Ægtepagt særeje: Alt hvad I har brug for at vide

En ægtepagt med særeje er en juridisk aftale, som ægtefæller kan indgå for at sikre, at deres personlige formue og ejendom er adskilt i tilfælde af skilsmisse, separation eller død. I denne artikel vil vi dække alt, hvad I har brug for at vide om særeje, herunder hvad det er, hvordan man opretter det, og hvilke fordele det kan give.

Vigtigheden af at tage stilling til formuefordeling i jeres ægteskab

Selvom det måske ikke er den mest romantiske tanke som nygift, er det alligevel en god idé at overveje, hvordan jeres formue skal fordeles i tilfælde af skilsmisse, separation eller et dødsfald. Disse situationer kan opstå på et tidspunkt i jeres ægteskab, og derfor er det klogt at tage stilling til, hvordan I ønsker at fordele jeres formuer på forhånd. Med en ægtepagt har I mulighed for at bestemme, hvad der skal være henholdsvis særeje og fælleseje fra jeres formuer og ejendele.

Hvis I som ægtepar vælger ikke at oprette en ægtepagt, vil jeres formuer være en del af fællesejet, som automatisk etableres ved ægteskabets indgåelse. Dog vælger mange ægtepar at oprette en ægtepagt med særeje, for at sikre sig bedst muligt. Det anbefales endda at oprette ægtepagten med særeje inden selve ægteskabet, så man undgår eventuelle uenigheder og konflikter om, hvad der skal være særeje og fælleseje. Begge parter skal nemlig godkende ægtepagten, før den bliver gyldig.

Er I i tvivl om, hvad I bør gøre som ægtepar, kan I læse videre her eller konsultere med en af vores eksperter, inden I tager en endelig beslutning.

Kontakt Jura-Docs her

Forskellige typer af særeje

Fuldstændigt særeje

Hvis I vælger at oprette fuldstændigt særeje, vil de værdier, der dækkes af særejet, ikke blive betragtet som en del af jeres fælles formue. Dette betyder, at de hverken bliver delt mellem jer i tilfælde af en eventuel skilsmisse, separation eller et dødsfald.

Hvis en af jer går bort, vil den efterladte ægtefælle dog stadig arve halvdelen af særejet i henhold til arveloven, hvor den anden halvdel går til afdødes børn. Ønsker man et andet udfald, kan et testamente ændre dette.

Læs om arvelovens regler for ægtefæller

Hvorfor bør jeg oprette fuldstændigt særeje?

Nedenfor står to gode grunde til, hvorfor I bør oprette fuldstændigt særeje beskrevet.

 • Hvis en af jer eller begge har børn fra tidligere forhold og ønsker, at de udelukkende arver den biologiske forælder
 • Hvis en af jer eller begge har nogle konkrete aktiver, såsom en virksomhed eller fast ejendom, som I ikke ønsker, skal være fælleseje ved eventuel skilsmisse, separation eller dødsfald

Kombinationssæreje

Vælger I at lave kombinationssæreje, kan I beskytte jeres respektive formuer ved eventuel skilsmisse eller separation og samtidig få størst muligt udbytte af hinandens formuer ved dødsfald.

Længstlevende ægtefælle vil i denne situation nemlig beholde sin egen formue, modtage halvdelen af afdødes formue og arve af den resterende halvdel af førstafdødes formue.Kombinationssæreje er den mest populære type særeje i Danmark.

Hvorfor bør jeg oprette kombinationssæreje?

Nedenfor er fem gode grunde til, hvorfor I bør oprette kombinationssæreje beskrevet.

 • Hvis I ønsker, at sikre hinanden bedst muligt ved dødsfald
 • Hvis I gerne vil kunne sidde i uskiftet bo
 • Hvis en af jer eller begge har nogle konkrete aktiver, såsom en virksomhed eller fast ejendom, som I ikke ønsker, skal være fælleseje ved eventuel skilsmisse/separation

Skilsmissesæreje

Med skilsmissesæreje kan I sørge for, at jeres formuer, placeret i særejet, ikke indgår i fællesejet ved separation eller skilsmisse. I skal dog være opmærksomme på, at skilsmissesærejet ved dødsfald bliver ophævet og lavet om til fælles formue.

Det anbefales derfor, at I i stedet opretter kombinationssæreje, da denne ægtepagt har samme formål og ovenikøbet sikrer jer bedre ved dødsfald.

Hvorfor bør jeg ikke oprette skilsmissesæreje?

Nedenfor står to grunde til, hvorfor I ikke bør oprette skilsmissesæreje beskrevet. Som nævnt henviser vi i stedet til at oprette kombinationssæreje, da dette er bedre givet ud for jer.

 • Den længstlevende ægtefælle skal dele sin respektive formue med afdødes børn, selvom de ikke er længstlevendes biologiske børn
 • Hvis førstafdøde efterlader gæld, stiftet i eget særeje, skal længstlevende ægtefælle alligevel betale denne

Uskiftet bo

Hvis du og din ægtefælle kun har fællesbørn, har din ægtefælle ret til at sidde i uskiftet bo. Dette betyder, at arveretten for jeres børn udskydes, indtil boet skiftes. Hvis I har interesse i at kunne sidde i uskiftet bo, kan I med fordel vælge at oprette kombinationssæreje som ægtepagt, da I med denne løsning kan sidde i uskiftet bo. Hermed har den længstlevende af jer mulighed for, at beholde jeres hjem og andre værdifulde ejendele.

Hvis I også har særbørn, kan det dog blive mere kompliceret. I dette tilfælde vil den længstlevende ægtefælle stadig have mulighed for at sidde i uskiftet bo, men kun hvis særbørnene har givet samtykke til denne ordning. Det er altså vigtigt, at tage hensyn til alle involverede parter og tage stilling til, hvad der er bedst for dem.

Læs mere om uskiftet bo her

Større gaver eller arv som særeje

Særeje kan også oprettes af andre end ægtefæller. Mange forældre ønsker for eksempel at beskytte arv og gaver til deres børn fra at blive delt med deres ægtefælle i tilfælde af skilsmisse, separation eller død. Det er nemlig muligt at bestemme, at både arv og gaver til ens børn (eller andre) skal være særeje, uanset om modtagerne har oprettet en ægtepagt eller ej.

At give en større gave til ens børn kan ske som et særeje ved at oprette et gavebrev. Et gavebrev fungerer som dokumentation for, at der er givet en gave, og det kan også dokumentere, at en gave er givet som særeje. Læs mere om gavebrev her

På samme måde kan man også gøre arven, som man efterlader til ens børn eller andre arvinger, til et særeje. Dette kan opnås ved at oprette et testamente, hvor man specificerer, at arven skal være særeje for modtageren. Testamentet ændrer ikke på, hvordan arven skal fordeles, men sikrer, at arven vil være modtagerens særeje.

Læs mere om at gøre arv til særeje her

Det er således muligt at etablere særeje på basis af en gave eller arv, og ikke kun i forbindelse med ægteskab.

Hvilke trin indgår i oprettelsen af en ægtepagt med særeje?

Når I bliver gift, bliver I automatisk omfattet af formuefællesskab. Ønsker I at ændre dette, kræver det, at I aktivt går ind og opretter en ægtepagt med særeje. I kan også oprette et testamente. Læs om testamente for ægtefæller her

Nedenfor er en trinvis guide i, hvordan I hos Jura-Docs kan oprette jeres ægtepagt med særeje.

 1. Som ægtepar skal I først tage stilling til, hvordan I ønsker, at jeres formuer og ejendele skal fordeles mellem jer
 2. Når I er kommet til enighed, anbefales det at søge professionel rådgivning, så I får valgt den type særeje, der passer jer bedst og generelt bliver gjort opmærksom på vigtige hensyn, der skal tages
 3. Herefter kan I, hos Jura-Docs oprette en juridisk gyldig ægtepagt online, ved at besvare nogle spørgsmål, som I får tilsendt via mail
 4. Når I har udarbejdet jeres ægtepagt, skal den underskrives og tinglyses for at blive gyldig. Dette kan vi også hjælpe jer med
 5. Hvis ønsket, kan I altid ændre i jeres ægtepagt. Vær dog opmærksom på, at det kræver underskrift af begge parter og tinglysning for at blive bindende.

Opret jeres ægtepagt med særeje til kun 495 kr her

Er det nødvendigt at oprette en ægtepagt med særeje?

I de fleste tilfælde er det et klogt valg at gøre sin ægtepagt til særeje. Mange ønsker nemlig at beskytte visse aktiver eller indtægter i tilfælde af skilsmisse eller separation.

Ved at oprette en ægtepagt kan man specificere, hvilke aktiver, der skal betragtes som særeje, og dermed sikre, at disse aktiver ikke vil blive berørt i tilfælde af skilsmisse eller separation. Det kan også være en god idé at oprette en ægtepagt, hvis man har en større formue eller en virksomhed, som man ønsker at beskytte.

Det er vigtigt at huske, at en ægtepagt kun har virkning, hvis den er gyldigt oprettet og underskrevet af begge ægtefæller. Derfor er det en god idé at få professionel rådgivning og hjælp til oprettelsen af en ægtepagt.

Det er desuden vigtigt at være realistisk omkring, hvad en ægtepagt kan beskytte imod, og også at tage højde for eventuelle ændringer i ens livssituation eller økonomi.

En ægtepagt kan dermed være en vigtig del af en langsigtet planlægning af ens personlige og økonomiske forhold.

Få professionel vejledning hos Jura-Docs

Har I brug for hjælp til at oprette en ægtepagt med særeje? Hos Jura-Docs kan vi hjælpe jer med hele processen, så I kan få styr på jeres økonomiske situation og beskytte de aktiver, I ønsker. 

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at oprette en ægtepagt med særeje, eller for at få professionel rådgivning omkring jeres personlige og økonomiske forhold. 

Eller opret jeres ægtepagt med særeje i dag – kun 495 kr. her.