Testamente til børn - Sådan sikrer du dine børns fremtid

At skabe en sikker fremtid for sine børn er enhver forælders topprioritet. Uanset om man er nybagte forældre eller allerede har ældre børn, er det vigtigt at tænke på, hvordan man kan sikre deres fremtid bedst muligt. Her er et børnetestamente en fundamental del af dette. 

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er et juridisk dokument, der giver dig som forældre mulighed for at bestemme, hvad der skal ske med dine børn, hvis du dør eller bliver ude af stand til at tage dig af dem. Testamentet kan anvendes til at udpege en ønsket værge, der vil tage sig af børnene, og det kan også indeholde instruktioner omkring deres opdragelse, uddannelse og økonomiske anliggender. 

Hvorfor er et børnetestamente vigtigt? 

Skulle det uheldige ske, at du og din partner/ægtefælle ikke længere lever, er det op til Familieretshuset at træffe den endelige beslutning om, hvem der skal bære ansvaret og have forældremyndigheden over dine/jeres børn. Denne afgørelse vil de foretage baseret på begrænsede oplysninger. Du har dog muligheden for at påvirke denne beslutning ved at oprette et børnetestamente. I et sådant dokument kan du detaljeret angive, hvorfor du mener, at en bestemt person(er) er den rette til at varetage forældremyndigheden. Derudover giver det dig også mulighed for at udtrykke, hvem du finder uegnet til denne rolle. Dette dokument kan spille en vigtig rolle i Familieretshusets endelige afgørelse.

Så et børnetestamente kan være med til at sikre at:

  • Dine børn/barn bliver taget hånd om af en person, du ønsker, og som du har tillid til.
  • Dine ønsker og instruktioner omkring dine børns opdragelse og uddannelse bliver respekteret. 
  • Dine børns økonomiske anliggender bliver håndteret ansvarligt og i deres bedste interesse.
  • Chancerne mindskes for konflikter og uenigheder blandt familiemedlemmer, om hvem der skal være værge.

Så selvom det ikke er sikkert, at Familieretshuset vil følge din anbefaling vedrørende værgemål for børnene, vil du stå i en meget bedre situation. Fordi uden et børnetestamente, har Familieretshuset intet konkret at læne sig op af.

Hvornår skal jeg oprette et børnetestamente?

Det er vigtigt at oprette et børnetestamente så tidligt som muligt. Det er især vigtigt, hvis du er enlig forælder. Ved at oprette et børnetestamente kan du sikre, at der er klare instruktioner om, hvem du ønsker, der skal tage sig af dine børn, hvis du ikke længere er i stand til det.

Selvom du måske tror, at du er ung og sund, er det bedre at være forberedt og sikre, at dine børn vil være i gode hænder, uanset hvad der måtte ske. Livet er fuld af uforudsigelige begivenheder, og det er bedre at være på forkant og have en plan på plads.

Læs også: Hvem arver? Bliv klog på tvangsarv, arvinger og formuer

Hvordan opretter jeg et børnetestamente?

Der findes ingen formelle krav til et børnetestamentes udformning; selv et stykke papir med jeres ønsker samt en datering og underskrift kan være tilstrækkeligt. Det er dog vigtigt at sikre, at dokumentet vil blive fundet efter jeres eventuelle død, og derfor anbefales det at indarbejde det i et notartestamente.

Selvom det kan virke simpelt at oprette et børnetestamente, er det altid en god idé at søge juridisk rådgivning for at sikre, at dokumentet er juridisk bindende og opfylder alle jeres ønsker. En juridisk rådgiver vil kunne guide jer gennem de nødvendige procedurer og hjælpe med at sikre, at jeres børns fremtid er beskyttet som I ønsker det.

Processen ved et børnetestamente med juridisk rådgiver:

  1. Research og vælg en dygtig og pålidelig juridisk rådgiver, der er specialiseret i testamenter og familielov.
  2. Aftal en konsultation med den juridiske rådgiver, hvor I kan diskutere jeres ønsker og behov.
  3. Under konsultationen vil den juridiske rådgiver guide jer gennem processen med at oprette et børnetestamente.
  4. Den juridiske rådgiver vil hjælpe jer med at udarbejde dokumentet, så det er juridisk bindende og opfylder jeres ønsker.
  5. Efter dokumentet er oprettet, skal det underskrives og dateres af jer (og eventuelle vidner) for at gøre det gyldigt.
  6. Det anbefales at opbevare dokumentet sikkert og informere relevante personer om dets eksistens og placering.

Hvad koster det at oprette et børnetestamente med juridisk rådgiver?

Prisen for at oprette et børnetestamente med en juridisk rådgiver kan variere afhængigt af forskellige faktorer, herunder den juridiske rådgivers erfaring og geografiske placering.

Hos Jura-docs.dk er det gratis at få lavet et børnetestamente i forbindelse med oprettelsen af et normalt testamente. Dvs. det er helt gratis, og det er uanset antallet af børn, du måtte have. 

Ønsker du at oprette et separat børnetestamente koster dette 199 kr. 

Gennemgå testamentet med jævne mellemrum

Selvom du har oprettet et børnetestamente, er det vigtigt at huske, at livet kan ændre sig, og dine ønsker kan også ændre sig. Derfor er det en god idé at gennemgå dit børnetestamente med jævne mellemrum for at sikre, at det stadig afspejler dine ønsker og behov.

Dette kan være særligt vigtigt, hvis der er sket ændringer i din familiesituation, såsom fødsler, dødsfald eller ændringer i forholdet til den valgte værge. Det kan også være nødvendigt at opdatere dit børnetestamente, hvis der er sket ændringer i din økonomiske situation eller i lovgivningen, der kan påvirke fordelingen af din arv.

Få professionel hjælp til oprettelse af børnetestamente hos Jura-Docs.dk.

Hos Jura-Docs.dk sikrer vi at dokumentet er juridisk bindende og opfylder alle jeres ønsker. Vores juridiske rådgiver vil hjælpe jer med at identificere en egnet værge til jeres børn og vejlede jer i, hvordan I bedst kan udtrykke jeres ønsker og instruktioner omkring deres opdragelse, uddannelse og økonomiske anliggender. 

Hos os er det gratis at få lavet et børnetestamente i forbindelse med oprettelsen af et normalt testamente, uanset antallet af børn du måtte have. 

Ønsker du at oprette et separat børnetestamente koster dette 199 kr., se mere her.

Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 42 90 13 00 eller e-mail [email protected].