Skøde på hus, sommerhus, lejlighed

Handler I privat uden mægler, og har brug for skøde på hus, sommerhus, lejlighed eller andet, så hjælper vi med at udarbejde et juridisk korrekt skøde i henhold til de vilkår i har aftalt. Vi laver skøde på hus eller anden fast ejendom for kun 1.395,- inkl. tinglysning. Ekskl. tinglysningsafgift.

Indhold

  Skøde privat fri handel på markedsvilkår

  For at der er tale om et skøde i fri handel, så skal det 1) ske på markedsvilkår, det vil sige til en pris som en 3. part også ville betale for ejendommen. 2) Der må ikke eksistere et interessefællesskab mellem køber og sælger, der gør at sælger ikke skulle ønske at sælge til højest mulige pris og samtidig at køber måske ikke skulle ønske at købe til mindst mulige pris. Hvis i ikke handler på markedsvilkår kan i læse mere om de situationer under familiehandelægtefællerskilsmisse og samlivsophør.

  Hvilke oplysninger fremgår af skøde på hus?

  Som udgangspunkt fremgår følgende oplysninger i skøde på hus som Jura Docs udarbejder;

  • Oplysning om hvem der er køber.
  • Oplysning om hvem der er sælger.
  • Overtagelsesdato og købesum.
  • Hvilke servitutter køber ”overtager”.
  • Hvilke lån køber evt. overtager.
  • Hvis der er udarbejdet en købsaftale henvises til denne i skødet.

  Skøde og købsaftale

  Bemærk man tinglyser IKKE en købsaftale for et skøde, men man henviser blot til den i skødet. Hvis I ikke har udarbejdet en købsaftale og ikke ønsker vi hjælper med dette, så kan der indsættes simple vilkår i skødet hvis vi ordret får tilsendt den tekst i ønsker indsat. Vi gennemgår ikke den tekst, men kopierer den blot ind i skødet. Hvis i skulle ønske rådgivning om vilkår i skødet og ønsker at vi hjælper med at udarbejde en købsaftale, så kan dette tilkøbes for 4.000 kr. til sidst i bestillingsformularen, eller kontakt os og hør mere.

  Tinglysningsafgift ved skøde på hus, sommerhus lejlighed

  Tinglysningsafgift på skøde ved hus, sommerhus eller lejlighed ved fri handel vil være en fast afgift på 1.850 kr. Derudover beregnes der en variabel afgift på 0,6% af købesummen. Der gælder særlige tinglysningsafgifter for andre handelstyper og ejendomstyper. Du kan læse mere om tinglysningsafgift skøde her.

  Et eksempel på hvordan tinglysningsafgift for skøde på hus vil være. I har aftalt en købesum på 500.000 kr. Derved beregnes tinglysningsafgiften til at være 1.850 + 0,6% af købesummen (kr. 3.000) - i alt kr. 4.850.

  Bemærk at den faste tinglysningsafgift er steget 1. januar 2023.

  Brug for skøde ved handel gennem mægler?

  Hvis du har brug for skødeskrivning og tinglysning for handel gennem mægler, må vi henvise til en berigtigelsespakke hos Din-Bolighandel. Berigtigelse betyder at der udarbejdes skøde, refusionsopgørelse og købesummen frigives overfor sælger. Det er påkrævet i alle købsaftaler gennem mægler. Du kan læse mere om det hos Din-Bolighandel samt se priser her.