Fuldstændigt særeje: Sådan beskytter du din formue

Det er vigtigt at tage stilling til, hvad der skal ske med ens formue, arv og ejendom i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald i ægteskabet. Med fuldstændigt særeje, har man fuld kontrol over sine egne aktiver og sikrer, at de ikke bliver delt i tilfælde af skilsmisse. 

Udgangspunktet for alle ægtepar

Som udgangspunkt får alle par delingsformue, også kendt som formuefællesskab, når man bliver gift. Dette betyder, at alt hvad de ejer ved indgåelse af ægteskabet, og alt hvad de erhverver under ægteskabet, er fælleseje og skal deles ligeligt ved skilsmisse eller død.

Hvis det ikke er i ægteparrets interesse, kan de vælge at beskytte deres respektive formue, arv og ejendom mod eventuelle krav fra ægtefællen i tilfælde af skilsmisse eller død. Dette kan opnås ved at oprette fuldstændigt særeje.

Læs mere om ægtepagt her

Fuldstændigt særeje

Enhver er interesseret i at sikre sine værdier og ejendom bedst muligt. Også mod eventuelle konsekvenser af en skilsmisse eller et dødsfald. En måde at opnå denne beskyttelse på, er ved at oprette et fuldstændigt særeje.

Men hvad er fuldstændigt særeje egentlig?

Fuldstændigt særeje er en formueform, hvor begge ægtefæller ejer sine aktiver og ejendomme fuldstændigt og uafhængigt af hinanden. Dette betyder, at når man bliver gift, vil ens aktiver stadig tilhøre en personligt, og de vil forblive beskyttet mod krav fra den anden ægtefælle i tilfælde af skilsmisse eller død.

Fuldstændigt særeje er den mest restriktive form for særeje, hvor formuen hverken deles med ægtefællen ved separation, skilsmisse eller død. Ægtefællen arver dog stadigvæk af formuen.

Ved skilsmisse

Ved skilsmisse vil ens fuldstændige særeje ikke blive påvirket, da det er adskilt fra ens ægtefælles formue og ejendele. Dette betyder, at man kan tage alt fra sit særeje med sig ud af ægteskabet og ikke behøver at dele det med sin ægtefælle. Resten af ægteparrets formue og ejendele deles i henhold til formuefællesskabet.

Ved dødsfald

Ved et dødsfald hos et ægtepar med fuldstændigt særeje, vil særejet forblive intakt for begge ægtefæller. Arven, som førstafdøde efterlader, vil blive fordelt efter arveloven, medmindre der er oprettet et testamente, som fordeler arven anderledes. Og den længstlevendes formue holdes helt ude af dødsboskiftet.

Hvornår er fuldstændigt særeje en fordel?

Det er en god idé at overveje at oprette fuldstændigt særeje som ægtepar, hvis man ønsker at beskytte sin formue, og samtidig undgå uoverensstemmelser og konflikter i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald. Der er flere fordele ved at have fuldstændigt særeje.

1. Økonomisk uafhængighed og frihed

En ægtepagt med fuldstændigt særeje kan give en følelse af økonomisk uafhængighed og frihed. Det kan være en stor lettelse at vide, at man har fuld kontrol over sin egen formue og ejendom, og at man ikke behøver at bekymre sig om potentielle økonomiske konsekvenser af skilsmisse eller andre livsændringer.

2. Separate økonomier og gældsforpligtelser

En stor fordel ved fuldstændigt særeje er, at ægtepagten skaber separate økonomier for ægtefællerne. Det betyder, at hver ægtefælle kun er ansvarlig for sine egne gældsforpligtelser og ikke for hinandens. Dette kan især være vigtigt, hvis en af ægtefællerne har en større gæld eller risikerer at pådrage sig gæld i fremtiden.

3. Beskyttelse af ens værdier

I en tid, hvor skilsmisser og konflikter om arv og ejendom er almindelige, kan oprettelsen af et fuldstændigt særeje være en smart måde at beskytte sine værdier på. Med fuldstændigt særeje kan man sikre, at specifikke ejendele går i arv til andre end ægtefællen, hvis dette er ønsket. Det kan give en ro i sindet og en tryghed for ens fremtid og efterkommere.

4. Afdødes børn skal sikres bedst muligt

En yderligere fordel ved at oprette en ægtepagt med fuldstændigt særeje er, at man kan prioritere livsarvingerne, herunder ens børn, frem for længstlevende ægtefælle. Dette betyder, at børnene kan arve halvdelen af boet efter førstafdøde, mens længstlevende arver resten.

Ønsker man at sikre, at særbørn udelukkende arver fra den biologiske forælder, skal der også oprettes en ægtepagt med fuldstændigt særeje samt et arveafkald fra begge ægtefæller. På denne måde kan man sikre, at ens børn får størst mulig arv.

Ulemper ved fuldstændigt særeje

Når du vælger at indgå i en ægtepagt med fuldstændigt særeje, kan der opstå nogle ulemper. Disse ulemper er værd at overveje, inden man træffer en endelig beslutning om at oprette fuldstændigt særeje.

1. Fælles udgifter

En ulempe ved fuldstændigt særeje er, at ægteparret selvsagt ikke har fælles økonomi til at kunne dele udgifterne til fælles nødvendigheder som bolig, bil, rengøring og andre almindelige leveomkostninger. I stedet vil hver part skulle betale for deres egne udgifter, og dette kan føre til økonomiske problemer og konflikter.

2. Uskiftet bo

En anden ulempe ved fuldstændigt særeje er, at i tilfælde af den ene parts død, vil afdødes værdier forblive særeje. Dette betyder, at den længstlevende ægtefælle ikke vil kunne sidde i uskiftet bo.

Læs om uskiftet bo her

Gaver og arv

Mange forældre vil gerne give deres børn pengegaver eller arv, hvis muligt. Ofte er man interesseret i at gøre disse til fuldstændigt særeje, så de ikke skal deles med barnets ægtefælle, hvis parret kommer ud for en skilsmisse eller et dødsfald. Forældrene kan altså sikre, at arven forbliver i familien og ikke går tabt i skilsmisser, konkurs eller andre vanskelige situationer.

Gave som særeje

Overvejer man som forældre at give en større gave til sine børn, kan det være en god ide at overveje at oprette særeje for gaven. Dette gøres ved at oprette et gavebrev, hvor man blandt andet vælger, at gaven skal være særeje. På den måde sikrer man, at børnene får en gave, som er deres personlige ejendom og forbliver i deres varetægt.

Læs mere om gavebrev eller opret et gavebrev her.

Arv som særeje

Ligesom et gavebrev kan man også gøre sin arv til særeje. Det kan opnås ved at oprette et testamente, hvor man bestemmer, at ens arv skal være særeje for modtageren, uanset om vedkommende har oprettet en ægtepagt eller ej. Hermed sikrer man, at arven forbliver hos modtageren og ikke bliver delt i tilfælde af skilsmisse eller død.

Læs mere om at gøre arv til særeje her

Hvilken ægtepagt kan jeg oprette udover fuldstændigt særeje?

Udover ægtepagten fuldstændigt særeje, kan du oprette et kombinationssæreje og et skilsmissesæreje

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje er en ægtepagt, hvor ægtefællerne kan vælge at kombinere særejet med fælleseje ved dødsfald. Dette betyder, at formuerne vil være særeje ved skilsmisse, men ved dødsfald kombinerer man det, således at længstlevendes formue vil være særeje, mens afdødes formue vil være delingsformue. Kombinationssæreje kan være en god løsning for ægtefæller, der har forskellige økonomiske forhold og ønsker at beskytte deres individuelle formuer ved skilsmisse, men gerne vil sikre hinanden bedst muligt ved dødsfald.Læs om kombinationssæreje

Skilsmissesæreje

Et skilsmissesæreje sikrer ægtefællerne, at deres individuelle formuer, som er placeret i særeje, ikke vil indgå i fællesejet i tilfælde af en separation eller skilsmisse. Skilsmissesærejet ophæves og bliver til fælles formue i tilfælde af død, hvilket dog kan have nogle uheldige konsekvenser.

Læs mere om skilsmissesæreje

Få professionel vejledning hos Jura-Docs

Uanset hvilken type særeje I vælger, er det vigtigt at tage højde for jeres individuelle situation og ønsker. Vi hjælper med professionel rådgivning, så I kan træffe den bedste beslutning.

Kontakt os i dag og lad os hjælpe jer med at sikre jeres økonomiske fremtid.