Tinglysningsafgift skøde – Se alt du behøver at vide her

En tinglysningsafgift skal betales, når et skøde bliver tinglyst. Derfor er afgørende, at du er bevidst om hvad afgiften er, når dit skøde sendes til tinglysning. Herunder har vi samlet alt, du har behov for at vide om tinglysningsafgiften.

Bestil dit skøde lige her

Hvorfor skal et skøde tinglyses?

Et skøde skal tinglyses, for at der kan ske en retsgyldig overdragelse af et fast ejendom. Dette sikrer, at der ikke er nogen tvivl om, hvem der ejer ejendommen. Et skøde er med andre ord et juridisk bindende dokument, der fastlægger ejerforholdet af en ejendom ved et ejerskifte.

Når et skøde skal tinglyses følger en tinglysningsafgift. Denne skal betales før, at skødet træder i kraft. Det er derfor vigtigt, at du har en viden om tinglysningsafgiften ved forskellige typer bolighandel, så du præcist kender prisniveauet.

Læs også: Sådan er processen, når du skal oprette et skøde.

Hvad er hovedreglen for tinglysningsafgift?

I forbindelse med at du skal betale en tinglysningsafgift gælder en grundlæggende hovedregel indenfor ejendomshandler ved oprettelsen af et skøde. Den består i, at du som udgangspunkt skal betale 1.850 kr. i fast afgift samtidig med du skal betale en ekstra afgift på 0,6% af ejendommens købesum. Denne hovedregel kommer til udtryk i de fleste tilfælde af bolighandler.

Hvor stor er tinglysningsafgiften ved skøder?

Den specifikke afgift for tinglysning afhænger af hvilken type ejendom, som ejerforholdet fastlægges over ved skøde. Dertil er det også afgørende for afgiften om det fx er en aftale efter princippet om fri handel eller handlen måske omhandler familieoverdragelse af en ejendom.

Tinglysningsafgift ved forskellige ejendomstyper

Afgiften for tinglysning varierer alt efter hvilken ejendomstype, der ønskes handlet. Herunder ser du 3 eksempler på tinglysningsafgiften ved forskellige ejendomstyper:

  1. Enfamiliesejendom og fritidsbolig: Ved enfamiliesejendomme forstås en type bolig, hvor der til hver bolig hører én husstand til. Dette kan eksempelvis komme til udtryk for ganske almindelige villaer, parcelhuse, lejligheder, rækkehuse et cetera. Ved disse typer af boliger gælder hovedreglen for tinglysningsafgift. Dette vil sige at selve afgiften er 0,6% af ejendommens købesum og dertil den faste afgift på 1.850 kr. Hovedreglen gør sig samtidig gældende overfor fritidshuse i form af et sommerhus samt flerfamiliesejendomme. Dette forudsætter dog, at der er tale om fri handel.
  2. Auktionsskøde: Hvis du handler en ejendom ved en aktion skal du være opmærksom på, at dette ikke ubestridt følger hovedreglen for tinglysningsafgiften. Du vil stadig skulle betale den faste afgift på 1.850 kr. men derimod vil du ikke skulle betale 0,6% af selve købesummen. Du vil dog skulle betale 0,6% af selve summen af buddet.
  3. Erhvervsejendom og Blandet Bolig/Erhverv: Hvis du ønsker at oprette et skøde med erhvervsejendomme eller Blandet Bolig/Erhverv følger denne form for ejendomstype hovedreglen for tinglysningsafgiften. Det vil altså sige, at du skal betale en fast afgift på 1.850 kr. samt 0,6% af købsprisen. Dette gælder i øvrigt også hvis du besidder en udlejningsejendom. Også ved denne type ejendom forudsættes det, at der er tale om fri handel.

Læs mere om tinglysningsafgiften for forskellige typer af ejendomme her

Tinglysningsafgift ved forskellige handelstyper

Tinglysningsafgiften er også forskellig alt efter hvilken type af handel der foretages. Herunder følger 2 forskellige handelstyper og den dertilhørende tinglysningsafgift:

  1. Handel ikke foretaget på markedsvilkår: Hvis der ikke er handlet efter markedsvilkår vil der være en interesse mellem køber og sælger. Et eksempel er familiehandel som forstås ved et boligkøb mellem familiemedlemmer. Dette kunne f.eks. komme til udtryk ved at et barn køber sine forældres faste ejendom. I sådanne tilfælde hvor familiehandel er den konkrete handelstype gælder der den faste afgift på 1.850 kroner. Samtidig skal der yderligere betales en afgift på 0,6% af købesummen eller 85% af den seneste offentlige vurdering. I forhold til måden dette afgøres på er det meget enkelt, i og med afgiften skal betales af det højeste beløb af de beskrevne muligheder. Dette gælder ikke hvis man enten har modtaget en af de nye offentlige vurderinger eller hvis der er sket væsentlige ændringer på ejendommen ift. seneste offentlige vurdering.
  2. Handel foretaget på markedsvilkår: Ved fri handel gør det sig gældende, at en uvildig tredjemand også vil have til hensigt at betale samme pris for ejendommen, der er handlet, hvis tredjemanden fik tilbuddet. Der er dermed blot handlet efter almindelige markedsvilkår, da prisen er fastsat af det gældende marked. Dette er den mest almindelige handelstype og følger hovedreglen med en tinglysningsafgift på 0,6% af købssummen samt 1.850 kr. i fast afgift.

Læs mere om tinglysningsafgiften for forskellige typer af handel her

Har du spørgsmål til tinglysningsafgiften ved skøder?

Hvis du stadig er i tvivl om tinglysningsafgiften i konkrete situationer er du mere end velkommen til at kontakte os her.

Du kan også ringe til os på tlf. +45 42 90 13 00 samt sende en e-mail på [email protected]

Vi glæder os til at hjælpe dig.