Hvad er en ægtepagt? En guide til at forstå ægtepagtens betydning

En ægtepagt er en fornuftig løsning for par, der ønsker at beskytte deres økonomiske interesser i tilfælde af skilsmisse eller død, såvel som at skabe de bedst mulige vilkår for hinanden som ægtepar. I denne artikel kigger vi nærmere på, hvad en ægtepagt er, dens betydning og hvordan den kan hjælpe par i deres ægteskab og økonomi.

Udgangspunktet for alle ægtepar

Når man indgår i et ægteskab, indtræder man automatisk i et formuefællesskab, hvor både ejendom og formue deles lige mellem ægtefællerne i tilfælde af skilsmisse, separation eller dødsfald. Der kan dog være situationer, hvor det ønskes at beskytte formue og ejendele, enten helt eller delvist, eksempelvis på grund af forskellige indkomstniveauer eller særbørn. I sådanne tilfælde kan det være en god ide at oprette en ægtepagt.

En ægtepagt er et bindende skriftligt dokument, der kan beskytte økonomiske interesser og give klarhed i forhold til ejendomsrettigheder i et ægteskab.

Hvorfor er det en god ide at oprette en ægtepagt?

Der er flere gode grunde til at oprette en ægtepagt, når man gifter sig eller indgår i et registreret partnerskab. Herunder står fire grunde forklaret:

  1. En ægtepagt kan hjælpe med at beskytte ens økonomiske interesser og sikre, at ens formue og arv forbliver intakt i tilfælde af skilsmisse eller separation. 
  2. Ægtepagten kan fastsætte, hvordan fælles ejendele skal deles op, og hvordan økonomiske forpligtelser skal fordeles mellem parterne.
  3. En ægtepagt kan give tryghed og klarhed i forholdet mellem de to parter. Ved at fastsætte klare retningslinjer for økonomiske forhold, kan der undgås misforståelser og konflikter, som kan belaste parforholdet og føre til unødvendige omkostninger og tab af tid og energi.
  4. Derudover kan en ægtepagt være en god måde at tage hensyn til børn fra tidligere forhold eller andre familiemedlemmer, der ønsker at bevare deres arv eller formue ved en eventuel skilsmisse.

Ægtepagt om særeje

De fleste ægtepar vælger at oprette en ægtepagt om særeje, da man her kan vælge, hvorvidt hele ens formue eller dele af ens formue skal gælde særeje.

En ægtepagt om særeje er en juridisk aftale mellem ægtefæller, hvor det aftales, at visse formuegoder eller hele formuen skal holdes adskilt fra fællesejet i tilfælde af skilsmisse eller død.

En ægtepagt med særeje kan oprettes af forskellige årsager:

  1. Hvis en af ægtefællerne har arvet en større formue, som skal holdes adskilt fra det fælles økonomiske regnskab.
  2. Hvis en af ægtefællerne ejer en virksomhed eller andre større værdier, som kun tilhører den ene ægtefælle.
  3. Hvis der er stor forskel på ægtefællernes indkomstniveau, og den ene ønsker at beskytte sin formue mod tab i tilfælde af skilsmisse eller separation.
  4. Hvis en af ægtefællerne har børn fra tidligere forhold, kan en ægtepagt om særeje sikre, at arven til disse børn bevares i tilfælde af skilsmisse eller død.
  5. Der kan også være andre årsager end de nævnte til, at man opretter en ægtepagt.

For at oprette en ægtepagt om særeje kræver det, at begge ægtefæller er enige om indholdet og at ægtepagten bliver tinglyst. Dette uddybes længere nede.

Læs mere om ægtepagt om særeje

Hvilke typer af ægtepagter findes der?

Der er forskellige typer af ægtepagter, som kan oprettes afhængigt af jeres specifikke behov og ønsker.

Kombinationssæreje

Den mest populære type ægtepagt blandt ægtepar er kombinationssæreje. Kombinationssæreje er en ægtepagt, hvor man kombinerer formuefællesskab med særeje. Dette betyder, at hvis en ægtefælle ejer noget, som vedkommende har gjort til sit særeje, vil det ikke indgå i den fælles formue.

Læs mere om kombinationssæreje her

Fuldstændigt særeje

Fuldstændigt særeje indebærer, at begge ægtefæller ejer deres respektive aktiver og ejendomme helt uafhængigt af hinanden. Begge parter vil altså fortsat have ejerskab over deres respektive aktiver, og de vil forblive beskyttet mod krav fra den anden ægtefælle både i tilfælde af skilsmisse eller død.

Læs mere om fuldstændigt særeje 

Skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje er en type ægtepagt, der sikrer, at ægtefæller kan bevare deres respektive formue i tilfælde af skilsmisse eller separation. Alt, hvad en ægtefælle ejer før ægteskabet eller erhverver efter ægteskabets indgåelse, forbliver hans eller hendes særeje og indgår ikke i den fælles formue. Skilsmissesærejet ophæves dog ved dødsfald og laves om til fælles formue. Af den grund, anbefales det at oprette en af de to andre typer ægtepagt frem for skilsmissesæreje.

Læs mere om hvorfor her

Hvordan laver man en ægtepagt?

Hos Jura-docs kan I nemt og effektivt lave jeres ægtepagt om særeje. Vi tilbyder at I selv kan udfylde vores online formular, hvor I får tilsendt ægtepagten og derefter kan underskrive den online. 

Pris på oprettelse af ægtepagt online - 495 kr.

Lav jeres ægtepagt online her

Ønsker I en grundigere rådgivning til oprettelsen af jeres ægtepagt, tilbyder vi også ubegrænset rådgivning så I sikrer at oprette en ægtepagt, der passer bedst til jer som ægtefæller. 

Pris på oprettelse af ægtepagt af Jura-Docs med rådgivning - 2.495 kr.

Få Jura-docs til at lave jeres ægtepagt her

Tinglysning af jeres ægtepagt

For at jeres ægtepagt er gyldig, skal den registreres i det offentlige tinglysningssystem.

Dette gør I hos tinglysning.dk, hvor I bliver guidet igennem alle de trin tinglysningen indebærer. I slutningen af jeres anmodning om tinglysning skal I betale et beløb, før tinglysningen af ægtepagten bliver færdigbehandlet af Tinglysningsretten.

I kan altid ændre eller ophæve jeres ægtepagt med særeje. Dette sker også gennem tinglysningsretten.

Få professionel vejledning hos Jura-Docs

Har I brug for hjælp til at oprette en ægtepagt med særeje? Hos Jura-Docs hjælper vi i hele processen, så I kan få styr på jeres økonomiske situation og beskytte de aktiver, I ønsker.

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at oprette en ægtepagt med særeje, eller for at få professionel rådgivning omkring jeres personlige og økonomiske forhold.

Eller opret jeres ægtepagt med særeje i dag – kun 495 kr. her.