Fremtidsfuldmagt

Få styr på din fremtid med en fremtidsfuldmagt.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, bliver den registreret nu og kan sættes i kraft, hvis du i fremtiden bliver så syg eller svækket, at du mister evnen til at tage vare på dine økonomiske og personlige forhold.

Pris: 185
Nemt udfyldt
10 min.
Oprettelse
Spar 2.250
Ift. advokater
Trustpilot ®
5 stjerner

Opret fremtidsfuldmagt  til en skarp pris 

Få styr på din fremtid med en fremtidsfuldmagt.

At oprette en fremtidsfuldmagt behøver hverken være kompliceret eller dyrt. Hos Jura-Docs kan du nemt og hurtigt få oprettet en fremtidsfuldmagt til en skarp pris, og vi tilbyder også gratis rådgivning omkring udfyldelsen af fuldmagten.

Opret en fremtidsfuldmagt til 185 kr. her - det tager ikke mere end 10 minutter

En fremtidsfuldmagt sikrer, at dine ønsker bliver fulgt, hvis du ikke længere selv kan træffe beslutninger. Med vores service kan du nemt og billigt registrere en fremtidsfuldmagt, der træder i kraft, hvis du en dag mister evnen til at tage vare på dine økonomiske og personlige forhold.

Hos Jura-Docs har vi gjort det enkelt at oprette en fremtidsfuldmagt. Vores brugervenlige platform giver dig vejledning gennem hele processen, så du hurtigt kan få oprettet din fremtidsfuldmagt. Vi ved, hvor vigtigt det er at have en fremtidsfuldmagt, og derfor tilbyder vi denne service til en pris, der er til at betale - nemlig 185 kr. Den billigste fremtidsfuldmagt finder du blandt andet hos Jura-Docs, og vi tilbyder også gratis rådgivning, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp med oprettelsen.

Når du vælger Jura-Docs til at oprette din fremtidsfuldmagt, får du ikke kun en nem og hurtig løsning, men også en pris, der er konkurrencedygtig. Vi har skåret unødvendige omkostninger væk, så du kan få en fremtidsfuldmagt uden at sprænge budgettet. Det betyder, at du kan få ro i sindet og sikre dine fremtidige beslutninger uden at bruge en formue.

Så hvis du overvejer at oprette en fremtidsfuldmagt, er Jura-Docs oplagt at søge hjælp til fremtidsfuldmagt hos. Vi tilbyder en nem, hurtig og prisvenlig løsning, der gør det muligt for dig at få styr på fremtiden uden besvær.

Tre gode grunde til at oprette en fremtidsfuldmagt:

 • Gør livet lettere for dine pårørende.
 • Bestem selv, hvem der skal tage sig af dine personlige og økonomiske forhold, i stedet for at få beskikket en værge.
 • En digital og offentlig fremtidsfuldmagt gør det nemt for læger, apoteker og retten at se, at dine fuldmægtige kan handle på dine vegne, når den er aktiveret.

Opret din fremtidsfuldmagt nedenfor til kun kr. 185 ved at besvare nogle få spørgsmål. Vi tilbyder massere af hjælp undervejs, og du kan altid ringe til os for gratis assistance, hvis du støder på problemer.

På denne side kan du også finde omfattende information om fremtidsfuldmagter og få svar på de mest almindelige spørgsmål.

Fremtidsfuldmagt

 • Bestem udfaldet hvis uheldet er ude
 • Modtag straks på mail
 • Vi hjælper hele vejen
 • Få sikret dig og din familie

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som du opretter nu, men som først bliver aktiveret i fremtiden. Fremtidsfuldmagten træder kun i kraft, hvis du bliver syg, mentalt svækket eller på anden vis ikke er i stand til at tage vare på dine økonomiske og personlige forhold.

Du giver fremtidsfuldmagten til en eller flere personer, der skal varetage dine personlige og økonomiske interesser, hvis du en dag ikke længere selv er i stand til det.

Når du har oprettet fremtidsfuldmagten, ligger den i ”dvale” i Fremtidsfuldmagtsregisteret, så længe du selv er i stand til at varetage dine forhold. Fuldmagten kan kun ses af retten, Familieretshuset og dig selv. Hvis du på et tidspunkt ikke længere er i stand til træffe beslutninger på egne vegne (hvis du f.eks. bliver ramt af demens), kan dine fuldmægtige bede Familieretshuset om at aktivere din fremtidsfuldmagt.

Når fremtidsfuldmagten er aktiveret, kan den eller de personer, som du har gjort til fuldmægtige, varetage dine personlige interesser som for eksempel økonomi.

Når fuldmagten sættes i kraft af Familieretshuset, får den virkning og kan bruges af den eller de fremtidsfuldmægtige. Herefter kan fuldmægtigene, på de områder som fuldmagten omhandler, repræsentere dig overfor tredjepart.

Fuldmagten skal vedstås foran en notar for at være gyldig. Det betyder, at du skal møde personlig op ved notaren, så denne kan se, at det er dig, som opretter fremtidsfuldmagten, og at du fornuftsmæssigt er i stand til at oprette den. Dette koster 300 kroner i gebyr, som skal betales direkte til notaren.

Hvem skal have en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er i princippet relevant for alle over 18 år. Selv om fremtidsfuldmagten ofte først skal bruges langt ud i fremtiden, er det stadig rigtig vigtigt at tage stilling til allerede nu.

For alle kan desværre blive ramt af sygdom eller ulykke, som betyder, at man ikke længere kan tage vare på sig selv. Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at hverken dig selv eller din familie, kommer til at stå i en situation, hvor I er bundet på hænder og fødder.

Da alle pludseligt kan komme ud for en ulykke eller få en sygdom, der medfører, at man ikke kan tage vare på sig selv, anbefaler vi, at alle over 18 år får lavet en fremtidsfuldmagt. Ikke kun for at sikre sig selv, men også for at sikre sine nærmeste.

Opret Fremtidsfuldmagt
Få indflydelse på hvem der skal tage beslutninger hvis sygdom rammer!
Opret Nu - 185 kr.

Fremtidsfuldmagt og demens

Rigtig mange danskere rammes desværre i dag af enten demens, Alzheimers eller andre lidelser, der gør dem ude af stand til at tage vare på sig selv. Derfor er det vigtigt, at man får fremtidsfuldmagten oprettet så tidligt i livet som overhovedet muligt.

For hvis du er blevet ramt af en lidelse, som gør, at du ikke er ved dine fulde fem, kan det offentlige system vælge ikke at anerkende dine beslutninger. Det kan eksempelvis betyde, at du kan få problemer med at købe eller sælge bolig, lægelige behandlinger, plejeboliger, plejehjem etc.

Mange tror måske, at fordi man er gift, kan ægtefællen automatisk gøre alt dette på ens vegne. Men det er ikke altid tilfældet. I nogle tilfælde vil det offentlige træde til, og det betyder, at du risikerer, at en person fra det offentlige skal træffe væsentlige beslutninger om DIT liv. Derfor bør du oprette en fremtidsfuldmagt, så du sikrer, at dit liv bliver styret af personer, du selv har valgt, fremfor en fremmed person valgt af staten.

Den dækker selvfølgelig også, hvis du skulle komme ud for en tragisk ulykke og på den måde mister muligheden for at tage vare på dig selv.

Fordele ved fremtidsfuldmagt

Vi har så småt berørt nogle af konsekvenserne, hvis du ikke opretter en fremtidsfuldmagt. Men hvad er fordelene? Her har vi samlet de tre største overordnede fordele ved at oprette en fremtidsfuldmagt.

 • Du sikrer retten til at bestemme over dig selv, mens du stadig kan
 • Mens du stadig er ved dine fulde fem, bestemmer du selvfølgelig selv, men du får også muligheden for at tage beslutningen om, hvem der skal varetage din interesser, hvis du ikke længere selv kan. Dermed kan du få hjælp af de personer, som du mener kan hjælpe dig bedst muligt i sådan en situation.
 • Du undgår umyndiggørelse og værgemål
 • Du sikrer, at der handles efter dine interesser

Den allerstørste fordel ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt er, at du undgår fremtidig umyndiggørelse. Dermed undgår du, at det offentlige sætter dig under værgemål. Hvis du ikke er ved dine fulde fem og ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, er der i medfør af Værgemålsloven grundlag for umyndiggørelse. Og hvis du kommer under værgemål, kan det have nogle signifikante økonomiske konsekvenser, da hele din formue skal forvaltes i henhold til Værgemålsloven. Dette påvirker selvfølgelig dig, men også din eventuelle samlever eller ægtefælle, da den person ofte ikke vil kunne stille noget op med dine værdier.

De personer, du har valgt til at hjælpe dig, er valgt, fordi du stoler på dem. Du ved, at de vil handle ud fra dine interesser. Og det er en enormt rar viden at have, når man opretter en fremtidsfuldmagt.

Hvordan laver man en fremtidsfuldmagt?

Da fremtidsfuldmagten kan give meget store beføjelser til fuldmægtigene, er det vigtigt, at den oprettes præcis, som du ønsker. Du får grundig vejledning i vores ”opret selv” løsning, men vi anbefaler altid, at du får rådgivning, hvis du er i tvivl om noget, hvilket vi også tilbyder.

Opret aldrig en fremtidsfuldmagt ud fra en allerede færdig fremtidsfuldmagt, da den typisk ikke vil passe til dine behov.

Opret Fremtidsfuldmagt
Få indflydelse på hvem der skal tage beslutninger hvis sygdom rammer!
Opret Nu - 185 kr.

Omfang af fuldmagtshavernes opgaver

Hvis man på et område ikke kan lade sig repræsentere af en anden person, kan du ikke som fuldmagtsgiver lade den fuldmægtige handle på dine vegne. Derudover er fuldmægtigens beføjelser i medfør af fuldmagten begrænset af fuldmagtsgiverens personlige handlefrihed. Det betyder at, fuldmægtigen ikke kan tvinge fuldmagtsgiveren til at udføre eller undlade at udføre en handling.

Man bliver således ikke frataget alle sine muligheder blot for at en fremtidsfuldmagt aktiveres. Det er stadig muligt selv at træffe beslutninger.

Hvad kan man ikke med en fremtidsfuldmagt?

 • Sende fuldmagtsgiver på plejehjem iht. Sociallovgivningen
 • Indgå ægteskab
 • Oprette testamente
 • Afskære sociale relationer til familiemedlemmer
 • Træffe beslutninger om religiøse forhold

Vi har her samlet en liste over, hvilke spørgsmål det oftest opstår i forbindelse med udformningen af en fremtidsfuldmagt.

Hvem kan udpeges som fremtidsfuldmægtig?

Alle som på tidspunktet, hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, er over 18 år, ikke er under værgemål eller ikke selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, som er i kraft, kan være fuldmægtig.

Det bør være én, som du har tillid til og som måske også kan varetage dine forhold på længere sigt. En mulig fuldmægtig bør inddrages i overvejelserne. Dette sikrer dig, at den pågældende har vilje og evne til at varetage opgaven.

Kan der være flere fremtidsfuldmægtige?

Ja, det kan der godt.

Du skal dog vælge, om de skal være sideordnede eller subsidiære (i rækkefølge).

Hvis der er mere end en fuldmægtig, skal de dog i fællesskab anmode Familieretshuset om ikraftsætning af fuldmagten.

Hvilke pligter og beføjelser følger med for en fremtidsfuldmægtig?

Den fuldmægtige skal bruge fuldmagten i din interesse og skal som udgangspunkt handle, som du selv ville have gjort.

Den fuldmægtige skal så vidt muligt inddrage dig og ægtefælle/samlever i vigtige forhold. Den fuldmægtige kan heller ikke indgå aftaler med sig selv eller ved modstridende interesse forhold mellem dig og den fuldmægtige.

Den fuldmægtige skal holde dokumentation over dispositionerne og sine egne midler adskilt “fra dine" (med mindre der er tale om ægtefælle/samlever.

Må den fremtidsfuldmægtige give gaver på vegne af fuldmagtsgiverens?

Ja, hvis det er bestemt i fuldmagten, at der kan gives visse gaver. Der kan godt gives sædvanlige gaver til f.eks. jul og fødselsdag, hvis det hidtil er gjort, og det er i tråd med fuldmagtsgivers kår.

Får den fremtidsfuldmægtigen sine udgifter dækket og modtager vederlag?

Den fuldmægtigen kan få dækket nødvendige udgifter f.eks. udgifter til transport, lægeerklæringer og igangsætning af fuldmagten. Det er også muligt at give et egentlig vederlag for arbejdet, hvis det er præcist angivet i fuldmagten.

Kan den fremtidsfuldmægtige gøres erstatningsansvarlig?

Hvis du som fuldmagtsgiver lider et økonomisk tab, kan den fuldmægtige gøres erstatningsansvarlig, såfremt den fuldmægtige har tilsidesat sine pligter forsætligt eller uagtsomt.

Kan der føres privat tilsyn med den fremtidsfuldmægtige?

Ja, du kan bestemme i fremtidsfuldmagten, at der skal være privat tilsyn af enten revisor, advokat, eller en du kender godt, hvis du ønsker det.

Kan man tilbagekalde en fremtidsfuldmagt?

Ja, hvis den ikke er blevet sat i kraft, kan du tilbagekalde den som fuldmagtsgiver. Det skal påses, at det er efter dit eget ønske, og du stadig kan handle fornuftigt. Hvis den blot skal ændres, så laves der en ny fuldmagt, som erstatter den gamle.

Hvis fuldmagten er sat i kraft, så kan fuldmagten kun ændres/tilbagekaldes, hvis du er i stand til at forstå betydningen heraf. Du skal anmode Familieretshuset om dette.

Hvornår ophører en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagt ophører, når du går bort eller kommer under værgemål. Dette gælder dog ikke, hvis værgemålet angår nogle forhold, som ikke er omfattet af fremtidsfuldmagten. Den kan også ophøre, hvis den fremtidsfuldmægtige ønsker at frasige sig hvervet. Den ophører også, hvis den fremtidsfuldmægtige kommer under værgemål, eller hvis personen selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kraft.

Fuldmagten ophører dog ikke, hvis der er udpeget andre, herunder subsidiære fremtidsfuldmægtige, der kan varetage hvervet. Fuldmagten kan også ophøre helt eller delvist, hvis der opstår tvivl om den fuldmægtiges evner til at varetage hvervet.

Hvad er forskellen på en fremtidsfuldmagt og en generalfuldmagt?

En generalfuldmagt træder i kraft, når den er underskrevet. Den tinglyses dog ikke og har historisk vist problemer med at blive anerkendt af f.eks. banker. Fremtidsfuldmagten bliver tinglyst og har således ikke nogen usikkerhed ligesom det påses, at fuldmagtsgiver er habil ved notaren. Der kan således også kun være én fremtidsfuldmagt pr. person pga. tinglysningen.

For enkelte personer kan det dog være det bedste at kombinere begge dele.

Er det nødvendigt at indsætte min ægtefælle i fremtidsfuldmagten?

Din ægtefælle bliver desværre ikke automatisk din juridiske værge. Dvs. hvis I ejer fast ejendom sammen, så kan din ægtefælle ikke sælge ejendommen uden godkendelse fra Familieretshuset selv i en hastesituation. Derfor kan det være en god ide, at indsætte din ægtefælle i fremtidsfuldmagten, således at denne blandt andet kan disponere over jeres fælles ejendom.

Hvad spørger notaren om?

Notaren skal sikre, at du er ved dine fulde fem og forstår, hvad det vil sige at oprette en fremtidsfuldmagt.

Hvem bestemmer over mig hvis jeg bliver syg?

Det gør du selv, indtil du er så syg, at du ikke kan træffe beslutninger på egne vegne. Herefter skal der beskikkes en værge, hvis du ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, som kan sættes i kraft.

Hvis ægtefælle bliver dement?

Hvis din ægtefælle bliver dement, er det godt, hvis der er blevet oprettet en fremtidsfuldmagt, så den anden ægtefælle kan træffe beslutninger på den syges vegne.

Fremtidsfuldmagtens indhold

Indholdet i en fremtidsfuldmagt kan variere alt efter, hvilke beføjelser man giver i fuldmagten. Vi anbefaler derfor, at du ikke benytter en skabelon til at udarbejde din fremtidsfuldmagt, da den ikke tager højde for dine individuelle behov.

Som regel vil følgende punkter være inkluderet:

Hvem skal være fuldmægtig?

Først og fremmest, skal du selvfølgelig beslutte, hvem der skal varetage dine interesser, hvor du ikke selv kan. De fleste vælger noget nærtstående familie eller en nær ven. Det er vigtigt, at det er en du kender og stoler på, så du er sikker på, at personen varetager dine interesser bedst muligt.

Opret Fremtidsfuldmagt
Gør livet lettere for dine pårørende!
Opret Nu - 185 kr.

Hvilke økonomiske og personlige beslutninger skal personen kunne tage?

Du skal også tage stilling til, hvilken type beslutninger personen skal kunne træffe.

Når det drejer sig om personlige forhold, vil det være ting som at ansøge om offentlige ydelser, repræsentere dig i forhold til myndigheder etc. Flertallet vælger at sige, at den fuldmægtige kan træffe denne type beslutninger, da personen dermed ikke bliver bremset i sine beføjelser, og det gør det i sidste ende nemmere at handle på dine vegne.

Du skal også forholde dig til, hvilke økonomiske beslutninger, som din fuldmægtige kan træffe. Noget af det, som du skal tage stilling til er om fuldmægtigen skal kunne købe/sælge bolig på dine vegne, indgå lejemål på dine vegne, gennemføre bankforretning på dine vegne etc. Igen vælger de fleste, at fuldmægtigen kan handle økonomisk på dine vegne, da det ofte er selve pointen med en fremtidsfuldmagt.

Skal der kunne gives gaver på dine vegne?

Den person du har valgt som fuldmægtig vil ofte være en, som har en nær relation til dig og muligvis også en, som du normalt vil give gaver til ved højtider. Derfor kan du skrive ind i fremtidsfuldmagten, om det fremadrettet skal være muligt for den fuldmægtige at give gaver til sig selv på dine vegne. Hvis man vælger, at personen godt må dette, skal gaverne dog være af sædvanlig karakter.

Skal den fuldmægtige have dækket sine udgifter eller modtage honorar?

Du skal samtidig beslutte, om den fuldmægtige skal have honorar for sit arbejde, og om den fuldmægtige skal have sine udgifter i forbindelse med arbejdet dækket (eksempelvis transportudgifter i forbindelse med at søge støtte til dig).

Hvordan ser en fremtidsfuldmagt ud?

En fremtidsfuldmagt varierer alt efter, hvilke beføjelser man giver. Vi anbefaler derfor at man aldrig benytter en skabelon til at udarbejde sin fremtidsfuldmagt, da den ikke tager højde for dine individuelle behov.

Er du interesseret i at se, hvordan en fremtidsfuldmagt kan være udformet? Vi har her et eksempel på en fremtidsfuldmagt, hvor det er valgt, at fuldmagtshaverne har beføjelser til at handle på fuldmagtgiverens vegne.

Hvordan gør man en fremtidsfuldmagt gyldig?

For at en fremtidsfuldmagt bliver juridisk gyldig, skal den tinglyses og derefter vedkendes for notaren. Fuldmagten bliver tinglyst ved, at du underskriver den med NemID/MitID på tinglysning.dk. Vi kan sørge for at gøre dokumentet klar til digital signering (gebyr 295 kr.) og vejleder dig i, hvordan du underskriver. Du får en komplet vejledning lige meget om du tilkøber vores tinglysningsservice eller ej.

Derefter skal du vedkende fremtidsfuldmagten foran en notar i din lokale byret. Det koster 300 kr. i gebyr (2024 pris).

Du finder din lokale byret på domstol.dk.

Fremtidsfuldmagten er IKKE gyldig ved blot at være underskrevet foran 2 vitterlighedsvidner.

Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige (bl.a. MitID), så er der også en løsning for det.

Der kan nemlig i denne situation oprettes en papirversion af fremtidsfuldmagten, som sendes til Familieretshuset og senere underskrives af dig ved personligt fremmøde. Denne fremgangsmåde udelukker behovet for at tage til notar.

Opret Fremtidsfuldmagt
Vær forberedt hvis sygdom eller ulykke skulle ramme!
Opret Nu - 185 kr.

Ny lov om fremtidsfuldmagter

Med loven om fremtidsfuldmagter (08.06.2016) kan du have stor medbestemmelse i, hvem der skal varetage dine forhold. Familieretshuset skal ellers godkende dispositioner, der måtte skulle foretages og/eller udpege en værge.

Med loven slipper man for, at staten skal bestemme disse ting.

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan laves relativt billigt, da det er de samme elementer, der går igen i alle fuldmagterne.

Hos Jura-docs tilbyder vi en billig løsning, hvor du selv opretter fuldmagten til 185 kr. Dette foregår ved at svare på nogle enkelte spørgsmål, hvor du ved hvert spørgsmål kan få hjælp og vejledning undervejs. Hvis vi skal klargøre den for dig i tinglysningssystemet tager vi et gebyr på 295 kr. for det.

Hvis du ikke er helt tryg ved at selv oprette fuldmagten, tilbyder vi at gøre det hele for dig for kun 1.495 kr. Inkl. ubegrænset rådgivning.

Fremtidsfuldmagten skal vedstås foran en notar, som tager et gebyr på 300 kr. for det.

Vi kan også hjælpe med at udforme ægtepagt, samejeoverenskomst eller testamente.

Hvad koster en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt kan laves fra helt ned til 185 kr. via udførlig guide, hvor du svarer på enkelte spørgsmål. Hvis du ønsker rådgivning, kan det gøres for kr. 699.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Hvis du er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftigt, så kan du oprette en fremtidsfuldmagt. At handle fornuftigt betyder også, at du skal kunne forstå konsekvenserne af at oprette fremtidsfuldmagten.

Hvordan opretter jeg en fremtidsfuldmagt?

Den skal klargøres til digital signering på tinglysning.dk. Dette kan du selv gøre via vejledning, eller vi kan gøre det for for et gebyr på 149 kr.

Derefter skal den vedkendes hos en notar i din lokale byret. Det koster 300 kr. (2022).

Fremtidsfuldmagten ligger så i Fremtidsfuldmagtsregistret, indtil den måske bliver sat i kraft af Familieretshuset, hvis du ikke længere er i stand til at varetage dine egne forhold.

Hvordan ændrer jeg i en fremtidsfuldmagt?

Der skal laves en ny fremtidsfuldmagt, som erstatter den gamle, såfremt du ønsker at ændre i den. Man kan ikke ændre i en eksisterende fuldmagt. Man bør løbende tjekke sin fremtidsfuldmagt, om den stadig dækker de områder, den er tiltænkt til.

Hvordan sætter jeg fuldmagten i kraft?

Man indgiver en anmodning til Familieretshuset om, at de skal sætte fremtidsfuldmagten i kraft. Dette kan gøres af én selv eller af den eller de fremtidsfuldmægtige i forening.

Det koster et gebyr på kr. 1.010 at sætte den i kraft, ligesom der skal vedlægges en særlig lægeerklæring.

Opret online nu
 • 185 kr
 • Tager kun 10 min
 • Fire lette trin:
 • 1. Udfyld formular
 • 2. Få fuldmagten på mail
 • 3. Underskriv digitalt
 • 4. Vedstå foran notar