Skøde ved familiehandel – Få et overblik her

Har du et ønske om at overdrage en ejendom til et nært familiemedlem og vil du gerne undgå at blive fanget i en juridisk jungle? Familiehandler indeholder mange fordele og det kræver, at du opretter et skøde. Se fordelene ved familiehandel herunder og få hjælp til oprettelsen.

Bestil dit skøde lige her

Hvad er et skøde og hvad skal det indeholde?

Et skøde er et digitalt dokument, hvoraf det fremgår hvem der råder over ejerskabet af en fast ejendom. Med andre ord indeholder et skøde de centrale oplysninger om en handel af en fast ejendom.

Et klassisk skøde består af 4 grundlæggende elementer:

 1. Overtagelsesdatoen for ejendommen
 2. Købesummen ejendommen er handlet for
 3. Oplysninger om hvem køberen og sælgeren af ejendommen er
 4. Servitutter og panthæftelser som køber overtager

Dette dokument vil oftest blive lavet efter en mere omfattende aftale, der indeholder alle de vilkår, som køber og sælger bliver enige om ved handlen.

Læs også: Hvilke forskellige former for skøde er der?

Hvad er familiehandel ved skøde?

I de fleste situationer, når du handler med fast ejendom uanset om du vil sælge eller købe et hus spiller de normale markedskræfter ind. Dette indebærer, at sælger oftest vil sælge til den højest mulige pris og køber tilsvarende vil købe ejendommen til den lavest mulige pris. Derfor vil en sådan handel ske til den aktuelle markedspris.

I tilfælde hvor du handler med et familiemedlem kan du medmindre der foreligger særlige omstændigheder handle den faste ejendom i nogle tilfælde til enten 15-20% højere end den offentlige vurdering eller 15-20% lavere uden at blive beskattet. En særlig omstændighed kunne konkret være, at du har gennemrenoveret den faste ejendom, og derfor at den reelle markedspris er højere end den tidligere vurderet markedspris.

Hvilke typer fast ejendom kan du overdrage til familiemedlemmer?

Når det kommer til familiehandler dækker fast ejendom over mange forskellige typer af ejendomme. Derfor er det god mulighed for at overdrage din bolig til andre familiemedlemmer med gode fordele. Omfanget af boliger kunne eksempelvis være:

 • En lejlighed
 • Et sommerhus
 • Et almindeligt hus
 • Andelsboliger

Med hensyn til andelsboliger kan der dog gælder visse konkrete regler alt efter hvilken forening din andelsbolig tilhører, men som udgangspunkt er andelsboliger også omfattet af faste ejendomme. Af den grund kan du næsten uanset hvad du sidder i af fast bolig overdrage det med skattemæssige fordele til dine arvinger eller andre familiemedlemmer.

Hvad dækker betegnelsen 'familie' over ifølge SKAT?

Selve familiebegrebet i SKATs øjne er anderledes end hvad den klassiske betegnelse for familie er. Betegnelsen af et familiemedlem i en skattemæssig henseende er:

 • Børn
 • Stedbørn
 • Børnebørn
 • Forældre
 • Personer du har delt adresse med i min. 2 år

Dog har Tinglysningsretten en anden definition af familie, der ifølge dem også indebærer søskende, ægtefæller, beslægtede og sågar indgår termen "andre nærtstående" også.

Hvad er fordelene ved at lave familiehandel?

Familiehandel er en smart måde at tilgodese dine arvinger eller andre familiemedlemmer på og har visse mærkbare fordele:

 • Gaveafgift: For det første kan det give det enkelte familiemedlem et bedre grundlag for at overdrage en fast ejendom til et andet familiemedlem, da der kun er skattepligt på overdragelsen, hvis der fremgår særlige omstændigheder. Normalt vil en køber skulle betale en gaveafgift, hvis køber får en gevinst på handlen. Dette gælder dog normalt ikke ved familiehandler.
 • Arveafgift: Ligesom ved gaveafgiften skal du ved normalt betale en arveafgift af en ejendoms værdi. Ved familiehandler undgår du dog også arveafgiften. Dette kan også være en fordel, hvis den faste ejendom har været i familien i generationer, og du blot ønsker at sikre, at den forbliver i familien på en økonomisk fordelagtig måde.

Læs også: Hvad kan Jura-Docs også hjælpe dig med?

Hvad hjælper vi dig med i processen?

Vi hjælper dig med lige så lidt eller lige så meget som du måtte ønske. Du kan både bestille et nyt skøde, som du selv skriver eller få os til at udarbejde det for dig.

Udfyld formularen og bestil dit skøde her

Hvis du har yderligere spørgsmål i processen er du altid velkommen til at kontakte os her eller ringe til os på tlf. +45 42 90 13 00 samt sende en e-mail på [email protected] 

Vi ser frem til at hjælpe dig.