Hvad er en fremtidsfuldmagt? Se 4 grunde til at lave en nu

Har du hørt, at det kan være vigtigt at have en fremtidsfuldmagt, hvis der pludselig sker noget? I så fald er det rigtigt. Med en fremtidsfuldmagt kan du sikre dine tætteste relationer. Læs mere herunder om hvad fremtidsfuldmagter er, og hvorfor det er vigtigt at have en.

Opret en fremtidsfuldmagt lige her

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der giver en person beføjelse til at varetage en anden persons anliggender, hvis fuldmagtsgiveren på et tidspunkt ikke selv er i stand til at tage stilling til disse blandt andet pga. sygdom.

En fremtidsfuldmagt kan f.eks. bruges til at bestemme, hvem der skal varetage dine økonomiske anliggender, boligforhold, sundheds- og plejeanliggender mv., hvis du på et tidspunkt har en svækket evne til at varetage dette ansvar. Fremtidsfuldmagten træder kun i kraft, når du ikke længere er i stand til at tage stilling til anliggender, f.eks. på grund af en nedsat fysisk eller psykisk formåen.

Det er vigtigt at huske, at en fremtidsfuldmagt ikke erstatter den almindelige fuldmagt, og at den kun træder i kraft, hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til at tage stilling til dine anliggender. Derfor er det en god ide at lave en fremtidsfuldmagt, mens du stadig har fuld rådigheds- og handleevne, så du kan være sikker på, at din ønsker opfyldes i fremtiden.

Læs mere om fremtidsfuldmagter her

Hvad skal en fremtidsfuldmagt indeholde?

En fremtidsfuldmagt skal indeholde en række oplysninger om den person, der udsteder fuldmagten, og om den person, der skal være fuldmægtig. Derudover skal en fremtidsfuldmagt indeholde en række bestemmelser om, hvilke anliggender den fuldmægtige skal have beføjelse til at varetage for udstederen, og om hvilke beføjelser den fuldmægtige skal have.

Nedenfor er en liste over de oplysninger og bestemmelser, der som minimum bør indgå i en fremtidsfuldmagt:

  1. Oplysninger om den som udsteder: Navn, adresse og CPR-nummer.
  2. Oplysninger om den fuldmægtige: Navn, adresse og CPR-nummer.
  3. Varetagelse af interesser: Dette kan f.eks. være økonomiske anliggender, boligforhold, sundheds- og plejeanliggender, kontakt til offentlige myndigheder mv. Det er vigtigt at være så specifik som muligt, så der ikke er tvivl om, hvad den fuldmægtige har beføjelse til at tage stilling til.
  4. Den fuldmægtiges beføjelser: Det er også væsentligt at være præcis med hvilke beføjelser dine fuldmægtige har til at træffe beslutninger på dine personlige vegne, at indgå aftaler og at foretage dispositioner over din formue. Det er også en god idé at angive, om den fuldmægtige skal have beføjelse til at træffe beslutninger i samarbejde med andre personer eller udelukkende efter eget skøn.

Læs også: Hvem er Jura-Docs?

Kan alle lave en fremtidsfuldmagt?

Ja, alle kan i princippet lave en fremtidsfuldmagt. Dog er der et krav om, at du er myndig og har fuldt rådigheds- og handleevne, når en fremtidsfuldmagt skal oprettes. Det vil sige, at man skal være fyldt 18 år og ikke være under værgemål eller anden form for beskyttelse af sin person. Du skal med andre ord kunne handle fornuftsmæssigt samt vide og forstå præcist, hvad du skriver under på.

Se vores priser her

4 gode grunde til at lave en fremtidsfuldmagt

1. Sikre, at dine ønsker bliver fulgt

En fremtidsfuldmagt giver dig mulighed for at bestemme, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til at tage stilling til spørgsmål om f.eks. økonomi, bolig, sundhed og pleje. På den måde kan du være sikker på, at dine ønsker og præferencer bliver fulgt, selv hvis du ikke selv har evnen til at træffe beslutninger.

2. Undgå tvister

En fremtidsfuldmagt kan hjælpe med at undgå tvister mellem familiemedlemmer eller andre pårørende om, hvad der skal ske med dig og dine anliggender, hvis du ikke selv er i stand til at tage stilling.

3. Spare tid og penge

Hvis der opstår tvister om, hvad der skal ske med dig og dine anliggender, kan det tage lang tid og være dyrt at løse dem. En fremtidsfuldmagt kan hjælpe med at spare tid og penge ved at forhindre, at sådanne tvister opstår. Dette betyder også, at en fremtidsfuldmagt med klart og præcist indhold kan spare dig for fremtidige retlige sager og afgørelser.

4. Spare din pårørende for besvær

Hvis du ikke har lavet en fremtidsfuldmagt, kan det være svært for dine pårørende at tage stilling til spørgsmål om f.eks. økonomiske forhold, bolig, sundhed og pleje på dine vegne. En fremtidsfuldmagt kan hjælpe med at spare dine pårørende for dette besvær ved at bestemme, hvem der har adgang til at varetage dine interesser.

Derfor er det en god ide at lave en fremtidsfuldmagt, mens du stadig har fuld rådigheds- og handleevne, så du kan være sikker på, at dine ønsker bliver fulgt.

Læs også: Hvad kan Jura-Docs også tilbyde?

Har du spørgsmål til hvordan du laver en fremtidsfuldmagt?

Er du stadig i tvivl om, hvordan du skal lave en fremtidsfuldmagt, eller sidder du med nogle mere generelle spørgsmål til, hvad en fremtidsfuldmagt er?

Så kan du altid ringe til os på tlf. +45 42 90 13 00 eller skrive til os på [email protected].

Du kan også oprette din egen fremtidsfuldmagt lige her

Vi ser frem til at hjælpe dig hele vejen gennem processen.