Livstestamente: Hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?

Det er vigtigt at tage stilling til dine ønsker om livsforlængende behandling, før det bliver aktuelt, da du måske ikke er i stand til selv at træffe beslutninger, hvis du en dag bliver alvorligt syg. Med et livstestamente har du mulighed for, på forhånd, at registrere dine ønsker til eventuel livsforlængende behandling. Læs om, hvorfor du bør oprette et livstestamente, og hvornår det vil træde i kraft herunder.

Hvad er et livstestamente?

Et livstestamente, i dag kaldet behandlingstestamente, vedrører dine ønsker og beslutninger omkring dit helbred, hvis livsforlængende behandling bliver aktuelt.

Med et livstestamente sørger du altså for, at dine ønsker omkring livsforlængende behandling bliver respekteret. Dette gør du ved på forhånd at tage stilling til, hvilken behandling du ønsker eller ikke ønsker, hvis du på et tidspunkt bliver ude af stand til at træffe beslutninger vedrørende dit helbred. Det kan for eksempel være, hvis du ligger i koma eller er kommet ud for en alvorlig ulykke.

Hvis du ikke har oprettet et livstestamente og registreret dine ønsker, vil lægerne som udgangspunkt gøre alt for at holde dig i live. Har du andre ønsker end dette, kan du med fordel oprette et livstestamente.

4 gode grunde til at lave et livstestamente

  1. For det første giver et livstestamente dig mulighed for på forhånd at bestemme, hvilken behandling du ønsker eller ikke ønsker, hvis du skulle blive syg og ude af stand til at træffe beslutninger selv.
  2. Hvis du ikke har et livstestamente, vil det være op til dine pårørende eller læger at træffe beslutninger på dine vegne, og det kan føre til konflikt og uoverensstemmelser.
  3. Et livstestamente kan hjælpe med at undgå unødvendige diskussioner og konflikter blandt læger, familie og venner, hvis de er uenige omkring beslutningerne angående din sundhed og livskvalitet.
  4. Et livstestamente kan medvirke til at lette byrden for dine pårørende i en svær tid. Hvis du har besluttet dig for, hvilke ønsker du har i forhold til livsforlængende behandling, vil det være lettere for dine pårørende at træffe beslutninger på dine vegne og gøre det lettere, at bearbejde sorgen.

Et livstestamente er altså et vigtigt værktøj, der kan hjælpe med at sikre, at dine ønsker bliver efterlevet, selv hvis du ikke er i stand til at træffe beslutningerne på stedet. Det giver dig mulighed for at have kontrol over din egen fremtid og sundhed, og det kan hjælpe med at undgå konflikter og uenigheder blandt dine pårørende. Derfor er det en god idé at overveje at lave et livstestamente.

På sundhed.dk har du mulighed for at oprette, ændre eller tilbagekalde et livstestamente.

Opret et livstestamente her

Fra livstestamente til behandlingstestamente:

Fra den 1. januar 2019 kan man ikke længere oprette et livstestamente. Har man allerede et, vil det dog stadig være gældende. I stedet skal man oprette et behandlingstestamente, hvilket giver en større selvbestemmelse end det oprindelige livstestamente. Et livstestamente bliver ikke automatisk ændret til et behandlingstestamente.

Hvad kan man skrive i sit livstestamente?

Har du tænkt over, hvad der skal ske, hvis du en dag bliver alvorligt syg og mister evnen til at tage vare på dine personlige forhold?

Med et livstestamente kan du vælge at registrere dit ønske om fravalg af genoplivning. Dette skal gøres inden du bliver uafvendeligt døende og ude af stand til at tænke klart.

Det er selvfølgelig ikke sikkert, at du kommer ud for denne situation, men det er en god sikkerhed at have et livstestamente, hvis dit liv en dag er i fare. Du kan selv vælge om din beslutning skal være gældende uanset hvad andre ønsker, eller om dine nærmeste også skal involveres i beslutningen. Altså kan du godt registrere et ønske om fravalg af genoplivning, men at det kun skal efterleves ved samtykke fra dine nærmeste pårørende, værger eller fremtidsfuldmægtige.

Suppler dit livstestamente med en fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt kan give dine nære familiemedlemmer eller andre betroede personer, ret til at handle på dine vegne og tage beslutninger om praktiske og økonomiske forhold, som du ikke længere selv kan klare.

Derudover kan du også give dine fremtidsfuldmægtige ret til at tage stilling til livsforlængende behandling i henhold til dit livstestamente. En fremtidsfuldmagt kan derfor være med til at give en tryghed og ro i en situation, hvor du ikke længere selv kan tage vare på dine personlige forhold.

Det er altså en god ide at supplere dit livstestamente med en fremtidsfuldmagt, da det kan sikre, at dine ønsker og behov bliver taget i betragtning, hvis du ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv på grund af sygdom eller alderdom.

Læs mere om hvorfor en fremtidsfuldmagt er vigtig her.

Du kan oprette din fremtidsfuldmagt hos Jura-Docs. Vi tilbyder både, at du med rådgivning fra os, selv kan lave din fremtidsfuldmagt, eller at vi laver hele fremtidsfuldmagten for dig.

Vælger du selv at lave fremtidsfuldmagten, sker det ved at udfylde en formular - det koster 185 kr. Vælger du at få fuld rådgivning, sørger vi for udarbejldese af fremtidsfuldmagten - det koster 699 kr. 

Hvornår bliver et livstestamente aktuelt?

Et livstestamente bliver først aktuelt, når en patient vurderes til at være varigt inhabil af en læge. 

Et livstestamente vil træde i kraft hvis tre af følgende situationer opstår:

  1. Hvis patienten er døende og livsforlængende behandling blot, vil forlænge ens liv, men ikke have en positiv virkning på helbredet.
  2. Hvis patienten grundet sygdom, alder eller skader er svært invalideret og ude af stand til at tage vare på sig selv og tilkendegive sine ønsker.
  3. Hvis behandling af patienten højst sandsynligt betyder, at man overlever, men det vurderes, at konsekvenserne af selve sygdommen eller behandlingen er meget omfattende og smertefulde.

Det er altså kun, når patienten befinder sig i en situation omfattet af livstestamentet, at sundhedspersonalet må følge ens beslutning om for eksempel at stoppe livsforlængende behandling, hvis det er registreret i ens livstestamente.

Det anbefales at inddrage eller fortælle din familie om, hvad der står i dit livstestamente. Hvis testamentet bliver aktuelt, er det nemlig ofte en svær situation for dine pårørende, særligt hvis den pludselig er opstået. Her kan det altså være rart for dem på forhånd at vide, hvad du ønsker skal ske med dig. Du kan med fordel også kontakte din læge angående dit livstestamente.