Hvad skal der stå i en fremtidsfuldmagt? Få svaret her!

Det er essentielt at have en klar forståelse af indholdet i en fremtidsfuldmagt, da den kan garantere, at der bliver taget hånd om dine ønsker og interesser, hvis du ikke længere er i stand til at gøre det selv. Vi vil derfor give dig svaret på, hvad en fremtidsfuldmagt omfatter, og hvilke væsentlige spørgsmål du skal overveje, når du opretter en.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Formålet med en fremtidsfuldmagt er at sikre, at ens ønsker og behov bliver opfyldt, hvis man på et tidspunkt ikke længere selv kan træffe beslutninger. Det er vigtigt at udpege en fuldmægtig, da denne person vil være ansvarlig for at handle på ens vegne og tage vigtige beslutninger om eksempelvis økonomi og helbred.

En fremtidsfuldmagt dækker forskellige typer af beslutninger og beføjelser. Dette kan inkludere valg angående sundhedsvæsenet, fast ejendom eller økonomiske anliggender. Det er afgørende at præcisere disse områder i fuldmagten for at sikre klarhed og undgå tvivl i fremtidige situationer.

Læs også: Hvad er en fremtidsfuldmagt? Se 4 grunde til at lave en nu

Hvem skal jeg vælge som fuldmægtig?

Familie eller ven - Hvem skal jeg vælge? Når du skal vælge en fuldmægtig til din fremtidsfuldmagt, kan det være svært at afgøre, om det er bedst at vælge et nært familiemedlem eller en tæt ven. Det vigtigste er at sikre, at personen har de nødvendige kompetencer og evner til at håndtere dine juridiske anliggender i fremtiden.

Uanset om du vælger et familiemedlem eller en ven som din fuldmægtig, er der nogle overvejelser, du bør have i tankerne. Vælg en pålidelig person, som du har tillid til og som har de nødvendige kompetencer til at varetage dine interesser i fremtiden. Der kan være stor forskel på fuldmægtiges evner og erfaringer, så vær omhyggelig med dit valg.

Læs mere om valg af fuldmægtig og andre vigtige overvejelser ved din fremtidsfuldmagt her

Hvad skal der stå i en fremtidsfuldmagt?

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, er det først og fremmest vigtigt at inkludere både dit og din fuldmægtiges fulde navn og fødselsdato. Hvis ønsket, kan du vælge at fordele opgaverne mellem flere fuldmægtige. Efter at have valgt din fuldmægtig, skal du beslutte, hvilke beføjelser din fuldmægtig skal have.

Nedenfor har vi opstillet de mest almindelige beføjelser i en fremtidsfuldmagt og opdelt dem i tre kategorier: Personlige, Økonomiske og Øvrige forhold. Det er dog vigtigt at huske, at det er helt op til dig, hvilke beføjelser du ønsker at inkludere og som passer til din dagligdag og livsstil.

Personlige forhold

Vælger du, at din fremtidsfuldmagt skal omfatte dine personlige forhold, vil din fuldmægtige kunne træffe beslutninger omkring følgende:

 • Helbredsmæssige beslutninger: I en fremtidsfuldmagt bør du inkludere dine ønsker og præferencer vedrørende helbredsmæssige beslutninger. Dette kan omfatte din holdning til livsforlængende behandlinger eller organdonation.
 • Personlig pleje og behandling: Du kan også specificere dine behov for personlig pleje og behandling, for eksempel foretrukne læger eller alternative behandlingsmetoder.
 • Bolig- og opholdsforhold: Det er vigtigt at angive dine præferencer for bolig- og opholdsforhold i en fremtidsfuldmagt. Dette kan indebære ønsket om at blive boende hjemme så længe som muligt eller flytte til et bestemt sted.

Hvis du vælger, at din fremtidsfuldmagt omfatter personlige forhold, kan du inkludere begrænsninger på fuldmægtigens beføjelser, så de eksempelvis ikke kan omgøre beslutninger om organdonation.

Det er desuden vigtigt at bemærke, at visse personlige forhold, såsom oprettelse af et testamente eller en ægtepagt, ikke kan træffes på vegne af andre i en fremtidsfuldmagt.

Økonomiske forhold

Beslutter du dig for at din fremtidsfuldmagt omfatter dine økonomiske forhold, vil din fuldmægtig bl.a. have beføjelse til at håndtere følgende:

 • Håndtere løbende udgifter såsom husleje, forsikringer osv.
 • Indgå aftaler på dine vegne
 • Overføre penge mellem konti efter behov
 • Sørge for rettidig betaling af regninger
 • Sælge fast ejendom
 • Opsige lejekontrakter mv.

Du kan også tilpasse din fremtidsfuldmagt, så visse økonomiske beslutninger ikke kan træffes af den udpegede person.

Øvrige forhold

Ved at give den fuldmægtige lov til at råde over øvrige forhold, kan der være tale om følgende:

 • Betaling til fuldmægtigen for dækning af omkostninger og udlæg
 • Mulighed for at bestemme, om fuldmægtigen skal have betaling for sit arbejde
 • Muligheden for at  give gaver 
 • Inkludering af beslutninger om uddannelse eller erhverv
 • Bistand med retssager eller juridiske spørgsmål
 • Kontakt med offentlige myndigheder og institutioner for at sikre omfattende rådgivning og hjælp i forskellige situationer.

Du bestemmer selv hvilke øvrige forhold, der er relevante for din fremtidsfuldmagt og kan altså også inddrage nogle helt andre beføjelser end de nævnte her.

Tilbagekaldelse og ændringer af en fremtidsfuldmagt

Hvis fuldmagten ikke er blevet registreret og sat i kraft endnu, kan du nemt tilbagekalde den som fuldmagtsgiver. Det er vigtigt at sikre, at dette er i overensstemmelse med dine egne ønsker, og at du stadig er i stand til at handle fornuftigt.

Ønsker du at ændre indholdet i fuldmagten, skal du oprette en ny fuldmagt, som erstatter den gamle. Dette kræver blot, at du får udarbejdet en ny fremtidsfuldmagt med de ændringer, du ønsker.

Hvis fuldmagten allerede er sat i kraft, kan den kun ændres eller tilbagekaldes, hvis du stadig er i stand til at forstå betydningen heraf. I så fald skal du anmode Familieretshuset om at foretage ændringerne eller tilbagekaldelsen.

Læs også: Fremtidsfuldmagt Ægtefæller: Sådan sikrer du dig og din ægtefælles fremtid

Lad Jura-Docs hjælpe med at oprette din fremtidsfuldmagt

Vi har dygtige og erfarne jurister hos Jura-Docs, der er parate til at bistå dig med at oprette en fremtidsfuldmagt. Du kan derfor være tryg ved at modtage kompetent hjælp og vejledning i hele processen.

Opret din fremtidsfuldmagt her

Har du nogen spørgsmål angående oprettelsen eller indholdet af din fremtidsfuldmagt, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 42 90 1300 eller mail [email protected].