Kombinationssæreje: Få det største udbytte af din formue

Som ægtefæller er det vigtigt at overveje, hvordan jeres formue skal fordeles - særligt i tilfælde af skilsmisse, eller hvis en af jer går bort. Den mest populære form for særeje blandt danske ægtepar er kombinationssæreje. Men hvad er kombinationssæreje egentlig, og hvorfor kan det være en god idé at overveje? 

Udgangspunktet for alle ægtepar

Når man indgår i et ægteskab, bliver man automatisk omfattet af et formuefællesskab, som betyder ligelig fordeling af ejendom og formue både i tilfælde af skilsmisse, separation eller dødsfald. Der kan dog være situationer, hvor man ønsker at beskytte sin formue og ejendele helt eller delvist, for eksempel på grund af forskellige indkomstniveauer eller særbørn. I disse tilfælde kan kombinationssæreje være det rette valg for en. Hvis man ønsker noget andet end formuefællesskab, er det nødvendigt at oprette en ægtepagt.

Læs mere om ægtepagt her

Hvad er kombinationssæreje?

Kombinationssæreje er en form for særeje, hvor man kombinerer formuefællesskab med særeje. Det betyder, at hvis en ægtefælle ejer noget, som vedkommende har gjort til sit særeje, vil det ikke indgå i den fælles formue. Kombinationssæreje er den mest anvendte særejetype i Danmark, da den både er egnet til ægtepar, der enten kommer ud for en skilsmisse, eller at den ene går bort.

Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje

Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje er den korrekte juridiske betegnelse for denne særejeform. Navnet skyldes, at den længstlevende ægtefælle vil blive begunstiget af førstafdødes aktiver på bedste vis.

Den længstlevendes formue bliver nemlig til fuldstændigt særeje, mens den afdøde ægtefælles formue vil indgå i formuefællesskabet. Dette betyder, at den længstlevende vil eje sin egen formue samt halvdelen af førstafdødes formue, hvor den resterende halvdel vil blive fordelt blandt afdødes arvinger. Herved sikrer man, at længstlevende kommer til at modtage mest muligt, i modsætning til hvis der ikke indgås en ægtepagt om særeje.

Ved skilsmisse

Kombinationssæreje er også en fordel at have i tilfælde af skilsmisse. Her gælder nemlig det samme som ved skilsmissesæreje. Nemlig at ægteparrets formuefællesskab ved skilsmisse, bliver ophævet, således at man kan få lov til at beholde ens egen formue i stedet for at skulle dele den.

Vælger I som ægtepar at lave en aftale om kombinationssæreje, skal dette nedskrives i en ægtepagt og derefter tinglyses for at blive gyldigt.

Opret en ægtepagt med særeje her

Hvor meget af formuen skal omfatte særeje?

Ved oprettelse af kombinationssæreje tager man selv stilling til, hvor stor en del af ens ejendele og formue, der skal være særeje. Hos Jura-Docs har vi erfaret, at ægtepar typisk vælger et af følgende fire omfang af deres særeje:

  1. Ægteparret har valgt, at alt skal omfattes af særeje.
  2. Ægteparret har valgt, at alt inden ægteskabets indgåelse omfattes af særeje.
  3. Ægteparret har valgt, at udvalgte ejendele og beløb omfattes af særeje.
  4. Ægteparret har valgt, at større beløb som arveforskud og pengegaver omfattes af særeje.

Læs mere om hvor meget der bør være særeje her

Fordelen ved kombinationssæreje

Kombinationssæreje er en form for ægtepagt, hvor ægtefællerne kan vælge at dele deres formue på en bestemt måde. Fleksibilitet er en stor fordel ved kombinationssæreje i forhold til andre former for ægtepagter.

Ægtefællerne har nemlig større fleksibilitet i forhold til at dele deres formue. De kan vælge at dele deres formue på en måde, der passer til deres individuelle behov og ønsker. Dette kan være særligt relevant i tilfælde, hvor ægtefællerne har forskellige indkomstniveauer eller særbørn.

Er du i tvivl om arvelovens regler, kan du finde dem her.

Opret din ægtepagt hos Jura-Docs og få den nødvendige rådgivning

Kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje - hvad er bedst?

Når man stifter ægteskab, indgår man ofte en form for formueordning med sin ægtefælle. Her kan man vælge mellem to typer af ægtepagter, nemlig kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje. Men hvad er egentlig forskellen på de to typer af særeje, og hvad er bedst for dig og din ægtefælle?

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at kombinationssæreje og fuldstændigt særeje er to forskellige måder at fastsætte, hvordan formueforholdene mellem ægtefællerne skal være i tilfælde af skilsmisse eller et dødsfald.

Kombinationssæreje

Med kombinationssæreje kan ægtefællerne vælge, at visse dele af deres fælles formue i stedet skal være særeje.

Hvis ægtefællerne bliver skilt, vil den fælles formue blive delt ligeligt mellem dem, mens deres særeje kun tilfalder ægtefællen selv.

Går en af ægtefællerne bort, vil afdødes særeje blive til fælleseje og derved sørger man for, at længstlevende kan udtage mest muligt af afdødes formue. Desuden har længstlevende også mulighed for at sidde i uskiftet bo efter afdøde. Samtidig vil den længstlevende ægtefælles formue være særeje, hvilket betyder, at den kan holdes ude af delingen.

Læs om uskiftet bo her

Fuldstændigt særeje

Fuldstændigt særeje betyder, at hver ægtefælle har sin egen formue, som ikke skal deles. Det vil sige, at alt, hvad ægtefællerne har gjort til særeje, er fuldstændigt adskilt.

Ved skilsmisse vil der således ikke være nogen fælles formue at dele, men hver ægtefælle tager sin egen formue med ud af ægteskabet.

Ved dødsfald vil den længstlevende ægtefælle kun modtage sin arv af førstafdødes formue, dvs. enten efter arvelovens regler eller efter, hvad der er bestemt i et eventuelt testamente. 

Læs om testamente for ægtefæller her

Hvad skal vi vælge? 

Hvad der er bedst, afhænger af jeres individuelle situation og ønsker. Hvis I ønsker at jeres formuer ikke skal deles ved skilsmisse, men samtidig at sikre hinanden bedst muligt ved dødsfald, så skal I vælge kombinationssæreje.

Ønsker I derimod at have fuldstændig kontrol over jeres egne formuer - også ved dødsfald, så kan fuldstændigt særeje være det rigtige valg for jer.

Det er vigtigt at tage højde for både fordele og ulemper ved begge typer særeje, før man beslutter sig for en formueordning. Det kan være en god idé at søge professionel rådgivning hos en advokat eller juridisk ekspert for at træffe den bedste beslutning for jeres personlige situation.

Kontakt Jura-Docs for gratis rådgivning

Få professionel vejledning hos Jura-Docs

Uanset hvilken type særeje I vælger, er det vigtigt at tage højde for jeres individuelle situation og ønsker. Vi hjælper med professionel rådgivning, så I kan træffe den bedste beslutning. 

Kontakt os i dag og lad os hjælpe jer med at sikre jeres økonomiske fremtid.