Skøde og stempelafgift: Juridisk vejledning og tips

Når du køber en bolig, er det vigtigt at være opmærksom på, at der skal betales en stempelafgift for at få skødet tinglyst. Stempelafgiften varierer afhængigt af ejendommens værdi og er en afgørende betaling for at sikre, at ejerskiftet af den faste ejendom bliver gyldiggjort. Det er essentielt at betale stempelafgiften korrekt, da det er en nødvendig del af processen ved køb af fast ejendom. Ønsker du at vide mere om stempelafgift ved boligkøb, så læs med her.

Se også: Skøder: Top 9 skøder du skal kende i 2024

Forstå stempelafgift på skøder

Stempelafgiften på et skøde er en afgørende faktor i formaliseringen af et boligkøb. Afgiften fungerer som en statslig opkrævning for den service, det er at dokumentere og sikre den nye ejers rettigheder i offentlige registre. På grund af denne afgifts nødvendighed er det essentielt at forstå både, hvordan den beregnes, og hvornår den skal betales, for at sikre en problemfri ejendomshandel.

Hvad er en stempelafgift (tinglysningsafgift)?

En stempelafgift, også kendt som tinglysningsafgift, er en afgift, der skal betales i forbindelse med tinglysning af et skøde ved bolighandel. Stempelafgiften udgør en fast procentdel (0,6%) af boligens købesum eller offentlige vurdering, hvilket gør beregningsprocessen enkel. Det er afgørende at søge juridisk bistand for at sikre korrekt beregning og betaling af stempelafgiften og undgå komplikationer i forbindelse med ejendomsoverdragelsen.

Læs mere om stempelafgift her: Tinglysningsafgift skøde – Se alt du behøver at vide her

Hvordan berører stempelafgift skødeomkostningerne?

Stempelafgift udgør en væsentlig del af de samlede omkostninger ved tinglysning af et skøde. Omkostningens størrelse er afhængig af købesummen og ejendommens vurdering. En lavere vurdering kan medføre en nedsat stempelafgift og dermed besparelser.

Omkostningerne ved stempelafgift kan påvirke beslutningsprocessen ved køb og salg, da de bidrager til de totale transaktionsomkostninger. Nøjagtig beregning og rettidig betaling af stempelafgift er afgørende for en effektiv afvikling af en bolighandel samt undgåelse af ekstra gebyrer og sikring at skødet er juridisk bindende og korrekt registreret.

Hvorfor skal man betale stempelafgift?

Stempelafgift er en skat, som staten opkræver ved ejendomshandler for at finansiere offentlige udgifter. Den bidrager bl.a. til drift af de offentlige tinglysningsregistre. Afgiften sikrer, at ejendomsoverdragelser registreres offentligt, hvilket skaber transparens og tillid i ejendomsmarkedet. Den er derfor en nøglekomponent i handelens lovformelighed. Stempelafgiften tjener også det formål at verificere, at skødet repræsenterer en reel handel til markedsværdi. Denne kontrol beskytter mod økonomisk kriminalitet og skatteunddragelse ved ejendomshandel.

Bestil et skøde online fra 1.395 kr. eller læs mere om skøder

Beregning af stempelafgift

Når et skøde skal tinglyses, er det afgørende at forstå, hvordan stempelafgiften beregnes. Stempelafgiften, også kendt som tinglysningsafgift, bliver fastsat på baggrund af ejendommens købesum eller den offentlige vurdering, alt efter hvad der er højest.

Afgiften udgør normalt 0,6% af købesummen tillagt et fast tinglysningsgebyr på 1.850 kr. for fast ejendom. Det er en direkte økonomisk konsekvens for køber eller sælger, og det er derfor essentielt, at beregninger og juridisk rådgivning er præcise for at sikre en retvisende og retfærdig ejendomstransaktion.

Beregningsgrundlaget for afgiften

Beregningen af stempelafgiften for et skøde tager udgangspunkt i ejendommens værdi.

 • Den højeste værdi anvendes, hvad enten det er købesummen eller den offentlige vurdering.
 • Fast ejendom pålægges en afgift på 0,6%, samt et tinglysningsgebyr på 1.850 kr.
 • Ved fritidshus eller andet gælder særlige regler for beregningen.
 • Eventuelle byrder registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret) kan påvirke beregningen.
 • Ved ejerskifteforsikring kan forsikringssummen indgå i beregningsgrundlaget.

Stempelafgiften har direkte indflydelse på de økonomiske aspekter af ejendomshandlen. Det er derfor vigtigt med nøjagtig rådgivning og dokumenthåndtering ved udarbejdelse af skødet.

Eksempler på stempelafgift beregninger

For at illustrere hvordan stempelafgiften beregnes, anvendes her nogle fiktive eksempler.

 • Køb af villa til 3.000.000 kr.: 3.000.000 kr. * 0,6% + 1.850 kr. = 19.850 kr. i stempelafgift.
 • Køb af lejlighed for 1.500.000 kr.: 1.500.000 kr. * 0,6% + 1.850 kr. = 10.850 kr. i stempelafgift.
 • Køb af sommerhus til 2.500.000 kr.: 2.500.000 kr. * 0,6% + 1.850 kr. = 16.850 kr. i stempelafgift.
 • Køb af et erhvervslokale til 4.000.000 kr.: 4.000.000 kr. * 0,6% + 1.850 kr. = 25.850 kr. i stempelafgift.

Stempelafgiften skal påregnes som en del af de samlede omkostninger ved køb af ejendom.

Betaling af stempelafgift

Betaling af stempelafgift er en essentiel del af ejendomsoverdragelsen og kræver præcis håndtering. Stempelafgiften, som også går under betegnelsen tinglysningsafgift, er et beløb, der skal betales til staten, når et skøde skal tinglyses. Denne afgift sikrer, at rettighederne over ejendommen officielt registreres i Tinglysningsretten. For at afgiften kan blive korrekt beregnet og betalt, skal værdien af ejendommen samt eventuelle lån og forpligtelser, der skal tinglyses, angives nøjagtigt.

Frist og betalingsproces

Når et skøde skal tinglyses, er der en stringent proces for betaling og fristoverholdelse af stempelafgift.

 1. Sælger og køber indgår handel: Datoen for handlens aftale fastsætter fristen for tinglysning.
 2. Fremsendelse af skøde til Tinglysningsretten: Skødet indsendes elektronisk, og tinglysningsafgiften påregnes i denne forbindelse.
 3. Betalingsfrist: Stempelafgiften skal betales senest på tinglysningsdatoen, hvilket oftest er sammenfaldende med overdragelsesdatoen. Det er altafgørende, at betalingen sker rettidigt for at undgå forsinkelsesrenter og yderligere gebyrer.

Sanktioner ved forsinket betaling

Forsinkelse medfører rentetilskrivning.

Ved forsinket betaling af stempelafgift på et skøde pålægges renter som sanktion. Det er vigtigt at forstå, at renterne er en økonomisk konsekvens, som både sælger og køber skal være opmærksomme på. Renten beregnes fra den oprindelige frist for betalingen af stempelafgiften og indtil betalingen er gennemført. Dette tilskynder til punktlig betaling og understreger vigtigheden af at overholde tinglysningsfrister for at undgå unødige omkostninger.

Renterne kan være betragtelige.

Renten opkræves per påbegyndt måned. Foruden renterne kan du også blive pålagt et gebyr. Dette gebyr - i form af en procentdel af det skyldige beløb - kan blive en betydelig ekstra omkostning, hvis du forsømmer din betalingsfrist.

Håndteringen af disse sager skal tages alvorligt. Myndighederne har ikke tøven med at bruge disse sanktioner som et incitament til at sikre en hurtig og effektiv tinglysningsproces. Det påpeger endnu en gang nødvendigheden af at have en juridisk rådgiver eller advokat involveret tidligt i ejendomshandlen for at navigere korrekt gennem de juridiske dokumenters kompleksitet og tinglysningsfristens stringente krav.

Fradrag og eksemptioner

I visse tilfælde vil der kunne være mulighed for at opnå fradrag eller en fuldstændig eksemption fra betaling af stempelafgift ved tinglysning af et skøde. Dette kan eksempelvis gælde for førstegangskøbere under bestemte forudsætninger eller ved overdragelser indenfor nærmeste familie, hvis visse kriterier er opfyldt. Det er vigtigt at være opmærksom på disse muligheder, da de potentielt kan betyde en væsentlig økonomisk besparelse.

Få professionel hjælp af Jura-Docs til udarbejdelse og tinglysning af dit skøde

Hvis du har brug for hjælp til udarbejdelsen og tinglysningen af dit skøde, kan Jura-Docs være den rette rådgiver for dig. Vores erfarne jurister og specialister inden for ejendomsret kan sikre, at dit skøde bliver udarbejdet korrekt og tinglyst uden problemer. Vi har omfattende erfaring med skøder og kender til de nødvendige juridiske procedurer og dokumentation, der skal følges. Vores mål er at gøre processen så nem og problemfri som muligt for dig.

Kontakt Jura-Docs i dag for at få professionel rådgivning og hjælp til dit skøde. Tlf. 42 90 1300 eller mail [email protected].