Cookie- og privatlivspolitik

Persondatapolitik for Jura Docs ApS

Jura Docs ApS ejer og driver hjemmesiden og navnet ”Jura-Docs.dk”.

I virksomheden (dataansvarlig)

Jura Docs ApS
CVR 42435597
Jungshovedvej 82 4720 Præstø
Tlf. 42 90 13 00
[email protected]
www.jura-docs.dk

har vi fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet.

Vi respekter dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.

Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.

Vi er en sikker side, hvorfor vi er en del af Online-tryghed.dk's sikre sider Online Tryghed

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os, om det er på vores hjemmeside eller på anden måde.

Vi indsamler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, og nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt.

– Når du benytter vores hjemmeside, herunder bestiller tilbud, indsamler vi dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Vi bruger cookies på vores hjemmeside.
Du kan læse mere om cookies nedenfor.

Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt indtil du anmoder dem slettet. Vi videregiver eller sælger aldrig dine oplysninger hvis du ikke er i et kundeforhold med os

– Når du indgår i et kundeforhold med os, har vi behov for yderligere oplysninger. Du får yderligere oplysning om vores persondatabehandling i disse situationer.

Hvis du ikke efterfølgende indgår i en anden relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt i 10 år fra kundeforholdets afslutning.

– Når du kontakter os direkte i andre situationer, behandles dine kontaktoplysninger i vores telefon og/eller IT-systemer.

Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger i op til 10 år fra seneste kontakt, afhængigt af kontaktens karakter.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke.

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig ved at kontakte os.

Disse oplysninger er senest opdateret Juni 2021.

Vi videregiver dine personoplysninger til vores øvrige samarbejdspartnere.

Vi videregiver dog kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os.

Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til brug for markedsføring overfor dig uden dit samtykke. Du kan til enhver tid frabede dig markedsføring fra os eller vores samarbejdspartnere ved at kontakte os. Hvis dine personoplysninger videregives til tredjelande, vil du blive oplyst om dette.

Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige virksomheder behandler dine personoplysninger, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.

Vi indsamler dine personoplysninger fra dig. Herudover kan vi modtage oplysninger om dig fra andre. Hvis dette er tilfældet, vil du få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.

Vi sikrer dine personoplysninger ved både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. På den måde beskytter vi dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

– Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

– Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

– Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

– Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

– Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

– Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet kan endvidere indeholde cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte f.eks.:

  • Google
  • YouTube
  • Vimeo
  • Facebook
  • LinkedIn

Specifikt om bygning af fremtidsfuldmagt og følsomme oplysninger

Vi tilbyder kunden at gemme en midlertidig kopi af fuldmagten mens man arbejder på den, via et unikt link så man kan vende tilbage til sit tidligere arbejde. Da linket giver adgang til potentielle følsomme oplysninger (f.eks. CPR) bør linket ikke deles med nogen.

Der gøres specifikt opmærksom på at hvis man benytter funktionen send som e-mail kan dette foregå ukrypteret og er således på eget ansvar.

Selve oplysningerne er selvf. beskyttet af kryptering.

Er du interesseret i sikkerhed og privatliv i forbindelse med din færden på internettet, er det relevant, at du er opmærksomhed på generel cybersikkerhed. Læs mere om vigtigheden af cybersikkerhed her.

 

Identificer dig selv via e-mail