Pårørende fuldmagt eller fremtidsfuldmagt: Hvad er forskellen?

At have en fuldmagt er en god måde at sikre, at dine ønsker bliver respekteret, hvis du ikke selv er i stand til at træffe beslutninger. Dette kan både gøres ved en pårørende fuldmagt og en fremtidsfuldmagt, men hvad er forskellen på disse to typer? Få svaret herunder.

Opret din egen fremtidsfuldmagt lige her

Hvad er en pårørende- og fremtidsfuldmagt?

Pårørendefuldmagter og fremtidsfuldmagter er begge dokumenter, der giver en anden person lov til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand til det. Det kan være, hvis du er syg eller ikke er i stand til at tage vare på dine egne interesser. Fælles for begge typer af fuldmagter er, at de først træder i kraft, når fuldmagtsgiveren er ude af stand til at træffe beslutninger.

Formålet med både en pårørende fuldmagt og en fremtidsfuldmagt er, at de begge varetager de interesser, som du har bestemt ved denne fuldmagt. Du kan med andre ord beslutte, hvem der skal tage vare på dine økonomiske forhold, hvis du en dag selv bliver ude af stand til netop det.

Læs også: Hvad er Jura-Docs?

Hvad vil både en pårørende fuldmagt og en fremtidsfuldmagt typisk indeholde?

Begge typer af fuldmagter har mange lighedstræk og har reelt kun få afgørende forskelle. Af den grund indeholder begge typer også mange af de samme elementer såsom:

 • Oplysninger om fuldmagtsgiveren
 • Oplysninger om de(n) fuldmægtige
 • Omfanget af fuldmagten
 • Hvorvidt der skal være honorar til den fuldmægtige
 • Om den fuldmægtige skal kunne give gaver

Hvad må en pårørende fuldmagt og en fremtidsfuldmagt ikke indeholde?

En pårørende fuldmagt og en fremtidsfuldmagt giver den person, som du har givet fuldmagt til, lov til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis du er ude af stand til det. Det kan være mange indgribende beslutninger, og derfor er der også nogle områder, som dine fuldmægtige ikke må røre ved. Her ser du 3 af dem:

 1. Oprettelse af testamente: Dine fremtidsfuldmægtige kan for eksempel ikke oprette et testamente på dine vegne, når du ikke kan varetage dine økonomiske interesser. Hensynet bag dette er, at dine fremtidsfuldmægtige ofte selv vil indgå som arvinger, og dermed kan de tilgodese sig selv over andre arvinger.
 2. Indgåelse af ægteskab: Der er også nogle meget vidtgående beslutninger, som en fremtidsfuldmagt ikke må indeholde. Herunder at dine fremtidsfuldmægtige må indgå et ægteskab på dine vegne. En oprettelse af ægteskab på andres vegne er der både nogle etiske problemstillinger ved samt at en indgåelse af ægteskab også vil rykke på arvefordelingen.
 3. Afskæring af sociale forhold: Et andet element som dine fremtidsfuldmægtige ikke må ændre på dine sociale relationer til andre familiemedlemmer. Når du opretter en fremtidsfuldmagt kan du dermed have en sikkerhed for, at dine sociale relationer stadig varetages og ikke bliver skåret væk.

Læs også: Hvad kan Jura-Docs også tilbyde?

Hvem må oprette en fremtidsfuldmagt?

Det er ikke alle, der kan oprette en fremtidsfuldmagt. Der er nogle grundlæggende krav til, at du kan oprette en sådan fuldmagt:

 1. Du skal være fyldt 18 år og dermed være myndig før du må oprette en fremtidsfuldmagt
 2. Hvis du er under værgemål må du ikke oprette en fremtidsfuldmagt
 3. Du skal være i stand til at handle fornuftsmæssigt habilt og du må ikke have en svækket forståelse af dokumentets betydning.

Læs mere om fremtidsfuldmagter her

Hvad er forskellen på en pårørende fuldmagt og en fremtidsfuldmagt?

Det er et godt spørgsmål, som mange står overfor, når de skal beslutte, hvordan de bedst muligt kan sikre sig selv og deres familie. Den helt store og afgørende forskel mellem en pårørende fuldmagt og en fremtidsfuldmagt er, at en pårørende fuldmagt ikke registreres ved oprettelsen af fuldmagten. Af den grund vil den i princippet kunne afvises, når du kommer i en situation, hvor du ikke kan varetage dine egne interesser.

Ved en fremtidsfuldmagt er du derimod bedre stillet, da den registreres i Fremtidsfuldmagtsregistret. På den måde sikrer du, at dit ønske om at dine nærmeste skal overtage dine økonomiske forhold træder i kraft, når du ikke selv er i stand til det. Praktisk fungerer det på den måde at de personer, som du har som fuldmægtige, får Familieretshuset til at aktivere din fremtidsfuldmagt. Når denne er aktiveret kan de begynde at varetage dine interesser.

Derfor vil det i praksis give bedst mening at oprette en fremtidsfuldmagt, da du på den måde er sikker på at få dine ønsker opfyldt, hvorimod der er en vis usikkerhed forbundet med en pårørende fuldmagt.

Har du spørgsmål til hvordan du laver en fremtidsfuldmagt?

Hos Jura-Docs kan du nemt og hurtigt oprette en fremtidsfuldmagt. Samtidig sparer du mange penge i modsætning til, hvis du vil have en dyr advokat til at lave din fremtidsfuldmagt.

Opret din egen fremtidsfuldmagt lige her

Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål kan du altid kontakte os på tlf. +45 42 90 13 00 eller skrive til os på [email protected].