Gældsbrev skabelon: Juridisk rådgivning og hjælp til dokumenter

Står du overfor at skulle låne penge, eller har du planer om at låne penge ud? Så kan det være en løsning at oprette et gældsbrev. Få en dybere forståelse af, hvad et gældsbrev er, og se et eksempel på et gældsbrev for at få indblik i, hvad det bør indeholde. Hos Jura-Docs tilbyder vi en skarp pris på oprettelsen af gældsbreve.

Grundlæggende om gældsbreve

Et gældsbrev er en skriftlig aftale mellem en långiver og en låntager, hvor de definerer betingelserne for et lån. Ofte anvender man et gældsbrev til at låne penge af en ven eller et familiemedlem. Det er en juridisk bindende aftale, der sikrer, at låntager forpligter sig til at tilbagebetale det lånte beløb til långiver.

Gældsbrevet kan blandt andet angive det skyldige beløb, forfaldsdatoen og oplysninger om rentesatsen og eventuelle omkostninger i forbindelse med lånet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at et gældsbrev har retlig gyldighed, og hvis låntager ikke overholder betalingsforpligtelsen, kan långiver tage retslige skridt for at inddrive det skyldige beløb. Derfor er det afgørende at låne penge fra en pålidelig person og være fuldt forpligtet til at tilbagebetale lånet.

Læs mere om gældsbreve samt dets fordele og ulemper

Udarbejdelse af gældsbrevet

Der er ingen formkrav til et gældsbrev, men det skal selvfølgelig beskrive betingelserne for lånet, fx. om lånet er afdrags- og rentefrit. Ved oprettelse af gældsbrevet skal man derfor huske at indarbejde alle relevante informationer og dermed sikre, at alle juridiske krav opfyldes. Herunder kan du se nogle af de vigtigste og typiske elementer, man skal have med:

 • Information om de involverede parter.
 • Lånebeløbet og renteforhold: Lånebeløbet bør altid fremgå af dit gældsbrev. På den måde er der ikke nogen tvivl om, hvad der skyldes. Udover lånebeløbet bør eventuelle renter og rentetilskrivninger fremgå.
 • Lånets løbetid: En anden afgørende ting at inkludere i dit gældsbrev er lånets løbetid. Det vil sige, den dato hvor lånet er trådt i kraft samt den dato hvor pengene skal være betalt tilbage (hvis der er fastsat en betalingsfrist).
 • Betingelser i tilfælde af misligholdelse: I et gældsbrev bør det også fremgå, hvad konsekvenserne vil være, hvis lånet misligholdes.
 • Tvangsfuldbyrdelse: En sidste ting, der bør fremgå af gældsbrevet, er reglerne for tvangsfuldbyrdelse. Dette omfatter kort sagt, hvordan långiveren kan inddrive lånet.
 • Underskrift af begge parter for gyldighed

At udarbejde dokumentet korrekt fra starten af kan forhindre mange konflikter.

Et godt gældsbrev inkluderer desuden information om, hvordan parterne kan imødekomme ændringer i låneforholdet, hvilket øger aftalens fleksibilitet og gensidige forståelse.

Opret et gældsbrev for 245 kr. hos Jura-Docs

Ek­sem­pel på gælds­brev

Herunder kan du se et eksempel på hvad et gældsbrev skal indeholde:

Denne låneaftale indgås mellem

Lån­gi­ver

 • Navn: 
 • Adres­se: 

og

Lån­ta­ger

 • Navn: 
 • Adres­se: 

Hvor der aftales at långiver yder et lån til Lån­gi­ver under be­tin­gel­ser­ne:

 • Lån­gi­ver skal yde XXXXX kr. til låntager som lån.
 • Lånet udbetales d. (dato).
 • Lånet skal ud­be­ta­les ved ban­ko­ver­før­sel til konto: xxxxxxxxxxx i bank xxxxxx. 
 • Lånet er rente- og afdragsfrit.
 • Lån­gi­ver kan til enhver tid kræve, at lånet til­ba­ge­be­ta­les til fulde.
 • Låntager kan til enhver tid indfri gælden helt eller delvist uden varsel.
 • Lånet forfalder ved långivers død.
 • Gældsbrevet forældes 10 år efter lånets udbetaling, medmindre andet aftales.
 • Gældsbrevet kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse.
 • Dette gælds­brev skal un­der­skri­ves i to ek­sem­pla­rer. Hver part be­hol­der en kopi.

Un­der­skrift

Dato og adres­se                                           Dato og adres­se

Lån­gi­ver                                                          Lån­ta­ger

Ting man skal være opmærksom på ved oprettelse af et gældsbrev

Når du opretter et gældsbrev, er der flere vigtige punkter, du skal være opmærksom på:

 1. Långivers bortgang: Hvis långiver dør, skal lånet tilbagebetales med det samme. Det er derfor vigtigt at have en plan for, hvordan du vil håndtere denne situation.
 2. Forældelse efter 10 år: Lånet forældes efter 10 år. Det betyder, at hvis du ikke i løbet af ti år har betalt af på lånet (eller på anden måde tilkendegivet, at der eksisterer et låneforhold), kan du ikke længere blive tvunget til at betale det. For at undgå dette, skal lånet fornyes hvert 10. år.
 3. Juridisk bindende: Et gældsbrev er et juridisk bindende dokument. Det betyder, at du er juridisk forpligtet til at betale lånet tilbage. Hvis du ikke gør det, kan långiver tage retslige skridt for at få pengene tilbage.
 4. Rentesats og omkostninger: Gældsbrevet skal indeholde oplysninger om rentesatsen og eventuelle omkostninger i forbindelse med lånet. Det er vigtigt at forstå disse omkostninger, før du underskriver gældsbrevet.
 5. Tillid til långiver: Du skal kun låne penge fra en person, du har tillid til. Hvis du ikke har tillid til personen, kan det være en god idé at finde en anden långiver.

Hvad koster det at lave et gældsbrev hos Jura-Docs?

Prisen for at få udarbejdet et gældsbrev afhænger af, hvem man får til at udarbejde gældsbrevet. Advokater tager tit en høj pris for det, mens en juridisk rådgiver gør det billigere.

Hos Jura-Docs koster et gældsbrev 245 kr. hvis du selv vælger at udfylde vores formular online.

Vil du gerne have Jura-Docs til at udarbejde gældsbrevet, er prisen 1.495 kr.

Et gældsbrev skal modsat andre typer lån ikke tinglyses, stemples eller lignende, så omkostningerne er ikke så store. Det eneste du skal gøre, er at udfylde gældsbrevet, få det underskrevet og derefter overføre eller modtage lånebeløbet.

Du er altid velkommen til at kontakte Jura-Docs for yderligere info omkring gældsbreve eller andre juridiske spørgsmål. Kontakt os på tlf. 42 90 1300 eller mail [email protected].