Få sikret dig og din familie – opret et testamente og skab tryghed

 • Fordel din arv til præcis dem du ønsker
 • Seriøs rådgivning, ingen udfyldelse af spørgeskemaer
 • Gør f.eks. børns arv til særeje - forebyg arvestrid
 • Billigt testamente med ubegrænset rådgivning
 • Ansvarsforsikret for op til 5 mio. gennem CNA Insurance

Udfyld formularen for at vide hvordan du sikrer dig og din familie.

Kontaktformular - forside

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Hvorfor bør du lave et Testamente?

- find din livssituation nedenfor

Ægtefæller med fællesbørn

Ægtefælle og børn arver 50% hver. Ægtefælle kan tvinges til at måtte sælge huset.

Dette kan kun ændres ved testamente ved at begrænse arven til børnene.

Ægtefæller med særbørn

Ægtefælle og børn deler arven. Ægtefælle kan tvinges til at måtte sælge huset.

Dette kan kun ændres ved testamente der tilgodeser længstlevende ægtefælle.

Ægtefæller, særbørn & fællesbørn

Her er det kun ”egne børn” som arver. Stedbørn arver ikke. Ægtefælle arver 50%. Arven kan være forskellig ift. hvem der først går bort.

Her er det særligt vigtigt med et testamente.

Ægtefæller uden børn

Ægtefælle arver alt. Arven kan tilfalde staten, hvis længstlevende ikke har slægtninge.

Disse forhold kan kun ændres ved testamente.

Ugifte samlevende uden børn

Samlever arver IKKE hinanden. Heller ikke selvom man har boet sammen i mere end 2 år

Dette skal ændres i testamente, hvis man vil sikre samleveren.

Ugifte samlevende med fællesbørn

Samlever arver IKKE hinanden. Børnene arver alt.

Dette skal ændres i testamente, hvis man vil sikre samleveren.

Ugifte samlevende, fællesbørn & særbørn

Samlever arver IKKE hinanden. Biologiske børn arver alt.

Dette skal ændres i testamente, hvis man vil sikre samleveren og evt. særbørn.

Ugifte samlevende med særbørn

Samlever arver IKKE hinanden. Biologiske børn arver alt.

Dette skal ændres i testamente, hvis man vil sikre samleveren.

Alene med børn

Børnene arver alt, og de arver ligeligt.

Kun ved testamente kan dette ændres – f.eks. at der skal være en ulige fordeling af arven mellem dine børn, eller at arven skal være særeje for dine børn, hvis de senere bliver skilt.

Alene uden børn

Først arver dine forældre, derefter søskende og så bedsteforældre. Formuen kan tilfalde staten, hvis der ikke er nogen slægtninge. 

Rækkefølge eller andre arvinger kan kun ændres ved testamente.

Jura-Docs tilbyder:

 • Billigt testamente m. rådgivning
 • Ingen udfyldelse af skemaer
 • Ansvarsforsikret med 5 mio.
 • Testamente inden for 2 dage.

Hvem arver dig?

Det er enten arveloven eller et testamente, der bestemmer, hvordan arven efter dig skal fordeles – uanset om du er enlig, bor sammen med din kæreste eller er gift. Et testamente er et juridisk bindende dokument, der bestemmer, hvordan der skal disponeres over de ejendele, som du efterlader ved din død.

Hvis du ikke har oprettet et testamente, bestemmer arveloven altså, hvordan arven efter dig skal fordeles og det er ikke sikkert, at det er netop den fordeling, du ville have foretrukket. Bestemmelserne i arveloven tager nemlig ikke hensyn til individuelle forhold og ønsker.

Hvis du vil være sikker på, at det som du efterlader dig, fordeles som du ønsker det, skal du oprette et testamente.

Gratis arvetest

Tag testen og find ud af hvem der arver dig.

Testamente processen

Telefonisk samtale (ca. 30 min.)
Vores juridiske rådgiver ringer dig op, og vi gennemgår din livssituation. Vi sikrer os, at du og din familie bliver dækket bedst muligt

Udarbejdelse af Testamente
Efter vores samtale går vi straks i gang med Testamentet. Med 4 øjne princippet er du ekstra juridisk sikret.

Spørgsmål og udkast
Du får et udkast til Testamentet og har mulighed for at stille spørgsmål eller lave ændringer.

Testamente udarbejdet
Når du er tilfreds, sender vi dig det færdige Testamente. Det foregår via krypteret sikker e-mail.

Gør testamentet gyldigt!

Notar testamente eller vidne testamente?

Få altid testamentet registreret hos notaren.

Det er vores klare anbefaling - se dog fordele og ulemper for hver type af testamente.

Notar testamente

 • Du underskriver hos notaren i den lokale ret.
 • Du får et eksemplar med hjem.
 • Andet eksemplar bliver registreret hos retten. Hvis du går bort - så bliver testamentet kendt og dine arvinger informereret.
 • Det koster 300 kr. og kræver personligt fremmøde.

Vidne testamente

 • Det er gratis.
 • Du skal bruge 2 personer, som overværer din signering af testamentet (vitterlighedsvidner).
 • Testamentet kan bortkomme.
 • Testamentet kommer ikke automatisk frem, hvis du går bort.

Notartestamente

Vi står klar til at hjælpe dig med at få lavet det helt rigtige notartestamente på baggrund af dine ønsker. Ved et testamente kan du få indflydelse på, hvordan arven skal fordeles, når du går bort. Du har derfor mulighed for at sikre dine nærmeste bedst muligt. Hvis du har børn under 18 år, kan du endvidere få lavet et børnetestamente (link til børnetestamente underside) gratis, hvor du tilkendegiver, hvem du synes skal have forældremyndigheden over dine børn i tilfælde af, at du går bort.

Alt dette kan vi tilbyde for kr. 2.950 inkl. Rådgivning.

Du får derfor

 • Personlig rådgivning
 • Udkast af testamentet til gennemsyn
 • Rettelser hvis det ønskes
 • Færdigt testamente

Få gjort testamentet gyldigt

Når testamentet er som ønsket, og sagen er afsluttet, skal man opsøge en notar i den lokale byret. Notaren sikrer sig, at det er de rigtige, der underskriver testamentet, samt at de er ved deres fulde fem. På denne måde sikrer det testamentets ægthed, og det er derfor meget svært at anfægte testamentet. Derudover kan en original underskrevet kopi blive gemt i notarialarkivet, hvorfor man sikrer sig, at testamentet ikke kan bortkomme. Når testator går bort, vil notaren automatisk finde testamentet frem og sende det til skifteretten, som tager sig af dødsboet.

Det koster kr. 300 i retsafgift.

Hvad kan man bestemme i et testamente

Der er mange muligheder for, hvad du kan bestemme i et testamente. Nedenstående er nogle eksempler på dette.

 • Du kan sikre, at din samlever bliver stillet, som var I gift
 • Du kan begrænse en af dine arvingers arv
 • Du kan vælge, at arvingernes arv skal være deres særeje
 • Du kan lave et børnetestamentet, så du sikrer dine børn bedst muligt
 • Du kan bestemme, at andre livsarvinger i rækken skal arve en andel
 • Du kan bestemme, at dine særbørn skal arve på lige fod med dine egne børn

 

Kan jeg se mit testamente nogen steder?

Du har selv en kopi af testamentet, hvis du har oprettet et notartestamente. Når du går bort, vil genparten af notartestamentet blive oplyst af Skifteretten.

Hvornår er testamentet gyldigt?

Testamentet er gyldigt, når det er skrevet under af alle parter. Det kan være af parterne samt to vitterlighedsvidner eller foran notaren. Vi anbefaler altid, at testamentet underskrives foran en notar.

Hvordan laver jeg et testamente?

Du skal notere dine ønsker til, hvordan fordelingen af din arv skal være. Der er dog nogle formkrav i arveloven som skal overholdes. Hvis du laver et notartestamente skal det signeres foran en notar. Hvis du laver et vidnetestamente, skal det underskrives af to vitterlighedsvidner.

Kan man skrive testamente selv?

Du kan godt lave dit eget testamente, men der er stor risiko for fejl og mangler. Hvis testamentet er lavet forkert risikerer du, at arven ikke fordeles jf. dine ønsker.

Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

For at have medbestemmelse på fordelingen af din formue skal der oprettes et testamente. Hvis der ikke er et testamente, er det arvelovens bestemmelser, der gælder. I et testamente kan du også godtgøre venner, foreninger eller lignende - det behøver ikke være familie. Du undgår også at evt. arv går til statskassen.

Thanks!

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.