Aktivering af fremtidsfuldmagt: Vær opmærksom på disse 3 ting

En fremtidsfuldmagt er et meget indgribende og vigtigt dokument. Derfor er det i alles interesse, at det bliver aktiveret ud fra dine fastsatte betingelser. Se her 3 ting du skal være opmærksom på, inden din fremtidsfuldmagt aktiveres.

Opret en fremtidsfuldmagt lige her

Hvorfor er en fremtidsfuldmagt vigtig?

En fremtidsfuldmagt sikrer, at du i fremtiden ikke skal bekymre dig om, hvorvidt din økonomi og personlige forhold bliver varetaget på den bedste måde. Med en fremtidsfuldmagt kan du nemlig selv vælge hvilke personer, som skal have dette ansvar.

Selve fuldmagten er meget vigtig, da mangel på en fremtidsfuldmagt kan resultere i, at du bliver umyndiggjort. Hvis du lige pludselig ikke kan varetage din økonomiske interesser længere kan du blive sat under værgemål, og du vil derfor ikke kunne lave en anmodning om, at det er nogle andre, som skal besidde dette ansvar. Af den grund er meget vigtigt at oprette en fremtidsfuldmagt, imens du er sund og rask.

Læs også: Hvad er Jura-Docs?

Hvem skal du vælge som dine fuldmægtige?

Det er et afgørende valg du skal træffe, når du vælger, hvem der skal være dine fuldmægtige. Derfor bør du også tænke grundigt over det. Herunder ser du nogle overvejelser du kan bruge til at vælge dine fuldmægtige.

1. Pårørende

Først og fremmest er det med en fremtidsfuldmagt dine økonomiske og personlige forhold, der skal rådes over, når du ikke selv kan mere. Derfor er det meget naturligt at kigge på dine pårørende til at varetage dette ansvar. På den måde sikrer du, at dem som kender dig bedst, har ansvaret for at alt bliver varetaget, som du ønsker det.

2. Kendskab til din økonomi og sociale forhold

Når du skal vælge, hvem der skal varetage dine økonomiske og personlige forhold, er det selvfølgelig nærliggende at vælge en, som har en god forudsætning for at føre dine interesser videre, som du har gjort hidtil. Derfor kan det være en god idé at tænke over, om du har fået særlig hjælp af nogle personer til at udføre nogle økonomiske opgaver. Hvis dette er tilfældet kender vedkommende din økonomiske situation bedre, og kan derfor varetage dette på et oplyst grundlag.

3. Antal fuldmægtige

Du kan som fuldmagtsgiveren godt udpege flere fuldmægtige. Dette kan være smart, så du f.eks. kan lade dine børn råde over dine økonomiske interesser. Alligevel kan det være hensigtsmæssigt at snævre antallet af fuldmægtige ind, så der lige pludselig ikke er mange, der skal blive enige om at gøre noget, inden det træder i kraft. I sådanne situationer kan det være bedre at have få personer, der klarer dette arbejde. Når du opretter en fremtidsfuldmagt har du dog også muligheden for at inddele dine fuldmægtige i rækkefølge.

Læs mere om fremtidsfuldmagter her

Sådan aktiveres din fremtidsfuldmagt

Din fremtidsfuldmagt skal aktiveres af dine fuldmægtige. Når du har oprettet din ligger den blot klar, når der skulle blive brug for den. Når du så har brug for, at dine fuldmægtige varetager dine interesser på vegne af dig, kan dine fuldmægtige anmode Familieretshuset om, at få fremtidsfuldmagten aktiveret. Derfor skal du altså ikke selv gøre noget, når du har oprettet din fremtidsfuldmagt udover at sikre dig, at den er juridisk gyldig.

Rent praktisk bliver din fremtidsfuldmagt juridisk gyldig, når du har tinglyst dokumentet samt vedkendt det foran en notar. Vedkendelsen af fremtidsfuldmagten sker ved domstolene i form af et møde i din lokale byret.

Undervejs i processen kan Jura-Docs hjælpe dig med at gøre det digitale dokument klar til signering, og derudover yde rådgivning i forhold til hvordan du tinglyser dokumentet. Samtidig kan vi også hjælpe dig, hvis du er fritaget for digital kommunikation.

Læs mere om aktiveringen af fremtidsfuldmagter her

3 ting du skal være opmærksom på, inden din fremtidsfuldmagt skal aktiveres

Når du opretter en fremtidsfuldmagt er der nogle ting, du ikke må være i tvivl om. Her har vi samlet 3 ting, som du skal være opmærksom på, inden din fremtidsfuldmagt skal aktiveres:

  1. Indhold: Det er meget afgørende, at du er helt klar over indholdet i din fremtidsfuldmagt. Der er mange ting, du skal tage stilling til og formålet med fremtidsfuldmagten er, at dine ønsker varetages på den bedst mulige måde. Derfor skal du give dine fuldmægtige de bedste forudsætninger, for at udføre dette arbejde. Dette gøres nemmest ved, at indholdet af fuldmagten er meget klart.
  2. Fuldmægtige: Du skal også have gjort nogle grundige overvejelser om, hvem du ønsker at betro ansvaret til. Det skal være nogle som er tæt på dig og nogle du kan stole på. Det er nemlig disse udvalgte personer, som kommer til at sidde med økonomiske beslutninger på vegne af dig. Af den grund er det også i din interesse, at du har valgt de(n) rigtige.
  3. Gyldighed: Det er naturligvis også essentielt at tjekke om dokumentet reelt er juridisk gyldigt. Hvis dette ikke er tilfældet kan dine ønsker ikke blive opfyldt, og dine fuldmægtige vil dermed ikke kunne varetage dine interesser. Derfor skal du sørge for, at alt er som det skal være, og fuldmagten kan træde i kraft, når der er brug for det.

Se også: Disse områder kan Jura-Docs også hjælpe dig med

Har du spørgsmål omkring fremtidsfuldmagter?

Sidder du og er uklar om hvad du skal gøre for at lave en fremtidsfuldmagt eller har du spørgsmål til selve oprettelsen?

Uanset hvad er du altid velkommen til at kontakte os her.

Du kan også ringe på tlf. +45 42 90 13 00 eller skrive til os på [email protected].

Vi glæder os til at hjælpe dig.