Fremtidsfuldmagt Ægtefæller: Sådan sikrer du dig og din ægtefælles fremtid

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt sikrer du, at du og din ægtefælle har styr på hinandens fremtid. Den gør det muligt for din ægtefælle at tage beslutninger omkring din økonomi, sundhed og andre personlige anliggender, hvis du en dag skulle opleve sygdom, der gør dig handlingslammet. 

Hvis du ønsker at få styr på din fremtid, så overvej at oprette en fremtidsfuldmagt hos Jura-Docs.dk.

Tre gode grunde til at oprette en fremtidsfuldmagt

 1. Lettere for dine pårørende: Først og fremmest gør det situationen lettere for dine pårørende. Hvis du ikke har en fremtidsfuldmagt, kan det være svært for dine pårørende at håndtere dine økonomiske og personlige forhold, hvis du en dag ikke længere er i stand til det. Med en fremtidsfuldmagt kan du være sikker på, at dine pårørende vil have de nødvendige retlige beføjelser til at håndtere dine forhold.
 2. Du bestemmer selv: Derudover bestemmer du selv, hvem der skal stå for dine personlige og økonomiske forhold, i modsætning til at få beskikket en værge.
 3. Fri disponering for eksperter: Endelig er en fremtidsfuldmagt digital og offentlig, så når den først er aktiveret, kan f.eks. læger, apoteker, og retten se, at dine fuldmægtige disponerer på dine vegne.

Opret din fremtidsfuldmagt lige her

Hvorfor skal jeg oprette en fremtidsfuldmagt sammen med min ægtefælle?

En fremtidsfuldmagt for ægtefæller er en dokumenteret aftale, der giver den ene ægtefælle ret til at handle på vegne af den anden ægtefælle. Aftalen træder først i kraft, hvis den ene ægtefælle bliver ude af stand til at handle på egen hånd. Det er en stor fordel for begge ægtefæller at oprette en fremtidsfuldmagt.

 • Eksempel på et ægtepar uden en fremtidsfuldmagt: Sofie og Gustav er gift og bor sammen i et parcelhus. En dag kommer Sofie pludselig ud for en alvorlig bilulykke, som resulterer i, at hun får en hjerneskade og ikke længere kan underskrive vigtige papirer eller lignende. Da parret ikke har oprettet en fremtidsfuldmagt, kan Gustav ikke sælge deres bolig uden Sofies underskrift, så de kan flytte til et mere velegnet sted for Sofie.
 • Forklaring på eksempel: I dette tilfælde havde det have været en stor fordel, hvis Sofie og Gustav havde oprettet en fremtidsfuldmagt, før Sofie kom ud for sit biluheld. Fremtidsfuldmagten ville have givet Gustav lov til at træffe beslutninger og handle på Sofies vegne, hvilket ville have gjort det muligt for dem at sælge deres bolig og flytte til noget mere passende for Sofie.
 • Eksempel på et ægtepar med en fremtidsfuldmagt: Anna og Lars er gift og bor sammen i en lejlighed. En dag bliver Lars meget syg og handlingslammet og skal sidde i kørestol resten af sit liv. Heldigvis har parret oprettet en fremtidsfuldmagt, som giver Anna lov til at træffe beslutninger og handle på Lars' vegne. Det gør det muligt for dem at sælge lejligheden og flytte til et mere passende hus, hvor Lars kan komme rundt med sin kørestol.
 • Forklaring på eksempel: I dette eksempel har Anna og Lars forberedt sig på, at en situation som Lars' kunne opstå og derfor oprettet en fremtidsfuldmagt, før Lars blev syg. Dette viser, hvor vigtigt det er at have en fremtidsfuldmagt, da det kan gøre det lettere at håndtere lignende situationer, som man ikke altid kan forudse.

Er det nødvendigt, at jeg indsætter min ægtefælle i fremtidsfuldmagten?

Det er vigtigt, at begge ægtefæller har lov til at træffe beslutninger og handle på hinandens vegne, hvis den ene bliver handlingslammet.

Dette gælder især, hvis du og din ægtefælle ejer en ejendom sammen, da det kan være vanskeligt at sælge eller administrere uden begge ægtefællers underskrift.

Hvis din ægtefælle bliver dement eller syg på anden vis, er det også rigtig godt at have oprettet en fremtidsfuldmagt, således du kan træffe beslutninger på din ægtefælles vegne.

Bliver du en dag for syg til at administrere din formue og har oprettet en fremtidsfuldmagt, vil din ægtefælle have fri adgang til formuen. Din ægtefælle behøver derfor ikke at holde sin egen formue adskilt fra din formue, og din ægtefælle skal ikke til at ansøge Familieretshuset om tilladelse til brug af dine penge.

Se også: Samlevertestamente

Kan min ægtefælle og jeg nøjes med én fremtidsfuldmagt for os begge?

Det er vigtigt, at begge ægtefæller har deres egen fremtidsfuldmagt, så begge har lov til at træffe beslutninger og handle på hinandens vegne. Det er dermed ikke muligt at lave en gensidig fremtidsfuldmagt for ægtefæller og der skal derfor oprettes to selvstændige fremtidsfuldmagter, selvom de indeholder de samme bestemmelser.

Hvis I har tænkt jer at oprette fremtidsfuldmagter til hinanden, bør I også overveje at have en subsidiær fuldmægtigt. Altså en tredje person, der kan træde til som fuldmægtig, hvis i ikke selv er i stand til det grundet sygdom eller, at en af jer går bort. På denne måde sikrer i, at jeres fremtidsfuldmagt fortsat er gyldig.

Hvad er de mest almindelige bestemmelser i en fremtidsfuldmagt for ægtefæller?

De mest almindelige bestemmelser i en fremtidsfuldmagt for ægtefæller omfatter:

 • Retten til at handle på vegne af den anden ægtefælle i økonomiske og juridiske anliggender
 • Retten til at træffe beslutninger om sundhedspleje på vegne af den anden ægtefælle
 • Retten til at administrere den anden ægtefælles ejendom
 • Retten til at træffe beslutninger om den anden ægtefælles begravelse

Det er vigtigt at huske, at en fremtidsfuldmagt for ægtefæller kun er gyldig, hvis den er underskrevet og noteret af en notar.

Læs om aktivering af fremtidsfuldmagt

Opret din fremtidsfuldmagt hos Jura-Docs.dk

Hvis du ønsker at oprette en fremtidsfuldmagt til dig og din ægtefælle, så overvej at gøre det hos Jura-Docs.dk. Hos os kan du oprette en fremtidsfuldmagt til kun 185 kr. via nogle enkelte spørgsmål med masser af hjælp undervejs. Du sparer ovenikøbet 2.250 kr. i forhold til brug af advokathjælp. Du kan også få os til at lave alt arbejdet for dig til 699 kr., hvor der er ubegrænset rådgivning.

Opret din fremtidsfuldmagt her