Ændring af skøde på hus / ejerandel

Har I behov for at lave en ændring af skøde? Der er rigtig mange forskellige årsager til at der skal ske skøde ændring, f.eks. kan det være en ejerandel skal justeres mellem parter der allerede ejer den faste ejendom sammen.

Se de forskellige situationer for skøde ændring nedenfor i oversigten. Tryk på dem for at læse mere om hver situation for ændring af skøde. Vi udarbejder et juridisk korrekt skøde for kun 1.395,- inkl. tinglysning. Det er uanset om det er ændring af skøde på hus, sommerhus, lejlighed eller grund.

Tryk og læs mere om de forskellige situationer for ændring af skøde og tinglysning.

Vi kan også hjælpe med udarbejdelse af købsaftale inkl. rådgivning for et tillæg på 4.000 kr. Vælges til sidst i skøde bestillingen.

Indhold

  Ændring af skøde pris

  Pris for ændring af skøde er kun kr. 1.395,-. Dertil kommer tinglysningsafgift til staten som du kan læse mere om her. For at vi kan tilbyde denne lave pris på ændring af skøde, kræver vi at du udfylder vores bestillingsformular på skøde forsiden.

  Ændring af ejerandel

  Hvis I ejer en ejendom sammen og der blot skal justeres på %-andelen som hver part hver især ejer, så hjælper vi med dette for kr. 1.395,-. Der kan læses mere om tinglysningsafgiften i den situation under Familiehandel, da det ville være disse regler der gælder ift. tinglysningsafgift.

  Ændring af ejerforhold skøde

  Ændring af ejerforhold skøde. Hvis det ikke kun er en justering af det %-mæssige ejerskab, men f.eks. en part der ønsker at træde ud af ejerskabet og sælge til en anden part, så skal ske skøde ændring.

  Dette hjælper vi også med til den lave pris på kr. 1.395,-. Reglerne omkring tinglysningsafgift vil dog afhænge af om der er tale om en fri handel eller en familiehandel / handel med interessefællesskab. Tryk her for at læse mere om fri handel, eller tryk her for at læse mere om familiehandel / handel med interessefællesskab

  Ændring af skøde ved dødsfald /arv

  Hvis der skal ske ændring af navn på skøde ved dødsfald, så hjælper vi med dette for enten den efterlevende ægtefælle eller arvingerne. Ændring af skøde ved dødsfald / arv koster kun kr. 1.395,-. Du kan læse mere om dette her, uanset om du er efterlevende ægtefælle eller anden arving.

  Ændring af skøde skilsmisse

  Er du blevet enten separeret eller skilt, så skal der ske ændring af skøde ved skilsmisse for at den ene kan overtage boligen og evt. lån i banken. Vi kan hjælpe med ændring af skøde skilsmisse for kun 1.395,-.

  Der gælder særlige regler med mulighed for fritagelse for tinglysningsafgift, som du kan læse mere om her. Der findes også mere generel information omkring ændring af skøde ved skilsmisse, som er et særligt slags skøde (bodelingsskøde).

  Ændring af navn på skøde

  Mange tror fejlagtigt, at man bare kan ændre et navn på et skøde. Men enhver ændring af skøde er teknisk set en handel mellem sælger og køber. Når der sker en ændring af skøde, betyder det, at der både er en skattemæssig, juridisk og økonomisk konsekvens af handlen.

  Hvis du skal foretage ændring af navn på skøde fordi du overtager boligen fra tidligere samlever, så læs mere her. Hvis du overtager fra tidligere ægtefælle, så læs mere her. Hvis du skal foretage ændring af navn på skøde fordi du skal med på et skøde sammen med nuværende ægtefælle, så læs mere her. Hvis f.eks. en ny kæreste eller ægtefælle skal overtage tidligere kærestes/ægtefælles ejerandel OG du beholder din nuværende ejerandel, så læs mere her om skøde på hus, sommerhus, lejlighed.

  For skattemæssige konsekvenser henvises altid til SKAT.

  Ændring af skøde ved ægteskab

  Hvis din nuværende ægtefælle enten skal med på skødet, eller helt skal overtage ejendommen, så hjælper vi med dette for kun kr. 1.395,-. Du kan læse mere om den situation her.

  Ændring af skøde ved samlivsophør

  Har i været samlevende op til nu, men nu har besluttet at gå fra hinanden? Vi hjælper med at skødet bliver ændret til at afspejle det nye ejerforhold. For kun kr. 1.395,-. Du kan læse mere om den situation her.

  Tinglysningsafgift ved ændring skøde

  Alle de oplysninger du kan have behov for omkring tinglysningsafgift ved ændring skøde, kan du læse om her.