Generalfuldmagt

En generalfuldmagt er et juridisk dokument, der giver dig mulighed for at overdrage ansvaret for en række centrale beslutninger i dit liv til en anden i en kortere eller længere periode. Der kan være mange gode grunde til at gøre brug af en generalfuldmagt. På denne side kan du læse alt, du bør vide, om generalfuldmagter.

Pris: 99
Nemt udfyldt
5 min.
Oprettelse
Spar 950
Ift. advokater
Trustpilot ®
5 stjerner

Sådan fungerer en fuldmagt

Der findes i dag flere forskellige typer af fuldmagter. Fælles for dem er dog, at man med en fuldmagt kan overdrage ansvaret for en række personlige og økonomiske forhold til en anden i en kortere eller længere periode. Udstederen af en fuldmagt kaldes for fuldmagtsgiver, og modtageren af fuldmagten kaldes for fuldmægtig/fuldmagtshaver.

En fuldmagt kan fastslå hvilke beslutninger, den fuldmægtige kan foretage på fuldmagtgiverens vegne. Disse beslutninger kan både være at varetage private interesser eller at varetage den løbende kontakt med diverse offentlige myndigheder.

For eksempel ville det falde under fuldmagtsgivers interesse at ansøge om bestemte offentlige ydelser, hvis han eller hun var berettiget til det, men ikke selv kan gøre det.

Dette kan være særligt relevant, hvis man enten er blevet syg og derfor ikke kan overskue at træffe afgørende beslutninger angående ens tilværelse på en række områder.

Overordnet findes der tre typer fuldmagter i form af generalfuldmagter og fremtidsfuldmagter:

Generalfuldmagt

 • Modtag straks på mail
 • Vi hjælper hele vejen
 • Få styr på dokumenterne

Generalfuldmagter:

Generalfuldmagter kaldes også ofte for 'vedvarende fuldmagter' og betragtes som en almindelig fuldmagt. Det karakteristiske ved denne type fuldmagt er, at den udstedes, mens udstederen stadig er i stand til at varetage sine egne forhold eller interesser. Den fuldmægtige skal derfor kun varetage vedkommendes interesser i en kortere periode - eller på vikarbasis om man vil.

Der kan dog opstå situationer, hvor man for en kortere eller længere periode ikke er i stand til at varetage sine egne interesser inden for et eller flere områder.

Dette kan for eksempel gøre sig gællende, hvis man er indlagt på et hospital eller er udrejst af Danmark i en kortere eller længere periode.

I fuldmagten vil det fremgå hvilke interesser, den fuldmægtige kan varetage. Det kan for eksempel være, at fuldmægtigen har ret til at foretage nogle helt bestemte handlinger af økonomisk eller praktisk karakter på ens vegne, såsom at disponere over visse økonomiske midler.

Dog kan man også begrænse beføjelserne i en fuldmagt, således at fuldmægtigen på den ene side gerne må træffe visse økonomiske beslutninger, men han eller hun må ikke gå så langt som eksempelvis at sælge fast ejendom på vegne af fuldmagtsgiveren.

Opret Generalfuldmagt
Giv fuldmagt til en betroet person
Opret Nu - 99 kr.

Hvis du bestiller en generalfuldmagt hos os online, skal du være opmærksom på, at fuldmagten formuleres således, at fuldmægtigen kan handle i alle henseender (dvs. bestyre økonomisk formue og foretage enhver retlig disposition på dine vegne). Skal fuldmagten begrænses eller gøres mere specifik, så skal der tilkøbes rådgivning.

Fremtidsfuldmagter:

En fremtidsfuldmagt anvendes omvendt i situationer hvor fuldmagtsgiveren ikke længere vurderes til at være i stand til at varetage sine egne interesser. Her er der ofte tale om situationer, hvor vedkommende er alvorligt syg.

Hvis en person eksempelvis lider af kræft eller Alzheimers, vil det være meget svært for vedkommende at træffe beslutninger om sin egen fremtid og hvis vedkommende ikke kan træffe beslutninger, så kan det have negative konsekvenser for eksempelvis ens ægtefælle eller ens børn, hvorfor det vil være yderst fornuftigt at oprette og anvende en fuldmagt.

Mange ægtefæller og forældre giver således deres børn en fuldmagt i tilfælde, hvor de er alvorligt syge.

Specialfuldmagter:

En tredje form for fuldmagt er en specialfuldmagt. En specialfuldmagt er en langt mere begrænset form for fuldmagt end både en vedvarende fuldmagt og en fremtidsfuldmagt.

En specialfuldmagt kan således være en fuldmagt, der kun giver den fuldmægtige ret til at foretage én bestemt beslutning på vegne af fuldmagtsgiveren vegne og ikke store beslutninger, såsom retten til at disponere over vedkommendes økonomi.

Det kan for eksempel være at stemme på vegne af en til en generalforsamling eller at sælge en bestemt ejendel for vedkommende - og intet andet. Tidshorisonten for en specialfuldmagt er derfor som udgangspunkt væsentligt kortere end for både en vedvarende fuldmagt og en fremtidsfuldmagt.

Hvad skal en generalfuldmagt indeholde?

Der er en række forhold, som en fuldmagt altid bør omhandle og indeholde.

Vi har listet nogle af de vigtigste elementer nedenfor. Såfremt nedstående forhold afdækkes i din fuldmagt, kan du være helt sikker på fuldmagtens gyldighed.

Vi anbefaler derfor, at du bruger følgende som skabelon, hvis du beslutter dig for selv at lave din fuldmagt:

 1. Hvem er fuldmagtsgiveren?
 2. Hvem kan handle på vegne af fuldmagtsgiver?
 3. Hvilke handlinger er omfattet af fuldmagten?
 4. Skal fuldmagten kunne overdrages til en anden?
 5. Hvornår træder fuldmagten i kraft?
 6. Hvordan kan tilbagekaldes eller bringes til ophør?
 7. Der bør påtegnes vitterlighedsvidner til fuldmagten.

Generalfuldmagt oprettelse

Oprettelse og signering af generalfuldmagt

Det er relativt let at oprette en generalfuldmagt. I modsætning til en fremtidsfuldmagt skal en generalfuldmagt ikke tinglyses, men blot underskrives.

Underskrivelsen bør dog ske med tilstedeværelsen af et til to vitterlighedsvidner. Et vitterlighedsvidne skal således kunne bekræfte, at det rent faktisk er fuldmagtsgiveren, der har underskrevet fuldmagten.

På den måde mindsker man risikoen for, at der kan opstå en mistanke om svindel og fuldmagtens gyldighed. Fuldmagten er gyldig, så snart den er underskrevet. Men det betyder ikke at den træder i kraft med det samme. I kan som forklaret ovenfor selv definere, hvornår fuldmagten træder i kraft. Dette vil typisk være fra en bestemt dato, der er kendt på forhånd.

Opret Generalfuldmagt
Giv fuldmagt til en betroet person
Opret Nu - 99 kr.

Ændring af din generalfuldmagt

Hvis der skulle opstå en situation, hvor du ønsker en ny fuldmægtig til at varetage dine interesser, så kan du få ændret din fuldmagt. Du behøver derfor ikke at oprette en ny fuldmagt.

Det er dog afgørende, at det vurderes, at du selv er habil og ved dine sansers fulde fem. En af de hyppigste årsager til, at nogle vælger at ændre deres fuldmagt er, at de ikke længere føler, at den fuldmægtige er den rette til at varetage deres interesser.

For at gøre det så enkelt som muligt, så vil vi altid anbefale, at man tænker sig grundigt om, inden man lægger sig fast på, hvem der skal varetage ens interesser.

I dette tilfælde bør du både tænke over din personlige relation til din fuldmægtige samt hans eller hendes faglige kompetencer.

Et godt eksempel på dette er, når det kommer til dine økonomiske interesser. I disse tilfælde er det afgørende, at de fuldmægtige har gode forudsætninger for at forstå og gennemskue visse økonomiske sammenhænge. Det bør således være en person, du har fuld tillid til.

En sidste ting man også bør overveje, er vedkommendes helbredsmæssige tilstand, da man som fuldmægtig ikke kan være påvirket af alvorlig sygdom, der tænkes at kunne påvirke ens evne til at træffe gode beslutninger.

Nogle vælger derfor en advokat eller en revisor til at være deres fuldmægtige inden for juridiske eller økonomiske områder.

Hvis du er syg, bør du derfor også overveje at få oprettet eller tilpasset dit testamente.

Det bedste du kan gøre for at undgå at skulle ændre din fuldmagt flere gange, hvis din primære fuldmægtige ikke længere er den rette til opgaven, er at indsætte en alternativ fuldmægtig eller flere sideordnede fuldmægtige.

Ophør af fuldmagter

Selvom man har fået oprettet en vedvarende fuldmagt, så er der flere måder, hvorpå den kan bringes til ophør. En vedvarende fuldmagt ophører således automatisk, hvis fuldmagtsgiver afgår ved døden eller kommer under værgemål.

Fuldmagten ophører også, hvis fuldmagtsgiveren, imens han eller hun kan betegnes som habil, selv tilbagekalder fuldmagten. Sidst men ikke mindst kan den fuldmægtige også selv sige, at han eller hun ikke længere ønsker at handle på dine vegne.

Opret Generalfuldmagt
Giv fuldmagt til en betroet person
Opret Nu - 99 kr.

Kontakt os og få gratis rådgivning

Hos Jura Docs kan vi hjælpe dig med juridisk rådgivning omkring udarbejdelse af en generalfuldmagt. Vi kan hjælpe med at gøre processen let og hurtig.

En generalfuldmagt behøver ikke at blive udarbejdet af en traditionel advokat, men kan i princippet udarbejdes af alle.

Vi har dog stor erfaring med denne slags sager, hvilket gør, at vi kan give dig fuld tryghed igennem hele processen.

Det eneste du skal gøre, er at udfylde vores kontaktformular i dag og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Ring på 42 90 13 00 eller skriv til os på [email protected]

Hvad bruger man en generalfuldmagt til?

Med en generalfuldmagt kan fuldmægtigen handle på fuldmagtsgivers vegne i alle spørgsmål (dog med enkelte undtagelser). Det kan f.eks. være at disponere i økonomiske forhold, at sælge fast ejendom eller andet.

Hvordan laver man en generalfuldmagt?

En generalfuldmagt kan laves ved at man i et dokument bestemmer, hvem der er fuldmagtsgiver og fuldmægtig, hvornår fuldmagten træder i kraft og hvornår den ophører. Dokumentet skal underskrives og dateres af fuldmagtsgiver og fuldmægtigen.

Hvem kan lave en generalfuldmagt?

En generalfuldmagt kan laves af alle, der er myndige og ved sine fulde fem.

Opret online nu
 • 99 kr
 • Tager kun 5 min
 • Tre lette trin:
 • 1. Udfyld formular
 • 2. Få fuldmagten på mail
 • 3. Underskriv dokumentet