Vigtige testamente-regler du skal kende i 2023

Et testamente er et dokument, der giver dig mulighed for at bestemme præcis, hvordan dine ejendele skal fordeles, når du går bort. Det er en god måde at sikre dig, at alle dine ønsker bliver respekteret. I denne artikel giver vi et overblik over det generelle omkring et testamente og hvilke regler, der gælder for det, så du kan få et mere klart billede af, hvordan du kan regulere din arv.

Hvorfor skal jeg lave et testamente?

Et testamente er et vigtigt dokument, hvor du har mulighed for at bestemme præcis, hvordan fordelingen af dine ejendele og formue skal være, efter du er gået bort. Det sikrer altså, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine ejendele går til de personer, som du har nedskrevet i dit testamente. Det er desuden også en god måde at undgå, at der opstår uenigheder mellem dine arvinger om hvem, der skal arve hvad.

Læs mere om oprettelse af testamente her

Hvilket testamente skal jeg oprette?

Der skelnes mellem tre forskellige typer af testamenter. Nemlig notartestamentet, vidnetestamentet og indbotestamentet. Gør dig klogere på, hvilket testamente du skal oprette herunder.

1. Notartestamente

Notartestamentet er det mest almindelige testamente, da det også er det mest sikre. Et notartestamente underskrives foran en notar, som er en embedsmand fra byretten. Herved gøres det meget vanskeligt at anfægte testamentet, hvilket betyder, at arvingerne har svært ved at få det erklæret ugyldigt.

Desuden laver notaren en kopi af testamentet, som bliver gemt i Centralregistret for Testamenter, så skifteretten automatisk får besked om, at der er oprettet et testamente, når den person, der har lavet det, går bort. Dette fjerner risikoen for, at testamentet bliver væk eller forsvinder på anden vis.

2. Vidnetestamente

Forskellen på et vidnetestamente og et notartestamente er, hvordan det gyldiggøres. Når vidnetestamentet er færdigt og klar til underskrivelse, skal du mødes med dine to udvalgte personer, der fungerer som vidner. Med en underskrift fra dem begge bekræfter de, at du har været i stand til at oprette testamentet.

Dine vidner skal dog udvælges ud fra bestemte retningslinjer. De skal være myndige og må samtidig ikke have nogen personlige interesser i dit testamente. Du må altså ikke have nogen af dine arvinger eller personer i relation til dem til at bevidne underskrivelsen af dit testamente.

Det er desuden vigtigt at nævne, at et vidnetestamente ikke automatisk kommer frem, når testatoren går bort. Det er i modsætning til notartestamentet nemlig ikke gemt i Centralregistret for Testamenter.

3. Indbotestamente

Et indbotestamente svarer til et tillægstestamente til et af de to forrige typer testamenter. Det er beregnet til dig med genstande, der indeholder en vis affektionsværdi, som du gerne vil overdrage til bestemte personer. Er der tale om genstande, som har en ikke ubetydelig økonomisk værdi, så skal fordelingen heraf stå i et egentligt testamente.

Der findes faktisk ingen formkrav til et indbotestamente, men du anbefales selvfølgelig at oprette et officielt dokument, så du og dine arvinger nemmere kan have et overblik over det.

Hvad er reglerne for oprettelsen af et testamente?

 • Ved underskrift af testamente. Hvis du ønsker at oprette et testamente, skal du overholde nogle formelle krav, som er beskrevet i arveloven. Et notartestamente skal for eksempel underskrives foran en notar, mens to vitterlighedsvidner skal underskrive et vidnetestamente.

 • Tvangsarvinger. Hvis du har børn og/eller en ægtefælle, vil de være dine tvangsarvinger. Ønsker du, at fordelingen af din formue skal lyde anderledes end arvelovens regler, skal du oprette et testamente.

Opret dit testamente her

 • Råderet. Afhængig af din familiestruktur, har du råderet over forskellige procentdele af din formue, når du opretter et testamente.

Har du børn eller en ægtefælle og opretter et testamente, har du råderet over 75 procent af din formue. De resterende 25 procent af formuen er tvangsarv og skal fordeles ligeligt mellem dine tvangsarvinger.

Hvis du ikke har børn eller lever i et papirløst samliv, så kan du bestemme over hele din formue.

Arvelovens regler for forskellige familiestrukturer

Afhængig af din familiestruktur gælder der forskellige arveregler. Ofte ønsker folk at fordele deres arv anderledes end den bliver ud fra arvelovens regler, og så skal der oprettes et testamente. Du kan læse kort om nogle af de 10 forskellige familiestrukturer og hvilke arveregler, der gælder herunder:

 • Ægtefæller med fælles børn: Den længstlevende af jer vil arve 50% af den førstafdødes formue, mens de resterende 50 % vil blive fordelt ligeligt mellem den førstafdødes børn.

 

 • Ægtefæller uden børn: Den længstlevende af jer har arveretten til alt fra den førstafdøde.

 

 • Ugifte samlevende uden børn: Du og din samlever vil ikke kunne arve noget fra hinanden, uanset hvor længe I har boet sammen. Arven vil derfor gå til den afdødes familie. Hvis I som samlevere ønsker at arve fra hinanden, skal I oprette et testamente.

 • Ugifte samlevende med fællesbørn: Du og din samlever vil ikke arve fra hinanden, medmindre I har oprettet et testamente, der siger andet. Hvis der ikke er oprettet et testamente, går den afdødes arv udelukkende til vedkommendes børn.

 • Alene med børn: Når du går bort, vil dine børn arve hele din formue ligeligt.

 

 • Alene uden børn: Når du går bort vil din familie arve hele din formue. Afhængig af hvem der stadig lever, vil de arve i følgende rækkefølge: Først dine forældre, derefter søskende, dernæst niecer/nevøer og til sidst dine bedsteforældre. Hvis du ikke har nogen slægtninge på daværende tidspunkt, kan din formue tilfalde staten.

Hvis du er interesseret i at læse mere om arvereglerne for de seks familiestrukturer eller læse om de sidste fire, så se mere her.

Hvad skal jeg gøre for at oprette et testamente?

Hvis du ønsker at oprette et testamente kan du følge de fire nedenstående trin.

 • Først og fremmest skal du overveje, hvilke ønsker du har for dine ejendele og hvem du ønsker at give dem til.
 • Når du har gjort det, skal du finde en advokat/jurist, der kan hjælpe dig med at skrive testamentet. Advokaten/juristen vil hjælpe dig med at udfylde de nødvendige dokumenter og sikre, at testamentet er lovligt og gyldigt.
 • Når du har skrevet testamentet, skal du enten underskrive testamentet foran en notar (notartestamente) eller underskrive det foran to vidner, der er over 18 år. Vidnerne skal også underskrive testamentet (vidnetestamente).
 • Når testamentet er underskrevet, skal du sørge for at opbevare det et sikkert sted. Det er vigtigt, at du opdaterer testamentet, hvis dine ønsker ændrer sig.

Kontakt os i dag

Er du endnu ikke afklaret med, om du vil oprette et testamente eller hvilket testamente du gerne vil oprette, kan du finde gode råd og vejledning hos jura-docs.dk.

Ellers er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 42901300 eller skrive en mail til os på [email protected]