Alt du skal vide om fuldmagter

I nogle situationer kan det være praktisk, eller decideret nødvendigt, at lave og udstede en fuldmagt. Derfor vil vi i dette blogindlæg prøve at klæde dig på i forhold til alt, hvad der er værd at vide om fuldmagter.

Underskrivelse af fuldmagt

Hvad er en fuldmagt?

Grundlæggende set, er en fuldmagt en aftale om, at den ene part (fuldmægtigen) får ret til at tage beslutninger på den anden parts (fuldmagtsgiver) vegne. Det kan være både praktisk og nødvendigt, hvis du ikke længere er i stand til det selv.

Fuldmagten er således selve det skriftlige bevis på, at fuldmægtigen har fået tilladelse til at handle og træffe beslutninger på en anden parts vegne.

Som fuldmagtsgiver er du stadig forpligtet af de handlinger, som fuldmægtigen foretager på dine vegne.

Hvem kan oprette en fuldmagt?

Som udgangspunkt kan alle personer over 18 år oprette en fuldmagt. Der gælder dog det forbehold, at personen skal være ved ‘deres fornufts fulde brug’. Det betyder i princippet, at du skal være i stand til at træffe fornuftige beslutninger, før du kan oprette en fuldmagt.

Det betyder altså også, at hvis man allerede er blevet svækket af sygdom, som eksempelvis demens, og ikke længere kan varetage sine egne interesser, er det faktisk for sent at oprette en fuldmagt.

I tilfælde hvor det ikke er juridisk muligt at oprette en fuldmagt, kan det i stedet være mere aktuelt med et decideret værgemål.

Hvem kan vælges som fuldmægtig?

Du kan helt selv vælge, hvem der skal være den fuldmægtige. Det er selvfølgelig vigtigt, at du vælger en, som du er tryg ved og stoler på. I princippet kan du godt vælge at have flere fuldmægtige.

Det er dog ikke noget vi anbefaler, da der kan opstå uenigheder mellem de fuldmægtige, som potentielt kan føre til, at der ikke handles efter dine ønsker.

I stedet kan du indsætte en alternativ fuldmægtig, som kan overtage faklen i tilfælde af, at den oprindelige fuldmægtige ikke længere kan eller vil varetage opgaven.

Forskellige typer af fuldmagter

Hvis du skal lave en fuldmagt, er vigtigt at vide, hvilke typer der er at vælge imellem.

Overordnet set, findes der tre forskellige typer af fuldmagter.

Almindelig fuldmagt

I princippet er der tre underkategorier, når vi snakker om almindelige fuldmagter.

  • Du kan lave en fuldmagt begrænset til en enkelt handling. Eksempelvis at hente en pakke.
  • En vedvarende fuldmagt, der giver fuldmægtige vedvarende ret til at handle på ét særligt område, såsom økonomi eller personlige forhold.
  • En generalfuldmagt giver ret til at handle på alle tænkelige områder.

Fremtidsfulgmagt

Fremtidsfuldmagter kan både omfatte økonomiske og personlige forhold. I høj grad vil man kunne skræddersy indholdet, så det passer præcist til dine behov. Det smarte ved fremtidsfuldmagter er, at du kan lave den allerede nu, og så bliver den først sat i kraft i det øjeblik, at du ikke længere selv kan tage vare på dine personlige eller økonomiske forhold.

Det er en perfekt måde at sikre, at dine interesser vil blive varetaget ordentligt, hvis du skulle stå i den ulykkelige situation, at du ikke længere selv kan varetage dem.

Husk at du hos Jura-Docs.dk kan få lavet en fremtidsfuldmagt for bare 185 kr.

Digital fuldmagt

En digital fuldmagt giver fuldmægtige muligheden for at repræsentere dig i forbindelse med offentlige myndigheders digitale selvbetjeningsløsninger. Det kan eksempelvis være aktuelt, når der skal søges om offentlige ydelser såsom pension.

Hvordan skriver man en fuldmagt?

Når du laver en almindelig fuldmagt, er der faktisk ingen lovmæssige krav til udformningen af den. Det er dog anderledes med fremtidsfuldmagter, men det kan du læse mere om her.

Selvom der ingen lovmæssige krav er, er det dog stadig vigtigt, at fuldmagten er så præcis som muligt. Det vil sige, at du præcist skal angive, hvilke områder fuldmagten skal dække, så der ikke opstår tvivl. Hvis fuldmagten ikke er formuleret præcist nok, kan det være vanskeligt at vurdere præcist, hvad fuldmægtige må gøre på dine vegne.

Hvis du selv vil skrive fuldmagten, bør du som minimum have disse punkter med i fuldmagten:

  • Hvem er fuldmagtsgiver og fuldmægtige?
  • Hvad omfatter fuldmagten(Altså hvad skal fuldmægtige kunne gøre på fuldmagtsgivers vegne)?
  • Kan fuldmagten overdrages?
  • Hvornår træder fuldmagten i kraft?
  • Hvordan tilbagekaldes fuldmagten?

Hvornår træder en fuldmagt i kraft?

En ganske almindelig fuldmagt er klar til at træde i kraft, når den er underskrevet og dateret. Du kan dog også sagtens beslutte, at den først skal træde i kraft på et senere tidspunkt. Som tidligere nævnt, kan den kun træde i kraft, hvis fuldmagtsgiver er ‘ved sine fulde fem’, og i stand til at træffe fornuftige beslutninger, på det tidspunkt, hvor fuldmagten underskrives.

For at sikre dette, skal den underskrives foran to såkaldte vitterlighedsvidner eller en advokat. Enten vitterlighedsvidnerne eller en advokat skal således også underskrive en attestering af dette på selve fuldmagten.

Du kan slippe for advokat og vitterlighedsvidner, hvis du i stedet får fuldmagten underskrevet foran en notar. En notar er en embedsmand i den lokale byret, og den person vil attestere både din identitet og datoen for underskriften.

Hvis du har lavet en fremtidsfuldmagt, træder den jo først i kraft, når du ikke længere selv kan varetage dine interesser. Men for at selve fremtidsfuldmagten er gyldig, skal den først tinglyses, og efterfølgende underskrives foran en notar.

Hvis du ikke kan, eller ikke ønsker, at gøre det digitalt, kan du have en papirudgave med til Familieretshuset, hvor du kan indlevere og underskrive den ved personligt fremmøde.

Hvor længe gælder en fuldmagt?

Som udgangspunkt gælder en fuldmagt, indtil du trækker den tilbage igen. Men ligesom at du skal være ved dine fulde fem, når du i første gang underskriver fuldmagten, skal du også være det, når den eventuelt skal trækkes tilbage.

Hvis du har lavet en fremtidsfuldmagt, er den vedkendt foran en notar. Det betyder også, at hvis du skal lave ændringer i den, eller helt trække den tilbage, skal det også ske foran notar. Hvis fremtidsfuldmagten er sat i kraft af Famileretshuset, er det også dem, som vurderer om betingelserne for dine ændringer eller tilbagekaldelse er opfyldt.

Fuldmagter bortfalder, hvis der på et senere tidspunkt bliver lavet et værgemål på det område, som fuldmagten dækker. Ligeledes fuldmagten vil bortfalde, når fuldmagtsgiver går bort.