Ugifte samlevende uden børn

Hvis I er ugifte, arver I ikke automatisk hinanden – uanset hvor længe I har levet sammen. Mange tror fejlagtigt, at samboende arver hinanden ligesom ægtepar, når de har boet sammen i mere end 2 år. Dette er dog ikke tilfældet.

Ønsker du at sikre arv til din samlever i et testamente?

Hvis I ønsker at sikre, at arven efter jer går til jeres samlever, kan I kun bestemme dette ved at oprette et udvidet samlevertestamente. Her vil I blive stillet, som var I ægtefæller. I modsat fald finder arvelovens regler anvendelse med den deri fastsatte arverækkefølge.

Tvunget til at sælge bolig uden testamentet

Hvis I f.eks. sammen ejer den bolig, som I bor i, vil jeres samlevers forældre (eller søskende, bedsteforældre mv.) arve halvdelen af ejendommen, når en af jer går bort. Dette kan betyde, at den længstlevende af jer er nødsaget til at sælge ejendommen, således at arven til afdødes arvinger kan blive udbetalt.

Når I ikke har børn, kan I frit bestemme over hele jeres formue. I kan dermed testamentere alt, hvad I hver især ejer til hinanden og kan på den måde sikre jer bedst muligt, hvis den ene af jer skulle gå bort. I kan også bestemme, at arven til længstlevende skal være deres særeje. Derved sikrer I, at arven ikke skal deles i tilfælde af, at længstlevende senere indgår et nye forhold.

Andre situationer:

Ægtefæller uden børn
Alene uden børn

Hvad sker der med testamentet, hvis vi går fra hinanden?

Vi kan lave en bestemmelse i testamentet om at det skal bortfalde i tilfælde af samlivsophør. Der bør dog oprettes et nyt testamente, hvor det gamle samtidig tilbagekaldes.

Hvordan sikrer du, at din samlever arver dig?

I modsætning hvad mange tror, så er den eneste løsning, hvor din samlever arver dig, at oprette et testamente. Det har ingen betydning om I har boet sammen i 20 år.

Hvad sker der, hvis jeg ikke opretter et testamente?

Din formue vil blive fordelt efter reglerne i arveloven. Først arver din ægtefælle og børn, børnebørn mv. Derefter forældre, søskende, bedsteforældre og deres børn. Ugifte samlevere arver ikke hinanden, det er kun muligt med et testamente.

Hvad sker der hvis vi bliver gift?

Din nye ægtefælle vil blive din tvangsarving.

Vi er to som gerne vil lave et testamente sammen?

Man kan lave det man kalder et gensidigt testamente for at sikre hinanden bedst muligt. Et gensidigt testamente vil være ét juridisk dokument.