Tinglysning af skifteretsattest

Når den nuværende ejer af en fast ejendom går bort, så beslutter skifteretten hvem der herefter har ret over ejendommen. Dette fremgår af en skifteretsattest.

Hvis en arving ønsker at kunne optage lån i ejendommen, så skal man sørge for tinglysning af skifteretsattest. For at kunne foretage en tinglysning af skifteretsattesten, så skal den være signeret af myndighederne, da den ellers kan afvises af retten.

Indhold

  Tinglysning af skifteretsattest på ejendom som skal videresælges

  Hvis du står i en situation, hvor ejendommen hvorpå skifteretsattesten er tinglyst, skal videresælges, så kan man med fordel vente med at tinglyse den. Hvis man venter til der skal laves skøde for salget, så kan man spare tinglysningsafgiften til staten. Dette er dog ikke muligt hvis man sidder i uskiftet bo, se mere om dette nedenfor.

  Tinglysning af skifteretsattest uskiftet bo

  Hvis der på skifteretsattesten er angivet skifteformen uskiftet bo, så kan man ikke gøre brug af ovenstående mulighed. I denne situation, så vil skifteretsattesten altid skulle tinglyses før hvad man lave et endeligt skøde på bolighandlen. Man slipper dog for at betale tinglysningsafgift til staten, når det sker som led i videreoverdragelse.

  Tinglysning af skifteretsattest pris

  Prisen er kun kr. 1.395,- dertil kommer en tinglysningsafgift afhængig af skifteformen. Hvis det er tinglysning af skifteretsattest til efterlevende ægtefælle, så er afgiften blot 1.850 kr. Hvis det er tinglysning til andre arvinger end efterlevende ægtefælle, så vil afgiften være som i en familiehandel. Se mere om dette her.

  Tinglysning af skifteretsattest vejledning

  På tinglysningsrettens hjemmeside, tinglysning.dk findes vejledning til hvordan man tinglyser en skifteretsattest. Vi anbefaler selvfølgelig altid at man ikke sparer de blot 1.395,- kr. og får en professionel med ansvarsforsikring til at forestå digital tinglysning af skifteretsattest. Så er man sikker på det bliver gjort korrekt.