Hvad er et skøde? 8 vigtige ting du skal vide

Et skøde er et juridisk dokument, der bruges til at overføre en ejendom til en anden person. Se herunder 8 facts om skøder og i hvilke tilfælde du skal benytte dem.

Bestil dit skøde lige her

Hvad er et skøde?

Skøder bruges til juridisk at fastlægge et ejerforhold over en specifik ejendom. Et skøde er altså et elektronisk dokument, der viser, hvem der ejer en bestemt ejendom. Af selve skødet fremgår nogle generelle oplysninger om selve ejendommen samt oplysninger omkring den købende såvel som sælgende part. Herunder følger også hvilke vilkår, der er aftalt mellem køber og sælger i en forudgående købsaftale.

Derfor kan du med et gyldigt skøde overføre ejendomsretten til en anden person. Dette kan være nyttigt, hvis du ønsker at sælge eller på anden måde overdrage din ejendom til en anden person.

Skødet skal underskrives af sælgeren og køberen, og det skal derefter indsendes til tinglysning. Tingretten vil derefter registrere skødet, og ejendomsretten vil blive overført til køberen.

Læs mere om skøder her

Hvornår skal du bruge et skøde?

Der er flere forskellige situationer, hvor det kan være nødvendigt at bruge et skøde.

 1. Bevis: Et skøde kan for eksempel være nødvendigt, hvis du køber en bolig eller anden fast ejendom. Dette skyldes, at skødet tjener som bevis for, at du ejer ejendommen, og dette bevis kan være meget essentielt, hvis du skal sælge ejendommen igen på et tidspunkt. Uden et skøde kan det nemlig være svært at bevise, at du er ejer af en bolig eller anden fast ejendom. 
 2. Overdragelse: Derudover kan et skøde også være nødvendigt, hvis du skal have en anden person til at stå som ejer af en fast ejendom. Dette kan for eksempel være relevant i forbindelse med en skilsmisse eller separation, hvor den ene ægtefælle efter gensidig aftale skal overtage ejendommen.
 3. Fremtidige krav: Endelig kan skødet også hjælpe med at beskytte dig mod fremtidige krav fra andre personer, som føler et ejerforhold over din ejendom.

Hvilke forskellige former for skøder findes der?

Et skøde forekommer i mange tilfælde og det er dermed uanset hvilket type ejendom du skal overdrage eller overtage nødvendigt at have et gyldigt skøde. Disse situationer kunne eksempelvis være skøder ved:

 • Familiehandel eller familieoverdragelse
 • Skilsmisse
 • Køb og salg af enfamiliesejendomme
 • Køb og salg af fritidsboliger
 • Auktion
 • Samlivsophør

Ved alle typer af skøder kommer der også en tinglysningsafgift alt efter handelstypen. 

Læs mere om tinglysningsafgiften ved skøde her

Hvad er formålet med et skøde?

Det er i offentlighedens interesse at kende ejerforholdet over forskellige boliger, da et omvendt scenarie vil vanskeliggøre retsstillingen for privatpersoner eller virksomheder i mange tilfælde, fordi alle i dette tilfælde vil kunne gøre krav på en bestemt ejendom.

Samtidig er det i den enkelte ejers interesse at have et klart billede af ejerforholdet. Dette vil medføre en øget retssikkerhed i den ejendomssituation vedkommende befinder sig i.

I Danmark har vi derfor et offentligt register i form af Tingbogen, der fungerer som et grundlæggende overblik over ejerforholdet af forskellige ejendomme.

Læs også: Hvem er Jura-Docs?

8 korte facts om skøder

 1. Et skøde er en juridisk dokument, der overfører ejendomsretten til en anden person.
 2. Skøder bruges ofte ved køb og salg af fast ejendom, som f.eks. huse og lejligheder men også erhvervsejendomme.
 3. Det er vigtigt at få skødet tjekket af en kompetent jurist, før du underskriver det, for at sikre, at du får de rettigheder, du forventer.
 4. Du skal bruge et skøde i forbindelse med bolighandler.
 5. Skøder er et digitalt dokument, der registreres i Tingbogen.
 6. Et skøde skal underskrives af begge parter for at være gyldige.
 7. Skøder kan indeholde vilkår om en købsaftale, der skal overholdes af begge parter.
 8. Et skøde gør fremtidige handler mere problemfrie i og med det klart fastlægger et ejerforhold.

Hvad koster et skøde?

Hos Jura-Docs kan du bestille et skøde til 1.395 kr. eksklusiv tinglysningsafgiften. Inkluderende i prisen er, at vi sender skødet til tinglysning, så det gyldigt kan registreres i Tingbogen.

Hvis du ønsker rådgivning til selve udarbejdelsen af skødet kommer et tillæg på 3.000 kr.

Bestil dit skøde her ved at udfylde denne formular

Har du spørgsmål om skøder?

Er du stadig i tvivl om hvad skøder er, eller hvornår du skal bruge et skøde? Så er du altid velkommen til at kontakte os her.

Ring også gerne på tlf. +45 42 90 13 00 eller send en e-mail på [email protected]

Vi sidder klar og glæder os til at hjælpe dig.