Anfordringslån

Hvis du skal give eller modtage et lån fra et familiemedlem eller en nær ven, så kan du med fordel vælge at gøre brug af et anfordringslån.

Pris: 199
Nemt udfyldt
5 min.
Oprettelse
Spar 1.750
Ift. advokater
Trustpilot ®
5 stjerner

Et anfordringslån kommer med mange fordele og kun få ulemper. På denne side kan du læse alt, du bør vide, om anfordringslån.

Hvad er et anfordringslån?

Et anfordringslån er et lån, der til enhver tid kan opsiges af långiver. Så snart der gives besked om, at lånet skal tilbagebetales, skal det ske inden for en kort periode, f.eks. 14-30 dage.

Det betyder dog også, at der ikke er nogen fast dato for, hvornår lånet skal være tilbagebetalt.

Låntageren har også ret til at tilbagebetale lånet når som helst, f.eks. hvis han eller hun pludselig løber tør for penge eller pludselig kommer til penge, alt afhængigt af situationen.

Derudover er man som låntager forpligtet til at indfri lånet, hvis långiver måtte gå bort.

Dette kan potentielt blive problematisk for låntager, hvis långiveren pludselig går bort, og der er tale om et stort lån.

Anfordringslån

  • Modtag straks på mail
  • Vi hjælper hele vejen
  • Få styr på dokumenterne

Hvem egner et anfordringslån sig til?

Et anfordringslån kaldes ofte også for et 'rentefrit familielån'. Og dette er ikke nogen tilfældighed.

For anfordringslån gives oftest til nære venner eller familiemedlemmer.

Årsagen er både, at man med et rentefrit familielån har mulighed for at låne langt større beløb end ved andre låneformer samt at reglerne for tilbagebetaling er langt mere lempelige.

Ofte lånes der penge til større køb såsom køb af fast ejendom, køb af bil eller eventuelt for at betale for uddannelsesophold i udlandet.

Et anfordringslån har den fordel at det både giver långiver og låntager større fleksibilitet. Det kan omvendt også bruges til at give et tiltrængt lån til en person, som ellers ikke ville have mulighed for at låne penge andre steder.

Et anfordringslån står i modsætning til et klassisk terminslån, hvor der er en fast dato for tilbagebetaling af lånet. Et terminslån ses f.eks. i form et realkreditlån, der har en løbetid på 20-30 år.

Reglerne for et anfordringslån

Det karakteristiske ved et anfordringslån, er at der er tale om et meget fleksibelt lån sammenlignet med f.eks. et klassisk banklån. Dette kan særligt stille långiveren ekstra fordelagtigt. Nedenfor vil vi kort gennemgå de vigtigste regler vedrørende lån på anfordring og deres implikationer.

Opret Anfordringslån
Lån penge på favorable vilkår
Opret Nu - 199 kr.

Størrelsen på et anfordringslån

Der er ikke noget loft over, hvor meget man kan låne til en person via et anfordringslån. Dette står i stærk kontrast til et almindeligt banklån, hvor der foretages en kreditvurdering af den enkelte person og ud fra dette afgøres det, hvor meget den enkelte kan låne.

Men sådan er det ikke her.

For låntageren kan dette betyde, at man kan få flere penge mellem hænderne, end man ellers ville kunne.

Som långiver betyder det omvendt, at man har mulighed for at give en økonomisk håndsrækning til en given person uden at långiver bliver beskattet hårdt.

Dette gør det mere attraktivt end blot at give personen en pengegave, da modtageren af en pengegave over et bestemt beløb skal betale gaveafgift af gavebeløbet.

I 2024 kan du maksimalt give op til 74.100 kr. pr. person i pengegave til nære personer. Det er også mere attraktivt at lave et anfordringslån end f.eks. at give et arveforskud til sine nærmeste, da der ved et arveforskud til f.eks. børn skal betales en boafgift på 15% af det beløb, der overstiger 74.100 kr.

 

Rentefordele ved anfordringslån

Når det kommer til anfordringslån, så er det op til långiveren at afgøre, hvad rentesatsen på lånet skal være. Rentesatsen kan derfor både være nul, lav eller meget høj.

Typisk vil anfordringslån dog have meget lave renter eller ingen renter.

Opret Anfordringslån
Lån penge til venner eller familie med særlige vilkår
Opret Nu 199 kr.

Anfordringslån med- eller uden afdrag

Ligesom det er tilfældet med renterne, så kan man som långiver også selv fastsætte, om lånet skal være med eller uden månedlige eller årlige afdrag.

Det er dog vigtigt, at I lægger jer fast på en bestemt model og ikke ændrer aftalen undervejs.

Hvis vilkårene for dit lån er meget fordelagtige for låntager, skal du være forsigtig med at ændre vilkårene, da det kan have negative skattemæssige konsekvenser i form for af enten en gaveafgift eller et krav om, at der betales indkomstskat af lånebeløbet.

Långiver kan dog som før nævnt stadig kræve lånet fuldt tilbagebetalt med kort varsel.

Skatteregler for anfordringslån

Hvis man giver et anfordringslån med renter og eventuelle afdrag, kan man som låntager få fradrag for eventuelle renteudgifter, ligesom det er tilfældet, hvis man har taget et banklån.

Långiveren vil på samme måde skulle betale skat af eventuelle renteindtægter.

Det er disse meget fordelagtige vilkår, der gør, at man som långiver – i modsætning til ved andre lån – har mulighed for at kræve lånet tilbagebetalt med meget kort varsel.

Nedskrivning af lånebeløbet

Ved anfordringslån kan det ydermere aftales, at gælden hvert år skal nedskrives med et beløb svarende til satsen for afdragsfrie gaver.

Dette betyder i praksis, at gælden hvert år vil blive mindre og mindre, uanset om der betales afdrag på gælden eller ej.

Beløbet for afdragsfrie gaver reguleres hvert år. Det eneste, I skal være opmærksomme på her er, at man ikke på forhånd må aftale at gælden automatisk nedskrives med det pågældende beløb. Dette skal aftales hvert år partnerne imellem. Herefter kan man hvert år lave en påtegning på gældsbrevet, hvoraf det fremgår, at gælden er nedskrevet med det pågældende beløb.

Dokumentation af nedskrivninger og afdrag

Hvis långiveren dør, før lånet er tilbagebetalt, vil det indgå som et aktiv i den pågældendes dødsbo. Det betyder, at du skal sørge for, at din dokumentation afspejler alle tilbagebetalinger og nedskrivninger, så der ikke senere hen opstår forvirring om, hvor meget gæld der var udestående ved långivers død.

Opret Anfordringslån
Lån penge ud på favorable vilkår
Opret Nu 199 kr.

Sørg altid for at lave en låneaftale, uanset om du er långiver eller låntager

Selvom et anfordringslån kan lyde attraktivt for mange, så vil vi altid anbefale, at der oprettes et gældsbrev. På den måde kan man både som långiver og låntager sikre sig imod eventuelle konflikter. Selvom man ikke har lyst til at tænke på det, så kan pengesager imellem nære venner eller familiemedlemmer give anledning til konflikter.

Derfor et det altid bedst at være på den sikre side - uanset hvilken ende af bordet, du sidder ved.

Det er dog ikke kun af hensyn til din potentielt nære relation, at et gældsbrev er en god ide. Det er også til stor gavn, hvis SKAT skulle blive involveret.

Hvis der ikke foreligger et gældsbrev, der angiver lånet som værende et anfordringslån, så er der risiko for, at SKAT vil opfatte lånet som en gave. Dette vil kunne udløse en gaveafgift eller medføre, at låntageren skal betale indkomstskat af beløbet.

Overvej at inkludere lånebeløbet i långivers testamente

Udover at få udarbejdet et gældsbrev, så vil vi også anbefale at låntager indskrives i långivers testamente med det skyldige beløb.

På den måde kan långiver sikre, at långiver vil arve det skyldige beløb, og dermed er der ikke noget at være nervøs for, hvis långiver pludselig måtte gå bort. Du kan læse meget mere om udarbejdelse af testamenter på denne side.

Kontakt os og få gratis rådgivning

Hos Jura Docs kan vi hjælpe dig med rådgivning omkring både udarbejdelse af anfordringslån samt testamenter. Vi kan hjælpe med at gøre processen let og hurtig. Et gældsbrev på et anfordringslån behøver ikke at blive udarbejdet af autoriserede advokater, men kan i princippet udarbejdes af alle.

Vi har dog stor erfaring med denne slags sager, hvilket gør, at vi kan give dig fuld tryghed igennem hele processen, uanset om du er långiver eller låntager.

Det eneste, du skal gøre, er at udfylde vores kontaktformular i dag og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Ring på 42 90 13 00 eller skriv til os på [email protected]

Hvad er et anfordringslån?

Et anfordringslån er betegnelsen for et lån, der skal betales tilbage på anfordring, dvs. når långiver beder om det. Rente- og afdragsfrie familielån skal f.eks. udarbejdes som anfordringslån.

Hvor stort må et anfordringslån være?

Der er ingen grænser for, hvor stort et anfordringslån må være.

Hvordan laver man et anfordringslån?

Der skal oprettes et gældsbrev, som er formuleret juridisk korrekt.

Kan man tinglyse et gældsbrev?

Nej, der er ikke et krav om, at et gældsbrev skal tinglyses.

Kan jeg hæfte for min mands gæld?

Nej, ikke medmindre du har påtaget dig hæftelse herfor (eller hvis der er tale om skattegæld). Selvom I er gift, har I særhæften i ægteskabet.

Opret online nu
  • 199 kr
  • Tager kun 5 min
  • Tre lette trin:
  • 1. Udfyld formular
  • 2. Få lånet på mail
  • 3. Underskriv dokumentet