan være flere situationer, hvor det giver mening at sidde i uskiftet bo, for eksempel hvis man som gift par har børn fra tidligere forhold.

Børn fra tidligere forhold, der ikke er fælles, kaldes for særbørn. Som udgangspunkt er ens børn tvangsarvinger, hvilket betyder, at de arver hele formuen, hvis man er ugift.

For den tilbageværende ægtefælle kan det dog have store økonomiske konsekvenser fremadrettet, hvis jeres fælles børn eller særligt særbørn pludselig skal have deres arv udbetalt. Hvis man har særbørn, skal disse give deres samtykke til, hvorvidt den tilbageværende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Fællesbørn skal ikke give deres samtykke.

At man giver sin stedmor eller stedfar lov til at sidde uskiftet bo, betyder dog ikke, at man ikke kommer til at arve. Denne arv bliver blot udskudt indtil hans eller hendes død, eller indtil boet evt. skal skiftes på et senere tidspunkt.

Samtykke til uskiftet bo

 • Modtag straks på mail
 • Vi hjælper hele vejen
 • Få styr på dokumenterne

Fordele ved at sidde i uskiftet bo

Der er flere fordele ved at sidde i uskiftet bo. For den tilbageværende ægtefælle betyder det, at han eller hun kan fortsætte sin tilværelse som hidtil. Vedkommende skal således ikke gå ned i rådighedsbeløb eller levestandard, blot fordi arven efter den afdøde ægtefælle nu skal fordeles.

I praksis betyder det ofte også, at den efterladte kan blive siddende i sin nuværende bolig, da mange danskeres formuer er bundet op på fast ejendom.

Derudover slipper man også for at skulle betale for de omkostninger, der er ved at gøre boet op.

Mistanke om misbrug af boet

Når man sidder i uskiftet bo, er der dog nogle retningslinjer man skal følge. Man må således ikke misbruge boets midler efter afdøde på en sådan måde, at man fratager sine særbørn deres arv.

Man skal derfor stå inde for både sit forbrug og eventuelle investeringer, man måtte lave, mens man sidder i uskiftet bo.

Hvis man pludselig foretager meget store udbetalinger fra boet, tager på dyre rejser eller bare øger sit forbrug, uden at der er en god grund, kan det blive betragtet som misbrug.

Hvis der opstår mistanke om dette, kan man rette henvendelse til skifteretten, som herefter kan tage sagen op. Denne type konflikter er naturligvis ikke rare at skulle gennemleve som familie.

Opret Samtykke
Få mulighed for at sidde i uskiftet bo!
Opret Nu - 99 kr.

Krav for at kunne side i uskiftet bo

For at kunne sidde i uskiftet bo, er der visse betingelser, der skal være opfyldt. Disse er følgende:

 • Der skal være delingsformue (også kaldet fællesformue eller fælleseje) mellem ægtefællerne ved deres død
 • Alle særbørn skal give deres samtykke til uskiftet bo
 • Jeres særbørn skal være myndige
 • Den længstlevende ægtefælle må ikke være erklæret personlig konkurs
 • Den længstlevende ægtefælle skal være myndig
 • Den overlevende ægtefælle må ikke indgå et nyt ægteskab (i dette tilfælde skal boet skiftes)

 

Delingsformue imellem ægtefæller

For at man kan få lov til at sidde i uskiftet bo, skal der være delingsformue i ægteskabet. Hvis man har oprettet en ægtepagt, vil diverse ejendele imellem parterne blive set som værende særeje. Hvis der ikke er oprettet en ægtepagt, eller særejeaftale, vil alle ejendele blive opfattet som værende delingsformue.

Alle særbørn skal give samtykke til uskiftet bo

Uanset om du kun har et særbarn eller flere særbørn, så skal alle give deres samtykke for, at du kan komme til at sidde i uskiftet bo. I dette tilfælde spiller din relation til dine særbørn en stor rolle. Det er for mange lettere at opnå en accept fra særbørnene, hvis begge ægtefæller stadig er i live.

Den tilbageværende ægtefælle må ikke være erklæret person konkurs

Når man sidder i uskiftet bo, skal den længstlevende ægtefælle overtage de økonomiske forpligtelser. Dette betyder også, at hverken du eller din afdøde ægtefælle må være erklæret personlig konkurs.

Alle særbørn skal være myndige

Et tredje forhold som skal være opfyldt, er at alle særbørnene skal være myndige for, at der kan blive givet tilladelse til at sidde i uskiftet bo. Skulle det være tilfældet, at blot et enkelt barn ikke er fyldt 18 år, er dette derfor ikke muligt.

Den efterladte ægtefælle må ikke indgå nye ægteskaber

I forhold til den overlevende ægtefælle så må denne ikke indgå nyt ægteskab, før boet er blevet gjort op.

Man må dog godt have en kæreste og såkaldte papirløse forhold. Men skulle man som enke ønske sig at gifte sig igen, vil boet skulle gøres op på sædvanlig vis.

Opret Samtykke
Få mulighed for ikke at gå fra hus og hjem!
Opret Nu - 99 kr.

Indholdet af en forhåndssamtykkeerklæring til uskiftet bo

En samtykkeerklæring om uskiftet bo bør indeholde følgende oplysninger:

 • Information om partnerne
 • Betingelserne for aftalen
 • En underskrift fra de involverede parter

 

Information om parterne:

Man bør altid angive hvem der giver sit samtykke til uskiftet bo. Det vil sige navnet på særbarnet. Derudover bør navnet på særbarnets forældre samt navnet på den ægtefælle, der får mulighed for at sidde i uskiftet bo.

Betingelserne for at sidde i uskiftet bo

Udover parterne bør der også angives hvilke betingelser, der gælder for at sidde i uskiftet bo. Her bør man angive, om samtykket til uskiftet bo skal gives på betingelse af, at der oprettes et gensidigt testamente mellem ægtefællerne.

Underskrivelse af dokumentet

For at samtykket om uskiftet bo bliver gyldig, skal det underskrives og dateres af særbarnet eller særbørnene, der giver sit eller deres samtykke.

Opret Samtykke
Få mulighed for at sidde i uskiftet bo!
Opret Nu - 99 kr.

Forebyggelse af et nej til uskiftet bo

I og med at dine særbørn ikke er forpligtede til at skrive under på en samtykkeerklæring, så kan du overveje, som en forebyggende foranstaltning at oprette et testamente.

På denne måde kan man som tilbageværende ægtefælle skifte boet og kun udbetale tvangsarven til sine særbørn. Særbørn er ikke forpligtede til at give dette samtykke. Derfor bør du overveje at oprette et testamente, så din ægtefælle kan skifte boet og alene udbetale tvangsarven til dine særbørn.

Gyldighed af samtykkeerklæringen

Det eneste, du skal gøre, for at din samtykkeerklæring er gyldig, er, at få den underskrevet af alle involverede parter. Herefter skal I blot sørge for at opbevare den på et sikkert sted, så den kommer frem i tilfælde af et dødsfald i familien.

Der behøver ikke være vidner til stede og en forhåndssamtykkeerklæring af denne type skal heller ikke tinglyses eller bringes for en notar.

Kontakt os og få gratis rådgivning

Hos Jura Docs kan vi hjælpe dig med juridisk rådgivning omkring udarbejdelse af en samtykkeerklæring til uskiftet bo. Vi kan hjælpe med at gøre processen let og hurtig.

En samtykkeerklæring behøves ikke at blive udarbejdet af en traditionel advokat, men kan i princippet udarbejdes af alle.

Vi har dog stor erfaring med denne slags sager, hvilket gør ,at vi kan give dig fuld tryghed igennem hele processen.

Det eneste du skal gøre, er at udfylde vores kontaktformular i dag og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Ring på 42 90 13 00 eller skriv til os på [email protected]

Hvornår kan man ikke sidde i uskiftet bo?

Man kan ikke sidde i uskiftet bo, hvis boet er insolvent, eller hvis særbørn ikke giver samtykke til det.

Kan børn modsætte sig uskiftet bo?

Fællesbørn kan ikke modsætte sig uskiftet bo, men det kræver samtykke fra særbørn.

Hvem skal give tilladelse til uskiftet bo?

Hvis man kun har fællesbørn, skal disse ikke give samtykke til uskiftet bo. Hvis den afdøde ægtefælle har særbørn, skal disse give samtykke.

Kan man fortryde uskiftet bo?

Ja, længstlevende kan altid bede om at boet skal skiftes, når man sidder i uskiftet bo.

Hvad må man når man sidder i uskiftet bo?

Når man sidder i uskiftet bo, råder man over hele det uskiftede bos midler. Det eneste, som man ikke må, er at misbruge sin rådighed over boet. Dette kan f.eks. gøres ved at give store gaver til tredjemand, som står i misforhold til boets midler.

Kan man sælge sit hus når man sidder i uskiftet bo?

Ja, der er fuld råderet over hele boet, når man sidder i uskiftet bo, derfor kan man også sælge fast ejendom.

Opret online nu
 • 199 kr
 • Tager kun 5 min
 • Tre lette trin:
 • 1. Udfyld formular
 • 2. Få samtykket på mail
 • 3. Underskriv dokumentet