Skøde på grund købt af kommunen

Har du vundet et udbud af byggegrunde hos en kommune og bliver du i vilkårene bedt om at forestå tinglysning af grundkøbet? Vi hjælper dig med at tinglyse et juridisk korrekt skøde i henhold til vilkårene med kommunen. Dette gør Jura-Docs for kun 1.395,- kr..

Indhold

  Tinglysning grundkøb af kommunen

  Fordi der er tale om grund, så betyder det også at der er specielle regler omkring tinglysningsafgiften. En tinglysning grundkøb der vil tinglysningsafgiften skulle beregnes eksklusiv eventuel moms. Hvis købesummen indeholder moms, er det nemlig tilladt at fratrække momsen i afgiftsgrundlaget, når tinglysningsafgiften beregnes.

  Hvis der f.eks. pga. af nylig udstykning ikke foreligger en selvstændig vurdering på grunden, så vil sælger erklære at købesummen udgør sælgers bedste skøn af værdien på grunden. Derved vil man skulle betale afgift af købesummen ex moms, hvis det er tilfældet. Tinglysningsafgiften for grundkøbet beregnes af en variabel afgift på 0,6%. Denne oprundes til dog til nærmeste 100 kr. Derudover er der en fast afgift på 1.850 kr.

  Et praktisk eksempel på beregning af tinglysningsafgiften vil være: 400.000 kr. inkl. moms i købesum for grunden, en offentlig vurdering på 275.000. Her vil tinglysningsafgiften være 1.850 + 0,6% af købesummen ekskl. moms på kr. 320.000. I alt kr. 3.850.

  Køb af byggegrund advokat

  Enkelte kommuner skriver som vilkår i købsaftalen, at det er en advokat som skal udarbejde skødet. Vi har aldrig oplevet at det er et problem få lov til at udarbejde skødet af Kommunen, da vi ligesom Advokater har en fuld ansvarsforsikring og nok skriver flere skøder end de fleste Advokater gør.