Ægtepagt tinglysning - Find en vejledning her

For at sikre gyldigheden af jeres ægtepagt, skal ægtepagten tinglyses. I denne artikel finder I en vejledning til, hvordan I kan tinglyse jeres ægtepagt, når I har oprettet den og er blevet enige om dens indhold.

 

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er en juridisk aftale mellem ægtefæller, der regulerer de økonomiske forhold under ægteskabet.

Læs mere om hvad en ægtepagt er her

Hvordan tinglyses en ægtepagt?

Tinglysning af en ægtepagt er en vigtig proces, der sikrer juridisk gyldighed og offentliggørelse af aftalen. Her er en trinvis guide til, hvordan I tinglyser en ægtepagt i Danmark:

 1. Start først med at udarbejde jeres ægtepagt korrekt. Læs her hvordan I laver en gyldig ægtepagt.

 2. Når I er enige om indholdet af jeres ægtepagt, går I ind på tinglysning.dk og vælger "Tinglysning mv.”

 3. Log herefter ind med MitID.

 4. Vælg "Ny anmeldelse".

 5. Angiv oplysninger om anmelder.

  • Herunder e-mailadresse og eventuelt telefonnummer.

  • Indtast også et sagsnummer, f.eks. anmelderens fulde navn.

 6. Klik på "Personer/virksomheder".

 7. Tilføj den ene ægtefælle som part til ægtepagten ved at indtaste CPR-nr. og navn. Klik på "Søg”.

 8. Tilføj den anden ægtefælle som part til ægtepagten ved at indtaste CPR-nr. og navn.

 9. Kontrollér, at begge ægtefæller er korrekt angivet under "Valgte personer/virksomheder". Klik derefter på "Næste".

 10. Vælg dokumenttype.

  • Under "Kategori" vælges "Andet"

  • Under "Dokumenttype" vælges "Tinglysning Ægtepagt"

  • Klik på "Næste".

 11. Vælg formueforhold.

  • Vælg den relevante type ægtepagt og kopier indholdet af ægtepagten ind i tekstfeltet.

  • Klik på "Næste" for at gå videre til erklæringen.

 12. Kontrollér, at begge ægtepagtens parter er markeret som "disponenter".

  • Kontrollér, at underskrift via "Underskriftsmappen" er valgt.

  • Klik på "Til underskrift".

 13. Klik på "Underskriv dokument" for at underskrive ægtepagten

  • Underskriv ægtepagten ved at logge ind med MitID.

  • Første ægtefælle underskriver først og logger derefter ud.

  • Anden ægtefælle logger ind med MitID og underskriver nu ægtepagten.

 14. Anmeld ægtepagten ved at klikke på "Dokumenter, der kan anmeldes".

 15. Klik på “papirflyver-ikonet” under "Anmeld".

 16. Kontrollér indholdet i ægtepagten og klik på "Anmeld".

 17. Bekræft anmeldelsen ved at underskrive med MitID som første ægtefælle.

 18. Betal tinglysningsafgiften og kontrollér anmelderens e-mailadresse.

 19. Herefter vil du/I modtage en bekræftelse på, at betalingen er godkendt.

 20. Send anmeldelsen til tinglysning og modtag bekræftelse på, at tinglysningen er afsendt.

 21. Ægtepagten er nu anmeldt til tinglysning.

Hvor lang tid tager det at få tinglyst en ægtepagt?

Normalt er behandlingstiden på at få en ægtepagt tinglyst ikke mere end et par dage. Imidlertid kan processen tage længere tid, hvis der er behov for yderligere dokumentation, eller hvis der er fejl eller mangler i ægtepagten. Det er derfor vigtigt at sikre, at ægtepagten er korrekt og fuldstændig inden den sendes til tinglysning. I kan også være ude for, at ægtepagten bliver udtaget til manuel tinglysning, hvilket kan forlænge behandlingstiden.

For at fremskynde processen og undgå forsinkelser, kan det være en god idé at konsultere en juridisk professionel, der kan hjælpe med at sikre, at ægtepagten er i overensstemmelse med loven og klar til tinglysning.

Kan vi lave rettelser i vores ægtepagt?

Hvis I ønsker at ophæve eller ændre i jeres ægtepagt, der allerede er registreret i tinglysningssystemet, kan I sagtens gøre dette. Det kræver blot, at I i fællesskab tinglyser en ny ægtepagt, derved annulleres den eksisterende ægtepagt mellem jer. I skal altså gennemgå samme procedure, som da I oprettede jeres ægtepagt første gang.

Hvad koster det at tinglyse en ægtepagt?

Prisen for at tinglyse en ægtepagt kan variere afhængigt af forskellige faktorer.

Generelt kan omkostningerne ved tinglysning af en ægtepagt omfatte følgende elementer:

 

 1. Tinglysningsafgift på 1.850 kr.: For at jeres ægtepagt kan registreres og gøres gyldig, skal der betales en afgift på 1.850 kr. til tinglysningskontoret.

  Hos Jura-Docs tilbyder vi hjælp og rådgivning til udarbejdelsen af jeres ægtepagt. Vi tilbyder både en “Lav det selv” løsning til 495 kr. og en løsning med ubegrænset rådgivning til 2.495 kr.

  Opret jeres ægtepagt her

 2. Andre omkostninger: Der kan være andre omkostninger forbundet med tinglysning af ægtepagten, f.eks. gebyrer for dokumentbehandling eller forsendelse. Disse omkostninger kan variere afhængigt af den valgte tinglysningsmetode og eventuelle yderligere tjenester, du vælger at tilføje.

Det er vigtigt at huske, at prisen for at tinglyse en ægtepagt kan ændre sig over tid, da afgifter og gebyrer kan blive justeret.

Få hjælp af Jura-Docs til oprettelse af jeres ægtepagt

Hvis du og din ægtefælle overvejer at oprette en ægtepagt, kan det være en god idé at søge professionel rådgivning og hjælp. På denne måde sikrer I jer, at jeres ægtepagt dækker alle jeres behov og er juridisk bindende. 

Vores ekspertise hos Jura-Docs er at hjælpe vores kunder med at oprette juridiske dokumenter, såsom ægtepagter, testamenter, skøder og fremtidsfuldmagter, der kan give tryghed og sikkerhed for fremtiden. Til dette tilbyder vi rådgivning, så I er sikre på at få den ægtepagt, som passer bedst til jer.

Kontakt os på tlf. 42 90 13 00 eller skriv til os på [email protected]