Begrænsning af arveafgift

Man skal som udgangspunkt betale en arveafgift, når man arver. Størrelsen af arveafgiften (eller boafgiften som det også kaldes) varierer i forhold til, hvilket forhold man havde til arvelader, se skemaet nedenfor

Ægtefælle eller en registreret partner 0%
Forening for velgørenhed 0%
Børn og børnebørn. Også samlever med samme adresse i 2 år. 15%
Søskende, nevøer, niecer og alle andre 36,25%

Hvem skal betale arveafgift?

Det er ikke alle arvinger, der skal betale arveafgift. Som det fremgår af skemaet, skal ægtefæller og registrerede partnere ikke betale boafgift til staten. Velgørende organisationer skal heller ikke betale arveafgift. Følgende råd vil derfor ikke være relevante for disse grupper af arvinger.

Er man i den nærmeste familie med arvelader (børn, børnebørn, forældre eller samlevende (og har været dette i mere end 2 år)), skal man betale 15 % i arveafgift til staten.

Er man ikke i den nærmeste familie (søster, bror, bedsteforældre, nevø eller niece) til arvelader, skal der både betales boafgift på 15 % men også en tillægsboafgift på 25 %.

Der er dog et bundfradrag, hvilket man ikke skal betale arveafgift af. Bundfradraget fastsættes hvert år og udgør i 2020 kr. 301.900,00. Det betyder altså, at der alene skal betales boafgift af det beløb, der overstiger bundfradraget.

Eksempel på arveafgift

Hvis man f.eks. kun efterlader sig et barn og en samlet arv på 1.000.000,00, skal barnet betale følgende i arveafgift:

Arv kr. 1.000.000,00 – bundfradrag kr. 301.900,00 = kr. 698.100,00 * 15 % = kr. 104.715,00 i arveafgift.

Barnet arver således kr. 895.285,00.

Hvordan begrænses arveafgiften?

Såfremt man ønsker, at ens arvinger skal undgå at betale arveafgift, kan dette ske på 2 måder:

Den første måde man kan undgå eller begrænse arveafgiften til staten, er at bruge sin formue, mens man er i live eller at give afgiftsfrie gaver til sin nærmeste familie (børn, stedbørn, børnebørn, forældre, stedforældre). Man kan højst give for kr. 67.100,00 pr. person årligt (2020 sats), uden at der skal betales gaveafgift heraf. Dette vil derfor være en god idé af gøre, hvis man ved, at man ikke har længe igen.

30% løsningen

Den anden måde kaldes 30%-løsningen. Her donerer man 30% af sin arv til en velgørende oganisation, som skal acceptere at betale arvingernes arveafgift. Dette vil betyde, at arvingerne vil modtage mere i kontant arv. Denne løsning kan dog ikke anvendes på arven til ens børn, men er relevant, hvis man alene efterlader sig arvinger, som skal betale tillægsboafgift (altså arvinger der ikke er i den nærmeste familie) eller hvis man efterlader dig en samlet arv på 2.500.000 eller derover.

Dette kan illustreres ved følgende eksempel:

Uden 30%-løsningen:

Hvis man f.eks. kun efterlader sig en niece og en samlet arv på 1.000.000,00, skal niecen betale følgende i arveafgift:

Arv kr. 1.000.000,00 – bundfradrag kr. 301.900,00 = kr. 698.100,00 * 15 % = kr. 104.715,00 i arveafgift samt tillægsboafgift kr. 223.821,25.

Niecen arver således kr. 671.463,75 og betaler kr. 328.536,25 i afgift.

Med 30%-løsning:

Hvis man benytter 30%-løsningen, arver niecen kr. 700.000,00 mens den velgørende organisation arver kr. 80.213,75 og betaler kr. 219.786,25 i afgift..

Med denne løsning kan ens arvinger få udbetalt mere arv samtidig med at man donerer penge til en velgørende organisation.

Såfremt man er interesseret i denne løsning, skal det fremgå af ens testamente.

Læs mere om: Testamente, Priser, Kontakt

Thanks!

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.