Skøde familiehandel / familieoverdragelse

Har i aftalt et familiesalg med overdragelse af fast ejendom til nærtstående? (F.eks. børn/forældre). Vi udarbejder et skøde familiehandel for kun 1.395,- inkl. tinglysning. Ekskl. tinglysningsafgift.

Om det er køb af forældres hus eller omvendt betyder ikke noget. Vi hjælper Jer med et juridisk korrekt skøde i jeres familieoverdragelse af fast ejendom.

Indhold

  Hvilke oplysninger er i et skøde familiehandel?

  Som udgangspunkt fremgår følgende oplysninger i skøde på hus som Jura Docs udarbejder;

  • Køber(e) navn.
  • Sælger(e) navn.
  • Den aftalte overtagelsesdato samt købesummen.
  • Der angives de servitutter som køber accepterer.
  • Der angives hvilke lån køber evt. overtager.
  • Hvis I eller os har lavet en købsaftale for handlen, så henvises der til denne.

  Købsaftale familiehandel?

  Hvis i ikke er trygge med at der kun laves et skøde familiehandel, men ønsker vilkårene specificeret i en købsaftale med evt. fraskrivelse af sælgers ansvar for skjulte fejl og mangler, så hjælper vi med det til en en særlig lav pris inkl. udarbejdelse af skøde. Vi kan udarbejde en købsaftale familiehandel for kr. 5.395 inkl. skødet.

  Kontakt os for at høre mere om dette eller tilføj tilkøbet af købsaftale til sidst i skøde bestillingen. Vi ringer dig også gerne op!

  Tinglysningsafgift familiehandel fast ejendom

  Tinglysningsafgiften ved familieoverdragelse fast ejendom (for hus, fritidshus eller lejlighed) beregnes som en fast afgift på kr. 1.850. Dertil kommer en variabel afgift på det højeste af enten købesummen eller 85% af den offentlige vurdering som ganges med 0,6%.

  Dette sker kun for den andel af ejendommen som handles, dvs. hvis det kun er 50% af ejendommen som handles, så vil det kun være 50% af 85% af den seneste offentlige vurdering som man holder op imod.

  Købesummen vil altid kun være for den andel af ejendommen som handles. Mere om tinglysningsafgift skøde familieoverdragelse findes her.

  Hvis man har fået en af de nye offentlige vurderinger bruger man 80%, istedet for 85%.

  Fastsættelse af pris for familieoverdragelse

  Visse typer af fast ejendom kan handles til +- 15% af den seneste offentlige vurdering fra SKAT, for de personer der betragtes som familie jf. værdiansættelsescirkulæret nr. 185 af 17. november 1982. Dette kan ske uden at SKAT kan anfægte værdien, såfremt der ikke er sket væsentlige ændringer til ejendommen eller at der foreligger særlige omstændigheder for familieoverdragelse af fast ejendom.

  For alle skattemæssige konsekvenser af anvendelse af familiehandel reglen i familiesalg henvises udelukkende til SKAT. Vi yder ikke skattemæssig rådgivning omkring familiehandel fast ejendom.

  Der er d. 1.juli 2020 kommet nye regler for dem som har modtaget en ny ejendomsvurdering. Der vil være tale om en +- 20% regel, og begrebet "særlige omstændigheder" er endvidere indskærpet. Vi anbefaler man kontakter SKAT eller revisor omkring skattemæssig konsekvens.

  Familieoverdragelse sommerhus

  Rigtig mange familiesalg eller overdragelses af fast ejendom til nærtstående sker ved overdragelse af sommerhus til børn. Der gælder IKKE særlige regler om det er familieoverdragelse af sommerhus eller almindelig villa.

  Et skøde familiehandel sommerhus koster ligeledes kr. 1.395,- inkl. tinglysning og kan bestilles nedenfor.