Gavebrev

I dag findes der flere forskellige måder man kan give gaver på til venner eller familiemedlemmer, herunder særligt skattefrie gaver.

Uanset hvilken løsning man vælger, er det altid en god ide at lave et gavebrev, så man har dokumentation over for SKAT.

På denne side kan du læse alt, du bør vide om gavebreve, og hvad de skal indeholde.

Pris: 199
Nemt udfyldt
5 min.
Oprettelse
Spar 1.750
Ift. advokater
Trustpilot ®
5 stjerner

Regler for pengegaver og familielån

Som før nævnt er der i dag flere muligheder for at låne eller give penge til enten børn eller nære familiemedlemmer.

Der kan være mange situationer, hvor pengegaver kan give mening, og hver enkelt familie har til en vis grad mulighed for at disponere frit over deres formue.

Nogle gange ønsker familier blot at stille deres børn økonomisk bedre eller at hjælpe dem med at finansiere eksempelvis en bolig, en bil eller noget helt tredje.

Pengegaver

I 2024 har man mulighed for at give en skattefri pengegave til sine nærmeste på op til 74.100 kr.

Nærmeste familiemedlemmer inkluderer på nuværende tidspunkt:

 • Børn
 • Stedbørn og deres børn
 • Svigerbørn - dog reduceret sats
 • Adoptivbørn
 • Forældre
 • Stedforældre
 • Bedsteforældre
 • Samlevere med fælles bopæl i mere end 2 år - også hvis disse er flyttet på plejehjem eller ældrebolig
 • Plejebørn man har boet sammen med i 5 år.

Modsat nære familiemedlemmer, så kan man kun give gaver op til 25.000 kr. til svigerbørn. Alle gavebeløb til svigerbørn på mere end 25.000 kr. og mere end 74.100 kr. til nære familiemedlemmer vil blive underlagt en gaveafgift på 15%.

Det vil sige, at hvis du giver en gave på 80.000 kr. til dit barn, så skal der betales 15% skat af 5.900 kr. hvilket ville svare til 885 kr.

Gavebrev

 • Modtag straks på mail
 • Vi hjælper hele vejen
 • Få styr på dokumenterne

Gaver imellem ægtefæller

I modsætning til overstående, så er der ingen grænse for en gaves størrelse imellem to ægtefæller. Hvis du ønsker at give din ægtefælle en stor gave, der har en værdi, der er højere end eksempelvis 74.100 kr. så behøver du ikke at udforme et juridisk dokument på dette.

Gaver fra forældre til børn

Det er også vigtigt at huske, at hvis man som forældre ønsker at give sine børn en pengegave, så kan hver forældre give hvert barn en pengegave på 74.100 kr. Det vil sige, at børn kan modtage op til 148.200 kr. om året, uden at skulle blive beskattet af det.

Familielån:

En anden måde man kan give gaver på, udover ved at give pengegaver, er ved at lave et såkaldt 'familielån'.

Et familielån kan modsat navnet gives til både familiemedlemmer eller nære venner - så egentlig alle du måtte ønske at låne penge til. Modsat pengegaver, så er der her ingen grænser for, hvor meget du kan låne til en given person.

Du kan også selv bestemme, om lånet skal være rente- og afdragsfrit eller ej. Hvis der er tale om et rentefrit familielån skal lånet dog laves som et anfordringslån. Du kan læse meget mere om, hvad dette indebærer på denne side.

Uanset hvordan du kunne tænke dig at give gaver til dine nærmeste så vil vi dog altid anbefale, at der laves et såkaldt gavebrev.

Andre typer gaver end penge

En gave imellem to parter eller familiemedlemmer behøver dog ikke at bestå udelukkende af penge. Man kan i princippet give, hvad man vil som gave. Udover penge kan man give andre aktiver såsom biler, malerier eller endda aktier.

SKAT kigger ikke på, hvad der gives som gave men udelukkende på gavens værdi.

Opret Gavebrev
Undgå problemer med SKAT, få korrekt gavebrev!
Opret Nu - 199 kr.

Hvad er et gavebrev?

Et gavebrev er en skriftlig aftale mellem giveren og modtageren af gaven, der dokumenterer, hvad gaven er, og hvilke vilkår den har.

Gavebrevet bør udarbejdes samtidig med, at gaven gives, og det bør indeholde oplysninger om f.eks. hvem der skal eje den begavede genstand (som fælleseje eller på anden vis), hvem der er ansvarlig for eventuelle skatter på gaven, og eventuelt hvad formålet med gaven er.

Et gavebrev kan tjene som værdifuld dokumentation for både giveren og modtageren, især i tilfælde, hvor der udveksles store gaver. Dette gælder også særligt, hvis du har valgt at give penge i gave.

Ved skriftligt at fastlægge betingelserne for gaven kan begge parter undgå eventuelle misforståelser eller konflikter senere hen. Og hvis det er nødvendigt, kan gavebrevet også bruges som bevismateriale i skattemæssig henseende. Et gavebrev gavner derfor både gavegiveren og ikke mindst gavemodtageren.

Hvad skal et gavebrev indeholde?

Et gavebrev er en skriftlig erklæring, der bekræfter, at du har givet en gave til en person. Det kan indeholde følgende oplysninger:

 • Datoen for gaven
 • Gavens størrelse og gavens type
 • Modtagerens navn og adresse
 • En erklæring, der bekræfter, at gaven ikke er et lån og ikke skal tilbagebetales
 • Dit navn og din adresse
 • Dit forhold til modtageren (f.eks. forælder, barn, partner)
 • Særeje: Det bør af gavebrevet fremgå om du ønsker at give gaven som særeje

 

Særeje ved gaver

I et gavebrev kan det være en stor fordel at angive, om den omtalte gave skal gives som særeje eller ej. Det kan være en god ide at inkludere et afsnit om særeje i dit gavebrev, hvis du ønsker at sikre dig, at din gave forbliver i den rette persons varetægt.

Dette er særligt relevant, hvis man har ønsket at give et arvestykke som gave. Ved at have særeje kan man sikre sig, at den pågældende gave ikke overgår til andre personer i tilfælde af en eventuel skilsmisse.

Gavebrevet er gyldigt, når det er dateret og underskrevet.

Opret Gavebrev
Undgå problemer med SKAT, juridisk korrekt gavebrev!
Opret Nu - 199 kr.

Gavebreve skal ikke tinglyses

Gavebreve skal ikke tinglyses. Du skal blot udfylde dokumentet og give gaven til modtageren.

Kontakt os og få gratis rådgivning

Hos Jura Docs kan vi hjælpe dig med rådgivning omkring både udarbejdelse af gavebreve samt oprettelse af eventuelle familielån. Vi kan hjælpe med at gøre processen let og hurtig.

Gavebreve behøver ikke at blive udarbejdet af autoriserede advokater, men kan i princippet udarbejdes af alle.

Vi har dog stor erfaring med denne slags sager, hvilket gør, at vi kan give dig fuld tryghed igennem hele processen, uanset om du er långiver eller låntager.

Det eneste du skal gøre, er at udfylde vores kontaktformular i dag og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Ring på 42 90 13 00 eller skriv til os på [email protected]

Er det begge forældre der må give pengegave?

Ja, begge forældre til et barn må hvert år give gaver op til det afgiftsfrie beløb. I 2024 er satsen 74.100 kr., og dette må beløb må barnet altså modtage fra hver forælder.

Hvad koster et gavebrev?

Prisen for at få lavet et gavebrev afhænger af, hvem man får til at udarbejde gavebrevet. Advokater tager tit en høj pris for det, mens en juridisk rådgiver kan gøre det billigere.

Hvad må man give sine børn skattefrit i 2022?

Forældre må afgiftsfrit give hver af sine børn et beløb på op til 74.100 kr. i 2024. Se evt. alle beløb direkte hos SKAT her: https://skat.dk/borger/gaver-gevinster-og-legater/gaver-saa-meget-maa-du-give

Hvad skal der stå i et gavebrev?

I et gavebrev skal man beskrive, hvilken gave der er givet, og vilkårene for gaven. Man kan også bestemme, om gaven skal være modtagerens særeje.

Hvornår skal der oprettes gavebrev?

Der skal oprettes et gavebrev, hvis man vil have dokumentation for, at der er givet en gave, ellers hvis man vil bestemme, at gaven skal være særeje.

Er pengegaver indkomst?

Hvis der gives pengegaver mellem ikke nærtstående familiemedlemmer, tæller pengegaven som indkomst, og der skal betales indkomstskat heraf. Gives pengegaven mellem nærtstående familiemedlemmer, kan den være afgiftsfri op til et vist beløb.

Opret online nu
 • 199 kr
 • Tager kun 5 min
 • Tre lette trin:
 • 1. Udfyld formular
 • 2. Få gavebrevet på mail
 • 3. Underskriv dokumentet