Undgå gaveafgift: Få gode råd her

Overvejer du at give en større gave til dine nærmeste, men er bekymret for den potentielle gaveafgift? At navigere i reglerne omkring gaveafgift kan virke kompliceret og føre til uventede omkostninger - men med den rette vejledning er der mulighed for at optimere og endda undgå denne afgift.

Hvad er gaveafgift?

Gaveafgift er en afgift, der pålægges større pengegaver mellem levende personer. Størrelsen på denne afgift afhænger af relationen mellem giveren og modtageren, samt værdien af gaven. I Danmark er der forskellige satser og grænser, som bestemmer, hvornår og hvor meget der skal betales i gaveafgift.

Gaver - Så meget må du give i 2024

Gaver mellem ægtefæller er ubegrænsede

Gaver mellem ægtefæller falder uden for normal beskatning - de kan gives frit og uden begrænsninger. Det gælder uanset gavens størrelse eller værdi.

En af de store fordele ved ægteskab er, at overførsel af værdier mellem ægtefæller ikke medfører skat eller gaveafgift, som der normalt gør ved gaver. Denne skattefrihed giver ægtepar mulighed for økonomisk fleksibilitet og samarbejde, hvor de blandt andet kan overføre store beløb eller værdier i forbindelse med arveplanlægning og risikostyring i ægtefællernes fælles økonomi.

Hvordan undgår man gaveafgift?

For at undgå gaveafgift er det essentielt at holde sig inden for beløbsgrænserne for skattefrie gaver.

I 2024 må man, indenfor den nærmeste familie, give en årlig gave på op til 74.100 kr. skattefrit. Bliver gaven større end dette beløb, skal der betales en gaveafgift på 15 % af beløbet, som overstiger det afgiftsfrie.

Herunder kan du læse om nogle måder at undgå gaveafgift på:

Benyt afgiftsfritagelser og -nedsættelser

I din arveplanlægning er det godt at kende og udnytte mulighederne for afgiftsfritagelser og afgiftsnedsættelser. Disse juridiske finesser kan spare dig og dine nærmeste for betydelige beløb:

  • Årlige pengegaver: Udnyt den årlige grænse for skattefrie gaver til at fordele større beløb over flere år.
  • Familieoverdragelse: Benyt reglerne for nedsat værdiansættelse ved fast ejendom overdraget mellem nære slægtninge.
  • Ægtepagt og gavebrev: Fastslå klare aftaler gennem ægtepagt og gavebrev for at sikre gavens betingelser og afgiftsfrihed.
  • Fremtidsfuldmagt: En fremtidsfuldmagt giver mulighed for at en betroet person kan styre fremtidige gaveoverførsler strategisk.
  • Vedtægtsændringer i familieejede virksomheder: Tiltag som generationsskifte kan planlægges for at udnytte skattemæssige fordele ved overdragelse. Med overblik over reglerne kan du undgå unødige afgifter, uden at gå på kompromis med lovgivningen.

Opret rente- og afdragsfrit familielån

Undgå gaveafgift med et familielån

Et familielån kan være et effektivt værktøj til formueoverførsel inden for familien. Ved at oprette et rente- og afdragsfrit lån kan forældre eksempelvis overføre penge til deres børn uden at udløse gaveafgift. Samtidig giver det mulighed for at bevare en grad af kontrol over midlerne.

Lånet skal formaliseres skriftligt

Lånebetingelserne skal være klart definerede. Det er essentielt at opstille et lån på skrift, med klare vilkår for renter og afdrag. Selvom lånet er rente- og afdragsfrit, skal der alligevel udarbejdes en låneaftale, som begge parter skriver under på, for at undgå misforståelser og fremtidige konflikter.

Lånets vilkår skal overholde skattelovgivningen

For at sikre at lånets konstruktion efterkommer alle gældende regler, anbefales det at engagere en jurist eller revisor. Korrekt dokumentation sikrer, at lånet ikke reklassificeres som en gave og dermed bliver afgiftspligtigt.

Fem populære spørgsmål om gaveafgift

1. Gælder gaveafgift også for ægtefæller?

Nej, en væsentlig fordel ved ægteskab er, at overførsel af værdier mellem ægtefæller ikke medfører gaveafgift. Dette betyder, at ægtefæller frit kan overføre betydelige beløb eller værdier til hinanden uden at skulle betale afgift.

2. Er arveforskud og gaver det samme?

Nej, arveforskud og gaver er ikke det samme. Selvom begge indebærer overførsel af værdier, er der forskelle i forhold til deres juridiske og skattemæssige behandling.

Gaver er frivillige overførsler af værdier uden nogen forventning om modtjeneste og kan omfatte penge, ejendom, aktier eller andre værdigenstande. Arveforskud, derimod, er en økonomisk overførsel, der gives til en arving, mens arveladeren stadig er i live.

Den væsentligste forskel mellem de to er, at arveforskuddet vil blive fratrukket den arv, som modtageren af arveforskuddet ville være berettiget til. På den måde kan du stille alle dine arvinger lige i sidste ende, da de alle vil modtage lige meget arv efter dig.

Noget som gaver og arveforskud har til fælles er, at de beskattes på samme måde.

3. Kan man give skattefri gaver til søskende?

Nej, det kan man ikke, da søskende ikke betegnes som nærmeste familiemedlemmer. Så ønsker du dette, skal modtageren skrive gavebeløbet, altså værdien af gaven, på sin årsopgørelse (I rubrikken med anden personlig indkomst).

4. Indgår værdien af fødselsdagsgaven til mit barn i grænsen for afgiftsfrie gaver?

Dette afhænger af værdien på den gave du giver dit barn. Er gaven af beskeden værdi, vil den ikke indgå i beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver til nærtstående familiemedlemmer. Er det derimod en større gave såsom en bil, skal der højst sandsynligt betales skat af den.

Generelt for gaver ved særlige anledninger såsom til jul, fødselsdag, konfirmation, bryllup og jubilæum er de skattefrie.

5. Hvordan anmelder jeg min gave?

Vi henviser til SKAT´s egen hjemmeside, når du anmelder gaver.