Rentefrit Familielån

Hvis du skal give eller modtage et lån fra et familiemedlem eller en nær ven, så kan du med fordel vælge at gøre brug af et rentefrit familielån. Et familielån kommer med mange fordele og kun få ulemper.

På denne side kan du læse alt du bør vide om familielån.

Pris: 245
Nemt udfyldt
5 min.
Oprettelse
Spar 1.750
Ift. advokater
Trustpilot ®
5 stjerner

Hvad er et familielån?

Et familielån er et lån mellem familiemedlemmer eller nære venner. Typisk gives disse af forældre til børn, børnebørn eller nære venner af familien.

Familielån er normalt rentefrie, hvilket gør det til en mere overkommelig løsning end at låne i en bank eller et andet pengeinstitut.

Et familielån kaldes også ofte for et 'rentefrit familielån' eller et 'anfordringslån'.

På trods af navnet, så er der ingen begrænsninger for, hvem man kan tilbyde et sådant lån.

Familielån kan bruges til alle formål, og der er ingen begrænsninger for, hvordan pengene kan bruges.

Dog anvendes større familielån oftest til erhvervelse af fast ejendom, køb af bil eller eventuelt til betaling for uddannelsesophold i udlandet.

Derudover kan et familielån også være en anden måde at give et arveforskud på, da man herved kan opnå en række skattefordele.

Men det kan også bare være en måde at give en større økonomisk håndsrækning til en person i sin omgangskreds.

Familielån bliver særligt attraktivt, når der er tale om større beløb over beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver (74.100 kr. i 2024).

Familelån

 • Modtag straks på mail
 • Vi hjælper hele vejen
 • Få styr på dokumenterne

Fordele og ulemper ved rentefrie familielån

Overordnet er der mange fordele og kun meget få ulemper ved at gøre brug af et familielån.

Nogle af de væsentligste fordele inkluderer:

 • Der er ingen øvre grænse for, hvor meget man kan låne
 • Lånet kan både være med eller uden afdrag
 • Der er ingen fast dato for tilbagebetaling af lånet
 • Der skal ikke betales skat eller administrationsomkostninger af et familielån

 

Opret Familielån
Lån penge uden renter og afdrag
Opret Nu - 245 kr.

 

Nogle af de væsentligste ulemper inkluderer:

 • Et lån imellem nære venner eller familiemedlemmer kan skabe spændinger i det indbyrdes forhold
 • Et familielån skal kunne tilbagebetales med meget kort varsel
 • ET familielån skal tilbagebetales ved låntagers død
 • Dårlig dokumentation kan medføre et påbud om betaling af gaveafgift eller indkomstskat af det lånte beløb
 • Der vil altid være en risiko for, at låntager ikke kan betale lånet tilbage

 

Regler for et familielån

Selvom et familielån overordnet set er et meget fleksibelt lån, så er der en række regler, som man skal tage højde for. Nedenfor vil vi gennemgå nogle af de vigtigste elementer, man skal være opmærksom på.

Udformningen af et familielån

Det første man skal være opmærksom på, når det kommer til familielån, er selve udformningen af lånet.

Det er således afgørende, at der er tale om et reelt gældsforhold mellem to parter. Det vil sige, at der reelt er tale om et lån og ikke et forsøg på at give en stor pengegave.

Når man laver et familielån, bør man udforme lånet som et anfordringslån. Et lån på anfordring betyder, at långiver kan bede om at lånet skal tilbagebetales med meget kort varsel f.eks. 14 dage.

Derudover skal lånet også tilbagebetales, hvis långiver måtte gå bort. Dette er vigtigt at være opmærksom på, da det kan blive svært, hvis der er tale om et stort lån og långiver pludselig går bort.

Til gengæld for denne betingelse får man en lang række fordelagtige betingelser. Vi vil gennemgå disse i detaljer nedenfor.

Størrelsen på lånet

Der er ikke noget loft over, hvor mange penge man kan låne via et familielån. Dette gør det særligt attraktivt for personer at låne større beløb, typisk beløb, der er større end det årlige skattefrie pengegavebeløb.

I 2024 ligger dette beløb på 74.100 kr. Større beløb vil blive beskattet med 15%, hvis modtageren f.eks. er børn.

Familielån er derfor særligt relevante, hvis man ønsker at hjælpe sine børn, børnebørn eller nære venner med at foretage en større investering såsom køb af fast ejendom, køb af bil eller noget helt tredje.

Et familielån kan også anvendes til at overdrage eksempelvis en bolig eller et sommerhus til sine børn eller børnebørn for at holde aktivet i familien.

Et familielån kan også være en god løsning, hvis låntager står i en dårlig økonomisk situation og ellers ikke har mulighed for at låne penge på andre måder, da der ikke skal tages højde for låntagers kreditværdighed mv.

Opret Familielån
Lån penge ud til familie eller venner på favorable vilkår
Opret Nu - 245 kr.

Et familielån kan både være rente- og afdragsfrit

Som noget særligt er det ved et familielån helt op til långiveren, om der skal betales renter af gælden og afdrag herpå eller ej. I de fleste tilfælde gives familielån rentefrit, hvorfor mange naturligt kalder det for et 'rentefrit familielån'.

Ligesom det er tilfældet med renterne, er det også op til långiveren at afgøre, om der skal betales månedlige eller årlige afdrag på gælden.

Her er det dog vigtigt, at man lægger sig fast på én bestemt løsning og ikke ændrer kurs fra år til år.

Årsagen til dette er, det kan få negative skattemæssige konsekvenser for særligt låntageren.

Såfremt man ændrer vilkårene for et lån, der allerede kan opfattes som meget fordelagtige for låntageren i SKATs øjne, så kan SKAT bede jer om at betale en gaveafgift af beløbet eller eventuelt indkomstskat af hele lånebeløbet.

Beskatningsregler ved familielån

Såfremt der er tale om et rente- og afdragsfrit familielån, så vil man ikke blive beskattet af lånet.

Hvis der omvendt er tale om et familielån med renter, så vil man som låntager være berettiget til et rentefradrag, ligesom det er tilfældet ved andre lån.

Långiver vil omvendt skulle beskattes af renteindtægterne fra lånet.

Mulighed for nedskrivning af lånet

Hvis man yder et rentefrit familielån, er det et modkrav, at man i sit gældsbrev udformer lånet på en sådan måde, at man samtidigt forpligter sig til ikke at yde låntagerne afgiftsfri pengegaver i en årrække, da dette vil sammenkæde et lån med meget favorable vilkår med en gratis pengegave.

En sådan sammenkædning af disse to forhold vil med meget stor sandsynlighed udløse en gaveafgift på 15%, hvis der f.eks. er tale om lån til børn.

Man har dog mulighed for løbende at nedskrive gælden med et beløb, der svarer til det årlige skattefrie gavebeløb.

Dette betyder i praksis, at gælden hvert år vil blive mindre og mindre, uanset om der betales afdrag på gælden eller ej.

Det er dog vigtigt at understrege, at denne nedskrivning skal aftales på årsbasis og må således ikke være aftalt på forhånd. Hvis dette er tilfældet, kan dette ligeledes medføre et påbud om betaling af gaveafgift eller indkomstskat.

Af denne årsag anbefaler vi altid at alle nedskrivninger dokumenteres nøje, så der ikke kan opstå tvivl om dette forhold i aftalen.

Opret Familielån
Lån penge fra familie eller venner på favorable vilkår
Opret Nu - 245 kr.

Tilbagebetaling i tilfælde af låntagers død

Som nævnt ovenfor er en af de få ulemper ved et familielån, at lånet skal tilbagebetales, såfremt långiver måtte gå bort.

Dette skyldes, at gælden vil blive en del af dødsboet, som vil blive forsøgt inddrevet så hurtigt som muligt. Og selvom man ikke håber dette, så er det ikke noget, man kan forberede sig på.

Men hvis långiver dør, før lånet er tilbagebetalt, så kan dette modvirkes ved at inkludere låntager i långivers testamente, hvor vedkommende kompenseres med et tilsvarende beløb, så låntager ikke står tilbage med en restgæld.

Forældelse af familielån

Ligesom med andre lån, så kan et familielån blive forældet. Som hovedregel forældes et familielån efter 10 år. Forældelsesfristen afbrydes dog, hvis gælden løbende afskrives. Forældelsesfristen løber så fra datoen for den sidste afskrivning.

Ud over løbende afskrivninger kan forældelsesfristen afbrydes ved, at låntageren skriftligt anerkender gælden.

Sørg altid for at lave en låneaftale uanset om du er långiver eller låntager

Selvom et rentefrit familielån kan lyde attraktivt for mange, så vil vi altid anbefale, at der oprettes et gældsbrev.

På den måde kan man både som långiver og låntager sikre sig imod eventuelle konflikter.

Selvom man ikke har lyst til at tænke på det, så kan pengesager mellem nære venner eller familiemedlemmer give anledning til konflikter.

Derfor et det altid bedst at være på den sikre side - uanset hvilken ende af bordet, du sidder ved.

Det er dog ikke kun af hensyn til din potentielt nære relation, at et gældsbrev eller låneaftale er en god ide. Det er også til stor gavn, hvis SKAT skulle blive involveret.

Hvis der ikke foreligger et gældsbrev, der angiver lånet som værende et anfordringslån, så er der risiko for, at SKAT vil opfatte lånet som en gave.

Hvis dette er tilfældet, skal du betale gaveafgift eller indkomstskat af beløbet. Men hvis der er tale om et rentefrit familielån, så er det et krav, at lånet laves som et anfordringslån.

Opret Familielån
Lån penge ud til familie eller venner på favorable vilkår
Opret Nu - 245 kr.

Overvej at inkludere lånebeløbet i långivers testamente

Udover at få udarbejdet en formel låneaftale samt et gældsbrev, så vil vi også anbefale, at låntager indskrives i långivers testamente med det skyldige beløb.

På den måde er det ikke noget at være nervøs for, hvis långiver pludselig måtte gå bort. Du kan læse meget mere om udarbejdelse af testamenter på denne side.

Kontakt os og få gratis rådgivning

Hos Jura Docs kan vi hjælpe dig med rådgivning omkring både udarbejdelse af gældsbreve samt testamenter. Vi kan hjælpe med at gøre processen let og hurtig.

Gældsbreve behøver ikke at blive udarbejdet af autoriserede advokater, men kan i princippet udarbejdes af alle.

Vi har dog stor erfaring med denne slags sager, hvilket gør, at vi kan give dig fuld tryghed igennem hele processen, uanset om du er långiver eller låntager.

Det eneste, du skal gøre, er at udfylde vores kontaktformular i dag og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Ring på 42 90 13 00 eller skriv til os på [email protected]

Hvad er et familielån?

Et familielån er en betegnelse for et lån, man yder til sin nærmeste familie. Dette kan gøres på favorable vilkår, herunder rente- og afdragsfrit og bruges til at tilgodese f.eks. børn.

Hvad koster et familielån?

Prisen for at få lavet et familielån afhænger af, hvem man får til at udarbejde gældsbrevet. Advokater tager tit en høj pris for det, mens en juridisk rådgiver kan gøre det billigere.

Hvad sker der med familielån ved dødsfald?

Hvis långiver dør, før lånet er tilbagebetalt, så forfalder lånet, og det skal derfor tilbagebetales til långivers dødsbo. Hvis låntager dør, før lånet er tilbagebetalt, indgår det skyldige beløb som en gæld af dødsboet.

Hvem kan man lave familielån til?

Man kan reelt set lave familielån til alle, men familielån betegnes normalt som lån til den nærmeste familie, dvs. børn og børnebørn.

Hvordan laver man et familielån?

Der skal oprettes et gældsbrev, som er formuleret juridisk korrekt.

Opret online nu
 • 245 kr
 • Tager kun 5 min
 • Tre lette trin:
 • 1. Udfyld formular
 • 2. Få lånet på mail
 • 3. Underskriv dokumentet