Skøde ved skilsmisse – Her er hvad du skal vide

Når et ægtepar går fra hinanden, er der mange ting, der skal tages hånd om. Et af de vigtigste ting er at få lavet et skilsmisseskøde. Se herunder hvad skødet skal indeholde, og hvordan du laver det.

Bestil dit skilsmisseskøde lige her

Hvad er et skilsmisseskøde?

Et skilsmisseskøde er grundlæggende et dokument, der fastlægger ejerforholdet af den faste ejendom, som ægtefællerne har delt under ægteskabet. Det vil sige, at en af ægtefællerne kun kan overtage boligen, hvis der oprettes et skilsmisseskøde.

Af skødet vil det fremgå hvem de implicerede parter, og hvem der varetager det fremtidige ejerforhold af ejendommen. Formålet med skødet er på den ene side klart og tydeligt at fastlægge det konkrete ejerforhold. Skødet fungerer samtidig som et krav fra eksempelvis en bank i forhold til hvis et lån, der er optaget i huset ønskes ændret.

Skilsmisser er ofte hårde perioder, og derfor kan det juridiske arbejde forvolde yderligere komplikationer. Af den grund er det en god idé at få kompetent juridisk vejledning, når ægteskabet ophæves, og I skal flytte fra hinanden.

Læs mere om skilsmisseskøder her

Hvorfor er et skilsmisseskøde vigtigt?

Et skilsmisseskøde fungerer på samme måde som et almindeligt skøde. Skødet er hermed af afgørende betydning, da du med et skilsmisseskøde får et bindende dokument, der fastlægger ejerforholdet over din og din tidligere ægtefælles bolig.

Her ser du 3 grunde til at et skilsmisseskøde er vigtigt:

  1. Fastlæggelse af ejerforholdet: Et skilsmisseskøde sikrer, at I begge to ved, hvem der ejer hvad. Det skaber altså en afklaring over ejerforholdet i en svær tid, hvor der ellers er meget at se til. Den faste ejendom i har bosat jer i er ofte en af de tungere poster at skulle dele. Derfor er det essentielt at få udarbejdet et skøde, så hver ægtefælle ved hvor de står.
  2. Fremtidig afklaring: Udover at skilsmisseskødet skaber en aftale på den korte bane sikrer skødet også en fremtidig afklaring, hvor det herunder sikres, at I begge to ved, hvordan I skal forholde jer, hvis ejendommen en dag skal sælges.
  3. Bindende dokument: Det er et juridisk bindende dokument, der dermed danner grobund for den indbyrdes aftale. På den måde er der altså ingen usikkerhed forbundet med dokumentet, og den ene ægtefælle kan ikke pludseligt ophæve aftalen.

Læs også: Hvem er Jura-Docs?

Hvad skal man være opmærksom på, når du udfylder et skilsmisse skøde?

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du udfylder et skilsmisse skøde.

  • Nødvendige oplysninger: For det første skal du sørge for, at alle de nødvendige oplysninger er med. Dette inkluderer detaljerne omkring ejerskabet af huset. Det er altså vigtigt i tilfælde, hvor der opstår skilsmisse eller separation, at skødet tydeligt fastlægger, hvem ejerskabet af ejendommen tilfalder.
  • Forståelse af skødet: For det andet skal du sørge for, at du forstår, hvad der står i skødet. Der er mange forskellige ting, der skal tages højde for, når man udfylder et skilsmisseskøde, så det er vigtigt, at du sørger for at forstå alt, hvad der står. Hvis du er i tvivl om noget, så spørg en juridisk uddannet person, før du underskriver skødet. Da det kan have store konsekvenser for dig, hvis du ikke er afklaret med, hvad du har underskrevet er det nemlig afgørende at få hjælp gennem processen.
  • Konsekvenser ved mangelfuld udfyldning: For det tredje skal du sørge for, at du har udfyldt og underskrevet skødet korrekt. Der er mange forskellige måder, hvorpå man kan udfylde et skilsmisseskøde, så det er vigtigt, at du sørger for at følge de korrekte procedurer. Hvis du udfylder skødet forkert, kan det føre til problemer i fremtiden. Selvom selve skødet godkendes af retten tjekkes det ikke for fejl i forbindelse med oprettelsen. Derfor står du med ansvaret, hvis ikke du får kompetent rådgivning til at udfylde skødet.

Hvis du er opmærksom på disse punkter bør du ikke have problemer med, at skilsmisseskødet opfylder de nødvendige krav

Lyder det stadig kompliceret? Få hjælp til at udfylde dit skilsmisseskøde lige her

Ønsker du hjælp til at oprette et skilsmisse skøde?

Jura-Docs har mange års erfaring med at hjælpe folk med at udfylde deres skilsmisseskøder. Vi ved, hvilke informationer der skal indgå i skødet, og vi sørger for at alle de relevante informationer bliver indsat korrekt.

Samtidig står vi for anmeldelsen til tinglysning, hvor der kan være særlige fordele at hente, hvis I har en separationsbevilling eller skilsmissebevilling. Læs mere om det her.

Hvis du ønsker hjælp til at udfylde eller oprette et skilsmisseskøde, kan du kontakte os på [email protected] eller på telefon +45 42 90 13 00

Du kan også udfylde vores kontaktformular lige her.