Testamente Priser: Få styr på omkostningerne ved et testamente

Et testamente er altafgørende for, hvordan fordelingen af din formue kommer til at ske, efter du er gået bort. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de priser, der er forbundet med at lave et testamente. 

Her vil du blive klogere på prisen for testamenter, afgifter for dine arvinger og få gode råd til, hvordan du får den bedste pris og samtidig får udarbejdet et tilfredsstillende testamente.

Hvorfor skal jeg prioritere at betale for et testamente?

De fleste er interesseret i at gøre livet for deres efterladte så nemt som muligt. Med et testamente sikrer du, at din arv og formue kun tilfalder de arvinger, du ønsker, og at der ikke opstår unødvendige konflikter. 

Hvis du ikke opretter et testamente, vil hele formuen blive fordelt efter arvelovens regler og du vil selv have meget lidt indflydelse på fordelingen. Det kan altså betale sig at investere sine penge i at få oprettet et testamente, så alle involverede får det bedst mulige udkom af det. Desuden behøver et testamente ikke at være særlig dyrt.

Opret dit testamente her

Hvad koster det at lave et testamente?

Prisen på et testamente kan variere meget afhængig af hvilken type testamente, du ønsker at oprette, og hvem der skal udarbejde testamentet. Her kan du se priserne for de forskellige typer:

 • Pris på notartestamente
  Med et notartestamente skal du betale 300 kr., når det underskrives foran en notar. Det er dog en pris, som mange er villige til at betale, da det uden tvivl er den sikreste måde at sikre dit testamente er gyldigt og dermed overholdes. Derudover betaler mange også en ekspert til helt eller delvist at udarbejde testamentet. 
 • Pris på vidnetestamente
  Et vidnetestamente koster ikke noget, når du skal underskrive det. Her skal du blot sørge for at have to vidner med til at underskrive testamentet. Det eneste der vil koste noget er, hvis du vælger at tilkøbe rådgivning til oprettelsen af dit testamente. 
 • Pris på indbotestamente
  Et indbotestamente kan ikke oprettes alene, men fungerer som et tillæg til enten et vidne- eller notartestamente. Her anbefales det også at tilkøbe rådgivning, så testamentet bliver udarbejdet på korrekt vis. Der opkræves ikke noget beløb for oprettelse af testamentet, hvis du selv vælger at skrive det.

Hvem skal lave mit testamente og hvad vil det koste?

Herunder er de fire forskellige muligheder for hvordan du kan oprette et testamente samt prisen på dem beskrevet.

 • Testamente lavet ud fra en skabelon
  Hvis du gerne selv vil skrive dit testamente ud fra nogle vejledende spørgsmål, tilbyder vi en rigtig skarp pris på 595 kr. Her vil du blive informeret omkring de basale rammer for oprettelsen af et testamente og gennem hele processen have mulighed for at stille opklarende spørgsmål. Oprettelsen bør ikke tage mere end 10-15 minutter.

Opret dit testamente her

 • Testamente lavet hos en jurist
  Vil du i stedet gerne have udarbejdet dit testamente af en jurist og dermed få fuld rådgivning, kan du gøre det for 2.495 kr. Efter en samtale med en jurist omkring dine ønsker og behov til dit testamente, sørger juristen for at opfylde dem og skrive dit testamente. Når du har godkendt dit testamente, bliver det tilsendt til dig, så du kan underskrive det enten som et vidnetestamente eller notartestamente.

Tilkøb fuld rådgivning til dit testamente her

 • Testamente lavet af en advokat
  Hvis du vælger at få oprettet dit testamente hos en advokat, har du uden tvivl valgt den dyreste løsning.

Advokater kan sikre at dit testamente opfylder alle lovmæssige krav, og at det er tidssvarende. De kan desuden give en nødvendig dokumentation på dit testamente, så det er bindende, hvis det senere bliver udfordret.

Den dyreste løsning er dog ikke nødvendigvis den bedste. Hos Jura-docs.dk er du også garanteret professionel rådgivning af personer, der har specialiseret sig indenfor netop dette område. Du kan oven i købet spare flere tusinde kroner.

 • Testamente lavet af dig selv
  Vi fraråder dig at lave dit eget testamente, da det kan medføre fejl og mangler. I stedet bør du gøre brug af professionel rådgivning, så du sikrer dig selv og dine efterladte bedst muligt.

Hvorfor kan jeg ikke bare vælge den billigste testamente løsning?

Den billigste løsning til at oprette et testamente er, hvis du selv skriver dit testamente og derefter gør det til et vidnetestamente. Faktisk vil denne løsning være helt gratis, hvilket selvfølgelig er et ord vi mennesker altid er tiltrukket af. Desværre er det i denne situation ikke den bedste måde at oprette et testamente på, da der er en stor risiko for fejl i testamentet.

Når man selv skriver et testamente, risikerer man at overtræde nogle bestemte formelle regler, som følge af manglende viden. Dette kan resultere i, at testamentet ikke er gyldigt, hvilket selvfølgelig er en rigtig ærgerlig konsekvens.

Med juridisk rådgivning vil eventuelle fejl eller udeladelser i testamentet blive opdaget og rettet op på, så det bliver gyldigt.

Derudover rummer et vidnetestamente ikke den samme sikkerhed som et notartestamente. Du risikerer nemlig, efter underskrift af testamentet, at det bliver væk og ikke kan findes efter din død. Her kan dine krav og ønsker altså ikke opfyldes, da der ikke er fundet dokumentation på det.

Kort sagt vil det være bedst at investere lidt ekstra penge, så du både kan få professionel hjælp til at oprette et testamente og underskrive det som et notartestamente. I dette tilfælde slipper du for unødvendig fejl og risiko og du får et testamente, som er juridisk bindende.

Hvis du er i tvivl om hvilket testamente, du bør oprette, kan du få gratis rådgivning hos os. Kontakt os her – Ring på tlf. 42901300 eller skriv til os på [email protected]

Hvilke omkostninger udover testamentet skal mine arvinger og jeg være opmærksom på?

Udover prisen på selve testamentet skal du også være klar over, at ting såsom gæld og afgifter kan påvirke dine arvinger. Nedenfor er nogle typiske situationer og de dertilhørende afgifter beskrevet.

1. Boafgift (tidligere kaldt arveafgift)

Hvis du efterlader dig arv, skal dine arvinger i de fleste tilfælde betale en boafgift. Afhængig af boets størrelse og din relation til arvingen vil boafgiftens omfang være forskellig. Der skelnes mellem tre typer arvinger:

 • Ægtefæller og velgørende organisationer: Hvis du efterlader din arv til din ægtefælle eller en velgørende organisation vil boafgiften være på 0%. 
 • Samlever, børn, forældre, stedbørn og svigerbørn: Ovennævnte skal betale 15% i boafgift. For samlevende gælder det dog, at de skal have boet sammen med afdøde i 2 år.  
 • Andre relationer: Alle andre skal betale en boafgift på 25% samt en tillægsboafgift, så afgiften i alt kommer op på 36,25%.

I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt for arvingerne at sælge eller bruge noget af arven til at betale afgiften.

Læs mere om arveafgiften her.

2. Tvangsarv

Uanset om du har oprettet et testamente eller ej, er der en fast tvangsarv, hvis du efterlader dig ægtefælle og/eller børn. Denne arv udgør 25% af hele din formue og vil fordeles ligeligt mellem dine livsarvinger. Du kan altså selv disponere over de 75% af din arv og hvem arveretten her skal gå til. Ofte er det ens livsarvinger man vælger her.

3. Skifteretten

Uanset om der er skrevet et testamente eller ej, skal skifteretten tage stilling til, hvordan et dødsbo skal skiftes. Først efter udstedelse af en skifteretsattest må arvingerne råde over dødsboet. Der vil være en retsafgift på 2.500 kr. når boet behandles. Overstiger boets værdi 1 million kr. betales der en yderligere afgift på 6.500 kr. Denne afgift betales normalt af arvingerne.

Se også: Tinglysning af skifteretsattest

4. Uskiftet bo

Uskiftet bo kan kun oprettes mellem to ægtefæller. Det er vigtigt at være klar over, at den længstlevende efter udlevering af det uskiftede bo skal kunne dække både egne og afdødes forpligtelser. Det betyder, at ægtefællen, der modtager det uskiftede bo, også bliver ansvarlig for eventuel gæld. Kreditorer kan altså hæve penge fra den længstlevende ægtefælle, hvis den døde efterlader gæld, der ikke kan betales fra arven.

Hvis man ikke har økonomi til at dække gælden, kan man dog ifølge udbakningsreglen godt frigøres for afdødes gældsforpligtelser. Det er dog som ægtepar vigtigt at lave en grundig vurdering af nødvendigheden for uskiftet bo, før der anmodes om det.

Hvis boet er udleveret som privat skifte eller ægtefælleudlæg, hæfter du desuden også for den afdødes gæld.

Læs mere om uskiftet bo her