Tinglysning af skøde pris – Se her hvad det koster

Hvis du overvejer at tinglyse et skøde, er det selvfølgelig vigtigt at vide, hvad det vil koste. Det er essentielt, at du tinglyser dit skøde, så din aftale om ejerforholdet af en ejendom er sikret. Se herunder hvad prisen er for at få dit skøde tinglyst.

Bestil dit skøde lige her

Hvad er tinglysning af skøde?

Er du endt i en situation, hvor du skal flytte fra din ejendom, overdrage det til et nært familiemedlem eller står du måske midt i en skilsmisse eller separation? I disse tilfælde hvor der sker et aktivt ejerskifte af din faste ejendom, skal der udarbejdes et skøde der klarlægger ejerforholdet af ejendommen.

Selve tinglysningen af skødet fungerer på den måde, at når skødet er oprettet sendes det til tinglysning. Her vil det aftalte ejerskab af den pågældende ejendom registreres i Tingbogen. Tingbogen er et offentligt register, hvor alle ejerforhold er nedskrevet. Derfor vil du altså have et juridisk bevis på, at det er dig, der ejer en ejendom, hvis dette fremgår af Tingbogen.

Læs også: Hvad er et skøde?

Hvorfor er tinglysning af skøde vigtigt?

Se 3 fundamentale grunde til at et skøde skal tinglyses:

  1. Uden tinglysning af skødet vil dit skøde ikke kunne oprettes i Tingbogen, og der vil derfor ikke være noget offentligt register, der har nedskrevet dine rettigheder i forhold til den aftale, du måtte have indgået.
  2. Når dit skøde først er tinglyst kan det ikke trækkes tilbage før du opretter et nyt skøde. Derfor vil du altså have en stor sikkerhed i forhold til din boligsituation, og du vil samtidig have et klart overblik over din position i forbindelse med fremtidige bolighandler.
  3. En tinglysning af skødet giver dig også en akut retsbeskyttelse, hvis der opstår tvister i forbindelse med din bolighandel, da det er et elektronisk bindende dokument. Hvis du derimod ikke har tinglyst skødet, kan du risikere, at andre personer kan gøre krav på din bolig.

Læs også: Hvem er Jura-Docs?

Hvordan foregår tinglysning af skøde?

Hos Jura-Docs foretager vi indsendelsen af skødet til tinglysning. Du skal derfor ikke bekymre dig om, at det ikke er indsendt korrekt eller det ikke bliver registreret i Tingbogen. Vores kyndige juridiske rådgivere har lang erfaring med udarbejdelse og indsendelse af skøder, hvorfor du trygt kan overlade tinglysningen til os.

Selve processen omkring tinglysningen af skøder foregår på den måde, at skødet færdiggøres af os, alt efter hvilke aftalevilkår køber og sælger har aftalt. Dette vil typisk ske på baggrund af en købsaftale, der på forhånd er lavet mellem køber og sælger.

Ud fra købsaftalen vil vi udarbejde et udkast til det endelige skøde, som derefter skal underskrives af både den købende og sælgende part inden vi endeligt sender skødet til tinglysning.

Læs mere om processen med indsendelsen af skøder her

Hvad er tinglysningsafgiften?

Udover prisen for selve tinglysningen kommer der også en såkaldt tinglysningsafgift. Denne afgift kan variere alt efter hvilken handelstype og ejendomstype der er tale om samt købsprisen af den specifikke ejendom. I nogle tilfælde spiller den offentlige vurdering af ejendommen også ind. Det gør sig blandt andet gældende i forbindelse med familieoverdragelse af ejendomme.

I langt de fleste bolighandler vil der dog gælde en grundlæggende regel om, at tinglysningsafgiften er et fast beløb på 1.850 kr. samt 0,6% af den endelige købesum.

Læs også: Hvad er tinglysningsafgiften i din konkrete situation?

Hvad koster tinglysning af skøde?

Hos Jura-Docs tilbyder vi dig en fast lav pris på bestilling af skøder. Du kan bestille et skøde hos os til 1.395 kr. og denne pris inkluderer selve tinglysningen af skødet. Prisen er eksklusiv tinglysningsafgiften.

Hvis det ikke er privatpersoner, der ønsker et skøde, men derimod firmaer eller omhandler erhvervsejendomme kommer der et tillæg på yderligere 995 kr.

Ønsker du at gøre brug af denne favorable pris? Så er det eneste du skal gøre at udfylde denne formular.

Har du yderligere spørgsmål vedrørende skøder?

Hvis du stadig er i tvivl om hvad et skøde er eller prisen i konkrete situationer er du mere end velkommen til at kontakte os her.

Du kan også ringe til os på tlf. +45 42 90 13 00 samt sende en e-mail på [email protected]

Vi glæder os til at hjælpe dig.